Giáo án dạy thêm Vật lý 10 tuần 4 đến 12

Tuần : 4

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Tiết : 1- 2

I . Mục đích yêu cầu :

- Hệ thống các KT của cđt bđđ

- Giúp HS nắm được PP làm bt theo từng dạng

- Rèn luyện khả năng tính toán cho hs

II. Chuẩn bị

- GV : hệ thống các CT, Bt theo chủ đề

- HS : Các CT của cđt bđđ, làm bt SBT

III. Tiến trình lên lớp :

1. KT ssố

2. Bài củ

3. Bài mới :

 

doc33 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/11/2014 | Lượt xem: 2573 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy thêm Vật lý 10 tuần 4 đến 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 4 N.Soạn : 8/9/08 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Tiết : 1- 2 I . Mục đích yêu cầu : - Hệ thống các KT của cđt bđđ - Giúp HS nắm được PP làm bt theo từng dạng - Rèn luyện khả năng tính toán cho hs II. Chuẩn bị - GV : hệ thống các CT, Bt theo chủ đề - HS : Các CT của cđt bđđ, làm bt SBT III. Tiến trình lên lớp : 1. KT ssố 2. Bài củ 3. Bài mới : I. Tĩm tắt LT 1. Gia tốc Trong cđt- ndđ : a cng dấu với cc vectơ vận tốc Trong cđt- cdđ : a ngược dấu với cc vectơ vận tốc 2. Cơng thức tính vận tốc : 3. Cơng thức tính qung đường đi được trong cđt – bđđ : 4. Cơng thức lin hệ giữa gia tốc, vận tốc v qung đương đi được : 5. PTC Đ của cđt – bđđ : II. BT Loại 1 : Tìm quãng đường, gia tốc, vận tốc, thời gian PP : - Nếu đề cho t thì ad các công thức (1), (2), (3) Nếu đề bài không cho t thì ad công thức (4) Nếu đề bài đã cho a y/c tìm t thì sd công thúc (1) or (2) Bài 1 : Một đoàn tàu đang cđ với vận tốc 36km/h thì xuống dốc, nó cđ ndđ với gia tốc 0,1m/s2 và đến cuối dốc, vận tốc của nó đạt tới 72km/h a. Tính thời gian đoàn tàu cđ trên dốc b. Tính cd con dốc Hđ của GV và HS Ghi chép HS tóm tắt bài toán, tìm xem đề đã cho biết đại lượng nào và y/c tìm đại lượng nào Đề bài y/c tìm t đã cho a vây ta sd ct nào ? Ta sd ct (1) Để tìm cd của con dốc ta sd ct nào? Sd ct (3) or (4) 1. a. Ta có : a = Với Vo = 36km/h = 10 m/s ; V = 72 km/h = 20 m/s b. Bài 2 : Một ô tô đang cđ với vận tốc Vo thì bị hãm cđ cdđ với gia tốc – 0,5 m/s2 và sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm thì dừng lại. a. Tìm vận tốc ôtô lúc bắt đầu hãm b. Otô đi đc đoạn đường bao nhiêu từ lúc bị hãm đến lúc dừng lại Hđ của GV và HS Ghi chép - HS tóm tắt bài toán, tìm xem đề đã cho biết đại lượng nào và y/c tìm đại lượng nào - Vận tốc lúc sau V = ? - Đề cho t y/c tìm Vo ta sd ct nào ? - Ta sd ct (1) or (2) V = Vo + at Vo = V – at - Để tìm qđ ta sd ct nào ? - Sd ct (3) or (4) 2. a. Tacó : Với V = 0; a = - – 0,5 m/s2 ; t = 20s Vậy Vo = 0 – (-0,5).20 = 10m/s b. Loại 2 : Viết PTCĐ – Tìm vị trí và thời điểm hai chất điểm gặp nhau Pp : Vật làm mốc Chọn Chiều ( + ) Mốc thời gian Viết PTCĐ ( nghĩa là xđ ) : Tìm vị trí và thời điểm 2 chất điểm gặp nhau thay t vào x ta được kq Bài 1 : (bài 3.19/16.SBT) Hđ của GV và HS Ghi chép HS đọc kỉ đề bài, tóm tắt