Giáo án Đại số 9 - Tuần 32 - Tiết 65 : Luyện Tập

I .MỤC TIÊU :

 -Kiến thức: Củng cố việc giải bài toán bằng cách lập phương trình

 -Kĩ năng : HS được rèn kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình qua bước phân tích đề bài, tìm ra mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình .

 -Thái độ : Tính cẩn thận, chính xác, trong việc trình bày bài giải của một bài toán bậc hai .

II .CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :

 -GV: Bảng phụ ghi đề bài tập . thước thẳng, phiếu học tập ghi bảng phân tích các đại lượng trong bài 49 SGK

 -HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi, chuẩn bị bài tập GV đã cho về nhà .

III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1.On định lớp :(1) Kiểm tra nề nếp – sỉ số lớp

 2.Kiểm tra bài cũ: (10)

 HS 1: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .Chữa bài tập 43 tr 58 SGK .

 Đáp án:

Bước 1: Lập phương trình:

- Chọn ẩn và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn số;

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận .

 3.Giảng bài mới :

 *Giới thiệu bài : (1) Để củng cố các kĩ năng về giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết học này ta thực hiện “luyện tập” giải một số dạng toán :Tìm số, năng suất, hình học.

 *Tiến trình bài dạy :

 

doc4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 9 - Tuần 32 - Tiết 65 : Luyện Tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 32 Ngày soạn : 03/04/09 Tiết 65 LUYỆN TẬP I .MỤC TIÊU : -Kiến thức: Củng cố việc giải bài toán bằng cách lập phương trình -Kĩ năng : HS được rèn kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình qua bước phân tích đề bài, tìm ra mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình . -Thái độ : Tính cẩn thận, chính xác, trong việc trình bày bài giải của một bài toán bậc hai . II .CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : -GV: Bảng phụ ghi đề bài tập . thước thẳng, phiếu học tập ghi bảng phân tích các đại lượng trong bài 49 SGK -HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi, chuẩn bị bài tập GV đã cho về nhà . III .HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Oån định lớp :(1’) Kiểm tra nề nếp – sỉ số lớp 2.Kiểm tra bài cũ: (10’) HS 1: Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .Chữa bài tập 43 tr 58 SGK . Đáp án: Bước 1: Lập phương trình: - Chọn ẩn và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn số; - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết; - Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng. Bước 2: Giải phương trình. Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận . 3.Giảng bài mới : *Giới thiệu bài : (1’) Để củng cố các kĩ năng về giải bài toán bằng cách lập phương trình tiết học này ta thực hiện “luyện tập” giải một số dạng toán :Tìm số, năng suất, hình học. *Tiến trình bài dạy : TL Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Kiến thức 6’ Hoạt động 1. CHỮA BÀI TẬP GV Gọi một HS lên bảng chữa bài tập tr59 SGK GV cho HS nhận xét – cho điểm. . 1 HS lên bảng chữa bài tập HS nhận xét bài làm của bạn 1. Bài 45 tr 59 SGK . Gọi số bé là x, , x > 0, số tự nhiên kề sau là x + 1 Tích của hai số này là x(x + 1) = Tổng của chúng là x + x + 1 = 2x + 1. Theo đầu bài ta có phương trình Hay Giải phương trình (loại) Trả lời: Hai số phải tìm là 11 và 12 21’ Hoạt động 2. LUYỆN TẬP GV cho HS làm bài 59 SGK GV đưa đề bài lên bảng phụ. HTB: Em hiểu tính kích thước của mảnh đất là gì ? GV hướng dẫn HS lập bảng phân tích các đại lượng. Yêu cầu HS điền vào bảng và lập phương trình. HS đọc kĩ đề bài HS: Tính kích thước của mảnh đất tức là tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất . HS trả lời Bài 46 tr 59 SGK . Gọi chiều rộng của mảnh đất là x (m). ĐK: x > 0. Vì diện tích mảnh đất là 240 m2 nên chiều dài là Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 4m thì diện tích không đổi, vậy ta có phương trình: (TMĐK) ; (loại) Trả lời: Chiều rộng mảnh đất là 12m Chiều dài mảnh đất là: Bài tập 49 tr 59 SGK Chiều rộng (m) Chiều dài (m) Diện tích (m2) Lúc đầu x 240 Lúc sau x + 3 (x + 3)( ) ĐK: x > 0 ; phương trình : HY: Chọn ẩn? đơn vị ? điều kiện ? - Biểu thị các đại lượng khác và lập phương trình bài toán. GV yêu cầu HS cả lớp giải phương trình và cho biết kết quả nghiệm, một HS cùng thực hiện trên bảng . GV cho HS tiến hành kiểm tra và sửa sai cho HS nếu có. GV ta có cách chọn ẩn nào không ? GV đưa bài tập 49 tr 59 SGK lên bảng phụ . HK: -Ta cần phân tích những đại lượng nào? -Hãy lập bảng phân tích và phương trình bài toán . HS trả lời HS thực hiện theo yêu cầu HS Gọi x(m) là chiều dài của hình chữ nhật. (x >0) HS Đọc đề bài và tìm hiểu đề HS : Ta cần phân tích các đại lượng: thời gian hoàn thành công việc và năng suất làm một ngày . Công việc Thời gian HTCV Năng suất một ngày Đội I 1 x (ngày) Đội II 1 x + 6 Hai đội 1 4 (ngày) ĐK: x > 0 ; phương trình : GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để điền vào bảng và lập phương trình. GV Gọi một HS đại diện đứng tại chỗ hoàn thành bảng và lập phương trình. GV ghi vào bảng. GV Yêu cầu HS nhận xét HS Hoạt động nhóm. Một HS đại diện thực hiện. HS Nhận xét bài làm của bạn. Gọi thời gian đội I làm một mình xong công việc là x (ngày), x > 0. Vì đội II hoàn thành công việc lâu hơn đội I là 6 ngày nên thời gian một mình đội II làm xong việc là x + 6 (ngày). Mỗi ngày đội I làm được (công việc) Mỗi ngày đội II làm được (công việc) Mỗi ngày cả hai đội làm được (công việc) Ta có phương trình: Giải phương trình: (loại) Trả lời : Một mình đội I làm trong 6 ngày thì xong việc; Một mình đội II làm trong 12 ngày thì xong việc. 5’ Hoạt động 3. CỦNG CỐ – HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ GV yêu cầu HS nêu lại các cách giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai H: Hãy nêu các dạng loại bài toán đã giải ? GV hướng dẫn bài 52 tr60 SGK GV đưa bảng phân tích các đại lượng lên bảng (bảng phụ) hướng dẫn HS điền vào bảng. HS nêu lại tóm tắt các bước giải HS : - Dạng toán về tìm số. - Dạng toán về diện tích hình chữ nhật . - Hoàn thành công việc chung và riêng . HS hoàn thành bảng rồi lập phương trình dưới sự hướng dẫn của GV Quãng đường (km) Vận tốc (km/h) Thời gian (h) Xuôi dòng 30 x + 3 Ngược dòng 30 x – 3 ĐK: x > 3 ; phương trình : GV yêu cầu HS về nhà trình bày lời giải. 4.Dặn dò HS :(1’) Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập phương trình. Làm hoàn thiện các bài tập 47, 48, 50, 51, 52 tr 59 SGK. Tiếp tục ôn lại “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình” chuẩu bị cho tiết sau. IV.RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG :

File đính kèm:

  • docDaiso965 thi GVDG.doc
Giáo án liên quan