Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện - Vũ Quang Vinh

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức.

- Biết công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện

2. Kĩ năng:

- Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện.

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn.

II. Chuẩn bị:

 1. Giáo viên:

- Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa.

- Chuẩn bị đồng hồ đo điệnm công tơ điện

2. Học sinh:

 Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện - Vũ Quang Vinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 4. thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Biết công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện 2. Kĩ năng: - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa. - Chuẩn bị đồng hồ đo điệnm công tơ điện 2. Học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Hướng dẫn ban đầu - GV: Giới thiệu về chuẩn bị cho bài thực hành - HS: Quan sát và lắng nghe - GV: Phân công nhóm thực hành - GV: Lắng nghe và làm theo hướng dẫn của giáo viên. - GV: Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu các kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện? + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại lượng gì? + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. - HS: Lắng nghe và ghi điều cân thiết HĐ2. Hướng dẫn thường xuyên - GV: Cho hs thực hành và quan sát nhắc nhở học sinh - HS: Vào vị trí và tập chung vào bài - GV: Uốn nắn và kiểm tra vệ sinh nơi thực hành I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. - Dụng cụ: Kìm điện, tua vit, bút thử điện - Đồng hồ đo điện: Ampe kế, vônkế, ômkế, oatkế, đồng hồ vạn năng - Vật liệu: Điện trở, bóng đèn điện, dây dẫn điện II. Nội dung và trình tự thực hành 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. - Tìm hiểu về kí hiệu - Chức năng đồng hồ - Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo - Cấu tạo bên ngoài III. Thực hành - Nhóm trưởng tổ chức nhóm theo sự phân chia của giáo viên - Làm theo trình tự các bước - Vệ sinh khi thực hành 4. Củng cố: - GV: Nhắc nhở an toàn điện - GV: Uốn nắn học sinh cách thực hành và giữ an toàn chung 5. Nhắc nhở: - Chuẩn bị trước: Bài 4. Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (T2) Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 4. thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (T2) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Biết công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện - Biết cách đo công tơ điện và tính được điện năng tiêu thụ trên công tơ điện 2. Kĩ năng: - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện. - Đọc đúng chỉ số công tơ điện của gia đình 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa. - Chuẩn bị đồng hồ đo điện: công tơ điện, đồng hồ vạn năng 2. Học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Hướng dẫn ban đầu - GV: Giới thiệu về chuẩn bị cho bài thực hành - HS: Quan sát và lắng nghe - GV: Phân công nhóm thực hành - GV: Lắng nghe và làm theo hướng dẫn của giáo viên. - GV: Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu các kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện? + Nối mạch điện thực hành + Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện - HS: Lắng nghe và làm theo hướng dẫn HĐ2. Hướng dẫn thường xuyên - GV: Cho hs thực hành và quan sát nhắc nhở học sinh - HS: Vào vị trí và tập chung vào bài - GV: Uốn nắn và kiểm tra vệ sinh nơi thực hành I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. - Dụng cụ: Kìm điện, tua vit, bút thử điện - Đồng hồ đo điện: Ampe kế, vônkế, ômkế, oatkế, đồng hồ vạn năng - Vật liệu: Điện trở, bóng đèn điện, dây dẫn điện II. Nội dung và trình tự thực hành 2. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện a. Sử dụng đồng hò đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện - Tìm hiểu về kí hiệu - Chức năng của công tơ điện - Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo - Cấu tạo bên ngoài III. Thực hành - Nhóm trưởng tổ chức nhóm theo sự phân chia của giáo viên - Làm theo trình tự các bước - Vệ sinh khi thực hành - An toàn điện khi thực hành 4. Củng cố: - GV: Nhắc nhở an toàn điện - GV: Uốn nắn học sinh cách thực hành và giữ an toàn chung 5. Nhắc nhở: - Chuẩn bị trước: Bài 4. Thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (T3) Ngày soạn: . Ngày dạy: . Tiết: .. Bài 4. thực hành Sử dụng đồng hồ đo điện (T3) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Biết công dụng, cách sử dụng một số đồng hồ đo điện - Biết phương pháp đo điện trở bằng đồng hồ đo vạn năng 2. Kĩ năng: - Đo được điện trở bằng đồng hồ vạn năng. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, say mê học tập bộ môn. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị giáo án, sách giáo khoa. - Chuẩn bị đồng hồ vạn năng, điện trở, bóng đèn 2. Học sinh: Chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập, vở ghi. III. Nội dung: 1. ổn định lớp: 9A 9B 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Hướng dẫn ban đầu - GV: Giới thiệu về chuẩn bị cho bài thực hành - HS: Quan sát và lắng nghe - GV: Phân công nhóm thực hành - GV: Lắng nghe và làm theo hướng dẫn của giáo viên. - GV: Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu các kí hiệu trên mặt đồng hồ vạn năng + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên + Cấu tạo của đồng hồ vạn năng - HS: Lắng nghe và làm theo hướng dẫn - GV: Nêu nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng - HS: Lắng nghe và ghi nhớ nguyên tắc đo điện trở bằng đồ hồ vạn năng HĐ2. Hướng dẫn thường xuyên - GV: Cho hs thực hành và quan sát nhắc nhở học sinh - HS: Vào vị trí và tập chung vào bài - GV: Uốn nắn và kiểm tra vệ sinh nơi thực hành - Báo cáo theo mẫu bảng 4-1 và bảng 4-2 I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. - Dụng cụ: Kìm điện, tua vit, bút thử điện - Đồng hồ đo điện: Ampe kế, vônkế, ômkế, oatkế, đồng hồ vạn năng - Vật liệu: Điện trở, bóng đèn điện, dây dẫn điện II. Nội dung và trình tự thực hành 2. Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện b. Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng - Tìm hiểu về kí hiệu - Chức năng đồng hồ vạn năng - Tìm hiểu đại lượng đo và thang đo - Cấu tạo bên ngoài - Nguyên tắc khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng III. Thực hành - Nhóm trưởng tổ chức nhóm theo sự phân chia của giáo viên - Làm theo trình tự các bước - Vệ sinh khi thực hành - An toàn khi sử dụng thiết bị điện 4. Củng cố: - GV: Nhắc nhở an toàn điện - GV: Uốn nắn học sinh cách thực hành và giữ an toàn chung - GV: Thu mẫu báo cáo theo bảng 4-2 5. Nhắc nhở: - Chuẩn bị trước: Bài 5. Thực hành Nối dây dẫn điện

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_bai_4_thuc_hanh_su_dung_dong_ho_do_d.doc