bài toán GV : Bước 1 ta phải làm gì ? Hs : chọn hqc GV : Chọn hqc ntn ? HS : Chọn A là vật làm mốc, chiều AB là chiêu (+), mốc thời gian là lúc vật bắt đầu xuất phát GV : Bước 2 ta làm gì ? HS : viết PTCĐ GV : Để 2 xe gặp nhau ta cần có đk gì ? HS : GV : làm thế nào để tính vận tốc 2 xe tại vị trí gặp nhau HS : sd ct tính vận tốc 1. a. PTCĐ của 2 xe : Xe xuất phát từ A : Xe xuất phát từ B : b. hai xe gặp nhau khi : Chọn t = 400s c. Bài 2 : Một Vật cđ trên trục tọa độ x’xeo PT : x = . KL nào sau đây là đúng A. vật có gia tốc – 0,5 m/s2 và vận tốc đầu 10 m/s B. vật có gia tốc – 4 m/s2 và vận tốc đầu 10 m/s C. Vật đi qua gốc tọa độ tại thời điểm t1 = 2s D. PTVT của vật là : V = - 8t + 10 Hđ của GV và HS Ghi chép Viết PTCĐ tổng quát của chất điểm - - So sánh với PT đề cho để tìm a, Vo, xo. - Từ đó xđ đ.an đúng Ta có PTCĐ : PT đề cho : x = . Suy ra :  ; a = - 8 ; Vo = 10 Vậy đ.an đúng là D 4. Củng cố : 1. PTCĐ của một chất điểm là : . Tính vận tốc tức thời của cđ tại thời điểm t = 2s. A. 28m/s B. 18m/s C. 26m/s D. 16m/s 2. Tính qđ xe đi được với vận tốc ban đầu bằngb 15m/s, gia tốc – 1 m/s2 trong thời gan 10s là : A. 25m B. 50m C. 100m D. 145m 5. Hướng dẫn về nhà : - Về nhà học thuộc các CT - Làm lại các BT trên, nhớ pp giải bt cho từng dạng bài - làm tiếp các bt trong sbt Tuần : 5 N.Soạn : 16/9/08 CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU Tiết : 1-2 I . Mục đích yêu cầu : - Hệ thống các KT của cđtròn đều - Giúp HS nắm được PP làm bt theo từng dạng - Rèn luyện khả năng tính toán cho hs II. Chuẩn bị - GV : hệ thống các CT, Bt theo chủ đề - HS : Các CT của cđt bđđ, làm bt SBT III. Tiến trình lên lớp : 1. KT ssố 2. Bài củ 3. Bài mới : I. Tĩm tắt LT 1. Tốc độ dài : (m/s) 2. Tốc độ góc : ( rad/s ) 3. Chu kì : (s) 4. Tần số (Hz) 5. CT liên hệ : = ( r là bk ) 6. Gia tốc hướng tâm : = (m/s2 ) II. BT Loại 1 : Tìm chu kì , tần số PP : - Sd CT liên hệ giữa tần số, chu kì, tần số góc và vận tốc dài : - CT : Bài 1 : Một bánh xe honda quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Hãy xđ: a. Chu kì, tần số b. Vận tốc góc của bánh xe Hđ của GV và HS Ghi chép - HS tóm tắt bài toán, tìm xem đề đã cho biết đại lượng nào và y/c tìm đại lượng nào - Chu kì là gì ? CT ? - CT tính tần số ? - Đề y/c tính vtg ta sd ct nào ? - 1. a. CK T : 100vòng 2s 1 vòng  ? Vậy T = . Tần số : b. Vận tốc góc : = 2. 3,14. 50 = 100 (rad/s) Bài 2 : Biết vận tốc dài của một vệ tinh địa tỉnh là 3100m/s. Hãy xđ bk chuyển động của vệ tinh đó Hđ của GV và HS Ghi chép - HS tóm tắt bài toán, tìm xem đề đã cho biết đại lượng nào và y/c tìm đại lượng nào - CK quay của vệ tinh địa tỉnh bằng ckq của trái đất . vậy T = ? - Đề cho T, v ta sd ct nào đề tính r = ? 2. CK quay của vệ tinh địa tỉnh bằng ckq của trái đất : T = 24h = 8600 (s) Ta có ct : Loại 2 : Tìm vận tốc – gia tốc Pp : Ta sd các CT : 5 ,6 để giải loại BT này Chú ý : Vtd của một điểm trên vành bánh xe chính bằng vận tốc tịnh tiến của xe Bài 1 : Vành ngoài của một bánh xe ôtô có bk là 25cm. