Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 17, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện ông huỳnh quang (Tiết 2)

I. Mục tiêu:

a. Kiến thức:

- Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.

- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang.

b. Kỹ năng:

Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

c. Thái độ:

Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.

II. Chuẩn bị:

 G: Bộ đèn huỳnh quang, kìm tuốt dây, tua vít.

 H: Dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bút chì, công tắc, cầu chì.

III. Phương pháp:

 Thảo luận nhóm.

IV. Tiến trình:

1. Ổn định: KTSS

2. Kiểm tra bài cũ:

 - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang?

 - Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang theo qui trình như thế nào?

3. Giảng bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 17, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện ông huỳnh quang (Tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 17 Tuần: 17 Ngày soạn:. Ngày dạy:.. Bài 7 THỰC HÀNH: MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG (TT-2) I. Mục tiêu: a. Kiến thức: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. b. Kỹ năng: Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật. c. Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. II. Chuẩn bị: G: Bộ đèn huỳnh quang, kìm tuốt dây, tua vít. H: Dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bút chì, công tắc, cầu chì. III. Phương pháp: Thảo luận nhóm. IV. Tiến trình: 1. Ổn định: KTSS 2. Kiểm tra bài cũ: - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang? - Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang theo qui trình như thế nào? 3. Giảng bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học HĐ 1: G: Treo bảng phụ vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. G: Nhắc lại qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang? G: Phát vật liệu, dụng cụ cho các nhóm và yêu cầu H lắp mạch điện theo qui trình. H: Nhận dụng cụ, vật liệu và làm việc theo nhóm. G: Quan sát, theo dõi và sửa sai các thao tác cho H khi làm việc. HĐ 2: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang . G: Yêu cầu kiểm tra mạch điện theo các tiêu chuẩn như SGK. G: Kiểm tra lại và chỉ ra chỗ sai (nếu có) nối nguồn, vận hành thử mạch điện. - Nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu thì tìm nguyên nhân và sửa chữa lại. 3. Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang: - Bước 1: Vạch dấu (SGK) - Bước 2: Khoan lỗ (SGK) - Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện (SGK) - Bước 4: Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang (SGK) - Bước 5: Nối dây mạch điện (SGK) - Bước 6: Kiểm tra (SGK) III. Đánh giá: Kiểm tra theo các tiêu chuẩn: - Mạch điện lắp đặt đúng theo sơ đồ lắp đặt. - Các mối nối chặt, chắc, đẹp. - Bố trí thiết bị hợp lí. đẹp. - Mạch điện thông mạch. 4. Củng cố và luyện tập: G: Nhận xét sự chuẩn bị, thái độ làm việc và kết quả thực hành của H. 5. Hướng dẫn H tự học ở nhà: Đọc và tìm hiểu trước bài “Thực hành: Lắp đặt mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2”. V. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_17_bai_7_thuc_hanh_lap_mach_die.doc