Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 22: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

I. Mục tiêu:

 1- Kiến thức Sau bài này GV phải làm cho HS:

 Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

 2- Kỹ năng

 - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang.

 - Lập được bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị.

 3- Thái độ:

 Tích cực trong học tập, làm việc đảm bảo an toàn.

 4-GDMT : Thực hiện vệ sinh sau thực hành

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 + GV : Đồ dùng dạy học:

 Đồ dùng mỗi nhóm: Mỗi nhóm 1 công tắc hai cực, 1 công tắc ba cực.

 Cả lớp: Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

 Phương án tổ chức lớp học nhóm, học Trực quan.

 + HS: Đọc trước bài học.

III. Kiểm tra bài cũ:5’

 HS1: - Nêu các bước của qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn?

 HS 2 : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

IV. Tiến trình tiết dạy :

 1.Ổn định tổ chức :

 2.Các hoạt động dạy học :

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 22: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22 Tiết: 22 Ngày soạn : Bài dạy THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN I. Mục tiêu: 1- Kiến thức Sau bài này GV phải làm cho HS: Hiểu được nguyên lí làm việc của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 2- Kỹ năng - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện cầu thang. - Lập được bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. 3- Thái độ: Tích cực trong học tập, làm việc đảm bảo an toàn. 4-GDMT : Thực hiện vệ sinh sau thực hành II. Chuẩn bị của thầy và trò: + GV : Đồ dùng dạy học: Đồ dùng mỗi nhóm: Mỗi nhóm 1 công tắc hai cực, 1 công tắc ba cực. Cả lớp: Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Phương án tổ chức lớp học nhóm, học Trực quan. + HS: Đọc trước bài học. III. Kiểm tra bài cũ:5’ HS1: - Nêu các bước của qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn? HS 2 : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn. IV. Tiến trình tiết dạy : 1.Ổn định tổ chức : 2.Các hoạt động dạy học : TG HĐGV HĐHS Nội dung 3 Hoạt động 1: Nêu mục tiêu bài học - Qua bài thực hành hôm nay, chúng ta cần đạt mục tiêu gì và nêu tiêu chí đánh giá của bài thực hành? - Mục tiêu: Hiểu được sơ đồ nguyên lí. Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang. Lắp đặt được mạch điện đúng quy trình và đảm bảo an toàn. Tiêu chí đánh giá: Chất lượng sản phẩm(mạch điện đã lắp). Thực hiện theo qui trình. Ý thức chấp hành nội qui. 5 Hoạt động 2: Tìm hiểu công tắc ba cực * Để biết công tắc ba cực như thế nào? - Giáo viên giới thiệu công tắc ba cực và công tắc hai cực. - Nhóm các em nhận hai loại công tắc này. So sánh cấu tạo bên ngoài và cấu tạo bên trong của hai công tắc. - Gọi vài nhóm trả lời, giáo viên nhận xét. - Trong bài thực hành chúng ta dùng công tắc ba cực để lắp mạch điện đèn cầu thang. - Chú ý nghe. - Cấu tạo bên ngoài giống nhau. Cấu tạo bên trong khác nhau: Công tắc hai cực có hai cực để nối dây dẫn. Công tắc ba cực có ba cực để nối dây dẫn. Cực ở giữa là cực chung. - Theo chuẩn bị. 1- Công tắc ba cực: Công tắc ba cực có ba cực. Cực ở giữa là cực chung. 17 Hoạt động 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện * Để biết vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn như thế nào? - Để vẽ sơ đồ lắp đặt, các em tìm hiểu sơ đồ nguyên lí. - Các em đọc phần a, tìm hiểu sơ đồ nguyên lí. - Các em vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hình 9.2 vào vở. Giáo viên vẽ lên bảng. - Các em quan sát sơ đồ nguyên lí, nêu cách nối dây của hai công tắc ba cực trong sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn cầu thang? * Cách vẽ sơ đồ lắp đặt như thế nào? - Các em vẽ hoàn thành sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang theo sơ đồ ở sách giáo khoa. - Giáo viên quan sát và nhận xét về sơ đồ lắp đặt học sinh đã vẽ. - Đọc bài. - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hình 9.2 vào vở. - Một cực chung của công tắc ba cực nối với cầu chì, nối cầu chì với dây pha. Cực chung của công tắc ba cực còn lại nối với đèn, nối đèn với dây trung hoà. Dùng dây dẫn nối hai cực còn lại của công tắc này với hai cực của công tắc kia. - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. - Chú ý nghe. 2- Vẽ sơ đồ lắp đặt: a) Sơ đồ nguyên lí mạch điện: O A b) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: O A 10 Hoạt động 4: Lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu * Để biết dựa vào sơ đồ lắp đặt lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu như thế nào? - Các em lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu. - Giáo viên quan sát và hướng dẫn học sinh làm. - Gọi học sinh lên bảng lập bảng dự trù, gọi học sinh khác nhận xét. - Giáo viên nhận xét về kết quả và tinh thần thực hành của học sinh. - Lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu. - Làm theo hướng dẫn. - Lập bảng dự trù. - Chú ý nghe. 3- Lập bảng dự trù dụng cụ, thiết bị và vật liệu: TT Tên dụng cụ thiết bị vật liệu SL Yêu cầu KT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dụng cụ Kìm Tua vít Khoan Thiết bị Cầu chì Công tắc ba cực Đui đèn Bóng đèn Vật liệu Bảng gỗ Bảng điện Dây dẫn Đinh vít Ống nhựa 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 1 cái 4m 9 cái 1m Còn tốt Còn tốt Còn tốt U>220V U>220V U>220V U=220V Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt Còn tốt V. Củng cố :5' - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn? VI. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : - Về học thuộc bài, vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt. - Đọc phần còn lại của bài. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_22_thuc_hanh_lap_mach_dien_hai.doc
Giáo án liên quan