Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 6: Thực hành sử dụng đồng hồ điện - Mạc Bá Cường

I/Mục tiêu bài dạy:

+ Biết chức năng của công tơ điện.

+ Biết sử dụng công tơ điện.

+ Biết đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.

+ Làm việc cẩn thận, khoa học an toàn.

II/Chuẩn bị

 GV:+ hình vẽ về công tơ điện 4/4 – 1; 4/4 – 2.

- HS: + Ampe kế điện – từ (1A), Vôn kế – từ (thang đo 300V)Oát kế, đồng hồ vạn năng, công tơ điện, kìm, tua vít, bút thử điện, bảng báo cáo thực hành:

III/ Tiến trình dạy học

1- Tổ chức và ổn định lớp: (7ph) Kiểm tra dụng cụ, Chia nhóm.

2- Kiểm tra bài cũ: (5 ph) Nêu các đại lượng điện thường gặp trong cuộc sống.,từ đó nêu các đồng hồ đo điện tương thích với các đại lượng đó .

3- Dạy bài mới: (20 ph) Bài thực hành đo điện năng tiêu thụ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 6: Thực hành sử dụng đồng hồ điện - Mạc Bá Cường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 18/ 9/ 2011 Tuần 6 - Tiết 6 - Bài 4 Thùc hµnh: sư dơng ®ång hå ®iƯn I/Mục tiêu bài dạy: + Biết chức năng của công tơ điện. + Biết sử dụng công tơ điện. + Biết đo điện năng tiêu thụ của mạch điện. + Làm việc cẩn thận, khoa học an toàn. II/Chuẩn bị GV:+ hình vẽ về công tơ điện 4/4 – 1; 4/4 – 2.. HS: + Ampe kế điện – từ (1A), Vôn kế – từ (thang đo 300V)Oát kế, đồng hồ vạn năng, công tơ điện, kìm, tua vít, bút thử điện, bảng báo cáo thực hành: III/ Tiến trình dạy học 1- Tổ chức và ổn định lớp: (7ph) Kiểm tra dụng cụ, Chia nhóm. 2- Kiểm tra bài cũ: (5 ph) Nêu các đại lượng điện thường gặp trong cuộc sống.,từ đó nêu các đồng hồ đo điện tương thích với các đại lượng đó . 3- Dạy bài mới: (20 ph) Bài thực hành đo điện năng tiêu thụ. Tg (phút) NỘI DUNG KIẾN THỨC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 20’ HĐ 1: Quan sát, mô tả, cấu tạo ngoài của công tơ điện, Ampe kế, Vôn kế, oát kế, đồng hồ vạn năng. (điền vào SGK) GV cho hs ®äc néi dung phÇn II SGK /18-19. GV nªu c¸c b­íc thùc hiƯn bµi tËp thùc hµnh vµ ph©n tÝch tõng b­íc ®Ĩ hs n¾m ®­ỵc tr×nh tù vµ c¸c b­íc tiÕn hµnh. (Chĩ ý ph©n tÝch kÝ B3, B4). GV ph©n nhãm vµ ph¸t phiÕu häc tËp cho hs. Giíi thiƯu c¸ch lµm vµo phiÕu häc tËp. H§2: HD th­êng xuyªn. GV Theo dâi quan s¸t häc sinh thùc hµnh. Giĩp ®ì nhãm häc sinh yÕu. Gi¶i ®¸p mét sè th¾c m¾c cđa hs H§ 3: HD kÕt thĩc: GV yªu cÇu häc sinh ngõng luyƯn tËp vµ tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh HĐ 2: Sử dụng công tơ điện đo điện năng tiêu thụ mạch điện: SGK Hướng dẫn lần lượt: 1- Loại ĐHĐĐ . 2- Ký hiệu trên mặt đồng hồ. 3- Chức năng. 4- đại lượng đo, giới hạn đo. 5- Cấu tạo ngoài. GV hướng dẫn hs: 1/ Nối nguồn, phụ tải, theo sơ đồ 4.4 – 2. 2/ Đọc ghi số vào bảng báo cáo. 3/ Làm theo bước 2 và 3. + HS làm theonhóm các nội dung theo phương án 1 / 19 SGK. + Vẽ sơ đồ hình 4 – 2. + Thực hiện bước 1 trang 19 sau đó trả lời 5 yếu cầu GV. HS làm lại các thao tác cua3 GV làm mẫu ghi kết quả theo nhóm. Viết b¸o cáo 3/ Củng cố, + Củng cố (10ph) - Thu báo cáo thực hành. - HS đánh giá chéo. + Dặn dò: (3ph) - Tiết 7 tiếp tục thực hành bài 4.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_6_thuc_hanh_su_dung_dong_ho_die.doc