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài bánh xe khi ôtô đang chạy với tôc độ dài là 36km/h Hđ của GV và HS Ghi chép HS đọc kỉ đề bài, tóm tắt bài toán - Đề đã cho biết đại lượng nào và y/c tìm đại lượng nào ? - Ta sd ct nào để tính tđg ? - Viết Ct tính gia tốc ht ? 1. r = 25cm = 0,25m ; v = 36km/h = 10m/s Bài 2 : Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250km bay quay trái đất theo một qđ tròn . CK quay của vệ tinh là 88phút. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho bk TĐ là 6400km. Hđ của GV và HS Ghi chép - HS đọc kỉ đề bài, tóm tắt bài toán - Đề đã cho biết đại lượng nào và y/c tìm đại lượng nào ? - Đổi T sang (s), sau đó ta sd ct nào tính tđg ? - do vệ cách mặt đất 1 đoạn h nên trong ct a ta cộng thêm h : = 2. Tacó : 4. Củng cố : 1. Vật cđtròn đều với vtg thì có ckq là : A. 5s B. 10s C. 20s D. 30s 2. Một đĩa tròn có bk là 20cm, quay đều trong 5s được 10 vòng . Tính vận tốc dài của một điểm giữa bk của đĩa .Chọn đ.án đúng A. v = 0,628m/s B. 6,28m/s C 12,56m/s D. 1,256m/s 3. một chiếc xe đạp đang cahỵ với vận tốc 40km/h trên một vòng đua có bk 100m. tính gia tốc hướng tâm của xe. Chọn đ.án đúng A. 16m/s2 B. 0,11 m/s2 C. 0,4 m/s2 D. 1,23 m/s2 5. Hướng dẫn về nhà : - Về nhà học thuộc các CT - Làm lại các BT trên, nhớ pp giải bt cho từng dạng bài - làm tiếp các bt trong sbt Tuần : 6 Tiết : 1-2 CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I. Mục đích : - Hệ thống các KT của công thức cộng vận tốc - HS vận dụng công thức để giải một số BT đơn giản II. Tĩm tắt LT CT cộng vận tốc : Trong đó : Số 1 ứng với vật chuyển động Số 2 ứng với hệ quy chiếu chuyển động Số 3 ứng với hệ quy chiếu đứng yên : Vận tốc của vật (1) đối với (2) : Vận tốc này gọi là vận tốc tuyệt đối : Vận tốc của (1) đối với (2) : Vận tốc này gọi là vận tốc tương đối : Vận tốc của vật (2) đối với (3) : Vận tốc này gọi là vận tốc kéo theo Các trường hợp đặc biệt : Nếu cùng hướng với thì : V1,3 = V1,2 + V2,3 Nếu ngược hướng với và V1,2 > V2,3 thì : V1,3 = V1,2 - V2,3 Nếu ngược hướng với và V1,2 < V2,3 thì : V1,3 = V2,3 – V1,2 Nếu vuông góc với thì : V1,3 = II . Bài tập : PP : Để giải loại BT này ta làm theo các bước như sau Cần chọn hệ quy chiếu thích hợp Xác định vật (1), (2), (3) . Thông thường vật thứ 3 ( hệ quy chiếu đứng yên ) là một vật cố định như : bờ sông, đất, đường …. Viết CT cộng vận tốc Xác định xem BT rơi vào trường hợp đặc biệt nào . Ad trường hợp đó để tìm ĐS VD : Một canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36km mất một khoảng thời gian là 1 giờ 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy Giải : Gọi V1,2 là vận tốc của canô (1) đ/v dòng chảy (2) Gọi V2,3 là vận tốc của dòng chảy (2) đ/v bờ sông (3) Gọi V1,3 là vận tốc của canô (1) đ/v bờ sông (3) Ta có CT : Khi canô xuôi theo dòng chảy thì cùng hướng với nên V1,3 = V1,2 + V2,3 