Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 7, Bài: Tiết kiệm tiền của - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào?

- Vì sao cần tiết kiệm tiền của?

2. Kỹ năng:

- HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi, . trong sinh hoạt hàng ngày.

3. Thái độ

- Biết đồng tình ủng hộ những hành vi việc làm tiết kiệm, không đồng tình với những hành vi lãng phí tiền của.

- Giáo dục tính tiết kiệm.

II. Đồ dùng dạy học:

- Đồ dùng để sắm vai.

- Thẻ bìa.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 4 - Tuần 7, Bài: Tiết kiệm tiền của - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Đạo đức Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 7 Tiết : TIẾT KIỆM TIỀN CỦA Mục tiêu : Kiến thức: Cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào? Vì sao cần tiết kiệm tiền của? Kỹ năng: HS biết tiết kiệm, giữ gìn sách vở, đồ dùng, đồ chơi, ... trong sinh hoạt hàng ngày. Thái độ Biết đồng tình ủng hộ những hành vi việc làm tiết kiệm, không đồng tình với những hành vi lãng phí tiền của. Giáo dục tính tiết kiệm. Đồ dùng dạy học: Đồ dùng để sắm vai. Thẻ bìa. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: -GV gọi HS lên TLCH: + Vì sao cần bày tỏ ý kiến? + Yêu cầu HS liên hệ mình đã bày tỏ ý kiến ntn? - N/x, đánh giá - 2,3 HSTL – N/x 2. Bài mới: 3’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Hướng dẫn tìm hiểu bài: 7’ Hoạt động 1: Thảo luận nhóm -Yêu cầu HS Đọc các thông tin - GV yêu cầu HS chia nhóm & thảo luận các thông tin + Con nghĩ gì về các thông tin & bức tranh? + Theo con có phải tiết kiệm là do nghèo khó không? Là thói quen tốt hay xấu? -GV kết luận: Tiết kiệm là một thói quen tốt là biểu hiện của con người văn minh, xã hội văn minh. - 3 HS đọc nối tiếp - HS hoạt động nhóm 4 - 2 Đại diện nhóm phát biểu - Nhận xét, bổ sung 8’ Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến Bài tập 1 - GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 1 - Yêu cầu HS bày tỏ thái độ đánh giá theo thẻ màu. -Yêu cầu HS giải thích lí do lựa chọn của mình - GV chốt ý : ý (c, d) đúng - HS hoạt động cá nhân - HS nêu. - HS nêu 8’ Hoạt động 3: Thảo luận nhóm Bài tập 2 - GV chia nhóm & giao nhiệm vụ cho nhóm + Thảo luận & liệt kê các việc nên làm & không nên làm để tiết kiệm tiền của? - GV kết luận: những việc nên làm & không nên làm để tiết kiệm tiền của - HS thảo luận nhóm 4 đại diện nhóm phát biểu - Lớp nhận xét, bổ sung 4’ Liên hệ + Con đã tiết kiệm tiền của như thế nào? - GV đánh giá việc làm của HS - 1 vài em liên hệ bản thân 5’ 3. Củng cố – Dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ - GV nhận xét giờ học - Dặn dò - 2 HS đọc - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_dao_duc_lop_4_tuan_7_bai_tiet_kiem_tien_cua_nam_hoc.docx
Giáo án liên quan