Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 27: Luyện tập

1. MỤC TIÊU

- Củng cố cho HS các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

- HS biết cách tìm mẫu thức chung, nhân tử chung, nhân tử phụ và quy đồng mẫu thức các phân thức thành thạo.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Bảng phụ, bút dạ, phấn màu.

HS: Bảng nhóm, bút dạ

3. PHƯƠNG PHÁP

- Nêu và giải quyết vấn đề

- Vấn đáp

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Ổn định lớp

8A Sĩ số: Vắng:

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 27: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/11/2008 Ngày giảng: 8A (24/11/2008) Bài soạn: Tuần: 15 Tiết: 27 4. luyện tập 1. Mục tiêu - Củng cố cho HS các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. - HS biết cách tìm mẫu thức chung, nhân tử chung, nhân tử phụ và quy đồng mẫu thức các phân thức thành thạo. 2. chuẩn bị của gv và hs gV: Bảng phụ, bút dạ, phấn màu. HS: Bảng nhóm, bút dạ 3. Phương pháp - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp 4. tiến trình dạy học 4.1. ổn định lớp 8A Sĩ số: Vắng: 4.2. Kiểm tra bài cũ Đề kiểm tra 15 phút Đáp án và biểu điểm Câu 1: Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức ta làm thế nào ? Câu 2: Quy đồng mẫu các phân thức sau: a) b) Câu 1: Trả lời đúng theo SGK (4 điểm) Câu 2 a) 3 điểm b) 3 điểm 4.3. Bài mới Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng hoạt động 1 (luyện tập) GV yêu cầu HS làm tập bài 18 (SGK – T43) GV nhận xét các bước làm và cách trình bày của HS GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 19 (SGK – T43) GV hướng dẫn HS thực hiện phần b: GV hỏi: MTC của hai phân thức là biểu thức nào ? Vì sao ? GV yêu cầu HS quy đồng hai mẫu thức trên. Phân a, c GV yêu cầu HS hoạt động nhóm Nửa lớp làm phần a Nửa lớp làm phầnd c Các nhóm hoạt động trong khoảng 3 phút thì GV yêu cầu đại diện hai nhóm lên trình bày bài. GV đưa bảng phụ ghi bài tập 20 (SGK – T44) treo lên bảng GV: Không dùng cách phân tích các mẫu thức thành nhân tử, làm thế nào để chứng tỏ rằng có thể quy đồng mẫu thức hai phân thức này với MTC là . GV yêu cầu 2 HS lên bảng Sau khi HS chia xong, GV cần nhắc lại: trong phép chia hết, đa thức bị chia = đa thức chia nhân với thương. Vậy x3 + 5x2 – 4x – 20 = (x2 + 3x – 10)(x + 2) = (x2 + 7x + 10)(x – 2) MTC: x3 + 5x2 – 4x – 20 GV nhận xét bài làm và nhấn mạnh: MTC phải chia hết cho từng mẫu thức. HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên: - 2 HS lên bảng - HS còn lại làm vào vở - HS nhận xét HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên HS làm theo sự hướng dẫn của giáo viên: HS: MTC của hai phân thức là vì nên MTC chính là mẫu của phân thức thứ hai. HS đứng tại chỗ trả lời HS hoạt động theo nhóm HS nhận xét góp ý Một HS đọc to đề bài HS: Để chứng tỏ có thể quy đồng mẫu thức hai phân thức này với MTC là ta phải chứng tỏ nó chia hết cho mẫu thức của mỗi phân thức đã cho. 2 HS lên bảng làm phép chia HS3 thực hiện quy đồng  ; MTC: NTP: ; Bài tập 18 (SGK – T43) a) và và MTC: NTP: và b) và và MTC: NTP: và Bài tập 19 (SGK – T43) b)  ; MTC: NTP:  ; a) và và MTC: NTP: và c)  ;  ; MTC: NTC:  ; Bài 20 (SGK – T44) 4.4. Củng cố - Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm mẫu thức chung của nhiều phân thức. - Nhắc lại ba bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Làm các bài tập: 14, 15, 16 (SBT – T18) - Đọc trước bài “Phép cộng các phân thức đại số”. 5. Rút kinh nghiệm ..... ..... ..... ..... .....

File đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_chuong_2_phan_thuc_dai_so_tiet_27_luyen.doc