Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 21, Bài: Lịch sự với mọi người - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu thế nào là lịch sự với mọi người và vì sao cần phải lịch sự với mọi người.

2. Kỹ năng:

- HS biết đồng tình với những người cư sử lịch sự.

3. Thái độ

- HS có thái độ tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh.

- Biết cư sử lịch sự với những người xung quanh

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, bìa màu.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 21, Bài: Lịch sự với mọi người - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 21 Tiết : LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu thế nào là lịch sự với mọi người và vì sao cần phải lịch sự với mọi người. Kỹ năng: HS biết đồng tình với những người cư sử lịch sự. Thái độ HS có thái độ tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh. Biết cư sử lịch sự với những người xung quanh Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bìa màu. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: Hỏi: Đối với người lao động em phải làm gì? Vì sao? - Hãy nêu những hành động, việc làm thể hiện sự kính trọng và biết ơn người lao động -GV nhận xét & đánh giá - 2 ,3 học sinh trả lời 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi tên bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 8’ Hoạt động 1: "Chuyện ở tiệm may" -> Kết luận: - Đọc truyện và thảo luận nhóm 4 theo nội dung: + Em có nhận xét gì về cách cư xử của bạn Trang, bàn Hà trong câu chuyện? (Trang là người lịch sự, Hà chưa biét cư xử lịch sự) + Nếu em là Hà, em sẽ khuyên bạn điều gì? - Giáo viên đưa kết luận: Cần biết cư xử lịch sự với mọi người như vậy sẽ được mọi người quý mến - HS thực hiện - 4,5 Học sinh lần lượt trả lời - 2 học sinh nhắc lại 10’ Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi (Bài tập1, SGK) - Những hành vi, việc làm nào đúng? Vì sao? (Nhường ghế trên ô tô buýt cho một phụ nữ...Xin lỗi em bé do sơ ý làm ngã em) - Giáo viên đưa kết luận - 1 học sinh đọc yêu cầu của bài - Học sinh thảo luận nhóm đôi làm bài - 2, 3 học sinh đưa ý kiến 12’ Hoạt động 3: Thảo luận (Bài tập 3 - SGK) -> Rút ra ghi nhớ: (SGK_42) Giáo viên nêu yêu cầu: - Nêu ra một số biểu hiện của phép lịch sự khi ăn uống, nói năng, chào hỏi... + Giáo viên chốt nội dung ghi nhớ - Học sinh thảo luận đưa ra một số biểu hiện + 2, 3 học sinh nêu ghi nhớ SGK 3’ 3. Củng cố – Dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_lop_4_tuan_21_bai_lich_su_voi_moi_nguoi_nam.docx
Giáo án liên quan