Giáo án Đại số 7 - Tiết:7 - Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ

I. Mục tiêu:

· Hs nắm vững quy tắc về luỹ thừa của1 tích và1 thương

· Có kỹ năng vận dụng quy tắc trên trong tính toán

II. Chuẩn bị:

· Phấn màu ; bảng phụ ghi công thức luỹ thừa của1 tích và1 thương

· HS : giấy nháp

III. Tiến hành bài giảng :

1. On định:

2. Kiểm tra bài cũ :

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1086 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 7 - Tiết:7 - Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết:7 Bài:6 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Tuần:4 Mục tiêu: Hs nắm vững quy tắc về luỹ thừa của1 tích và1 thương Có kỹ năng vận dụng quy tắc trên trong tính toán Chuẩn bị: Phấn màu ; bảng phụ ghi công thức luỹ thừa của1 tích và1 thương HS : giấy nháp Tiến hành bài giảng : Oån định: Kiểm tra bài cũ : 1/ Định nghĩa và viết công thức lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x 2/ Tính ; (2,5)3 ; Giảng bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung Hoạt động 1: 10’ + Để tính nhanh tích như thế nào của (0,125)3 . 83 ? ta cần biết công thức luỹ thừa của một tích + Gv y/c hs giải ?1 + Củng cố : cho hs giải ?2 Hoạt động 2:8’ + Yêu cầu hs giải ?3 qua các VD công thức ( y0) + Cho hs giải ?4 và ?5 a/ (2 . 5)2 = 102 =100 22 . 52 = 4 . 25 = 100 (2 . 5)2 = 22 . 52 b/ a/ ( và b/ Thực hiện tương tự Nêu công thức và giải ?4 và ?5 1/ Luỹ thừa của một tích (x . y)n = xn . yn Luỹ thừa một tích bằng tích các luỹ thừa VD: (1,5)3 . 8 =(1,5)3 . 23 =(1,5 . 2)3 = 33 = 27 2/ Luỹ thừa của1 thương (y 0) Luỹ thừa của1 thương bằng thương các luỹ thừa Củng cố: Cho hs viết lại công thức luỹ thừa của một tích , một thương và làm 34;35/22 Bài 36: a/ 108 . 28 = (10 . 2)8 = 208 b/ 58 ; c/ 254 . 28 = (52)4 . 28 = 108 d/ 158 . 94 = 158 . (32)4 = 458 e/ 272 :253 = (33)2 : (52)3 = 36 : 56 = Hướng dẫn về nhà: Học và làm bài 37,38,39 ;40 trang 22; 23 SGK Bài 50,51,52/11 SBT

File đính kèm:

  • docTiet 7.doc
Giáo án liên quan