Theo đề V1,3 = và V2,3 = 6km/h Vậy V1,2 = V1,3 - V2,3 = 24 – 6 = 18km/h Bài 1 : Một chiếc thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5km/h đối với dòng nước . Vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ sông là 1,5km/h. Vận tốc của thuyền đối với bờ sông là bao nhiêu. ( ĐS : 5km/h ) Bài 2 : Một chiếc thuyền đi từ A đến B trên một dòng sông rồi quay lại A. Biết rằng vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 12km/h. Vận tốc dòng nước so với bờ sông là 2km/h. Khoảng cách AB = 14km. Tính thời gian đi tổng cộng của thuyền ( ĐS : 2,4h ) HD : - Tính vận tốc thuyền khi xuôi dòng Thời gian khi xuôi dòng (t1 ) Tính vận tốc thuyền khi ngược dòng Thời gian khi ngược dòng (t2) Thời gian tổng cộng t = t1 + t2 Bài 3 : Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B rồi ngược dòng từ B về A hết 2h30ph. Biết rằng vận tốc thuyền khi xuôi dòng là 18km/h và khi ngược dòng là 12km/h. Tính : a. Khoảng cách AB ( ĐS 18km ) b. Thời gian xuôi dòng và ngược dòng ( ĐS t1 = 1h ; t2 = 1,5h) c. Vận tốc của dòng nước ( Đs 3km/h ) Bài 4 : Từ A, 2 ôtô chuyển động theo 2 hướng vuông góc nhau với vận tốc 60km/h và 80km/h. Tính vận tốc của ôtô thứ nhất đối với ôtô thứ 2 (Đs 100km/h ) Bài 5 : Lúc trời không có gió một máy bay bay với vận tốc không đổi 300km/h từ một địa điểm A cho đến địa điểm B mất 2,2h. Khi bay trở lại từ B đến A thì gió thổi ngược , máy bay phải bay hết 2,4h. Xđ vận tốc của gió ( Đs : 25km/h ) Bài 6 : Theo Ct cộng vận tốc thì : A. Vận tốc tổng có thể bằng vận tốc thành phần B. Vận tốc tổng luôn luôn lớn hơn vận tốc thành phần C. Vận tốc tổng nhỏ hơn hiệu 2 vận tốc thành phần D. Vectơ vận tốc tổng là đường chéo Bài 7 : Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng dòng nước với vận tốc 5,5km/h, vận tốc chảy của dòng nước đối với bờ là 1,5km/h. Tính vận tốc của thuyền đối với bờ A. 7km/h B. 4km/h C. 3,5km/h D. 2km/h Bài 8 : Một chiếc xà lan chạy xuôi dòng sông từ A đến B mất 3h. Biết AB cách nhau 36km và nước chảy với vận tốc 4km/h. Vận tốc tương đối của xà lan so với nước là : A. 32km/h B. 8km/h C. 16km/h D. 12km/h Bài 9 : Chiếc thuyền chuyển động trên sông với vận tốc 40km/h, nước có vận tốc là 25km/h thì vận tốc của thuyền lúc này có thể nằm trong khoảng : A . Từ 25km/h đến 40km/h B. Từ 15km/h đến 65km/h C. Từ 15km/h đến 40km/h D. Từ 40km/h đến 65km/h Bài 10 : Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 2h, khi chạy về mất 4h. nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến b thì thời gian chuyển động có thể nhận giá trị nào sau đây : A. 8h B. 6h C. 2h D. Một gtrị khác Bài 11 : Những đại lượng động học có tính tương đối : A. Vận tốc, quỹ đạo B. Vận tốc, gia tốc C. cả vận tốc, gia tốc, quỹ đạo D. Không có đại lượng nào Baøi 12 : Một người ngồi trong tàu A nhìn qua cửa sổ thấy tàu B bên cạnh và cây trong ga đều chuyển động như nhau .Hỏi tàu nào đang chạy ? A . Tàu A đứng yên , tàu B chạy . B . Tàu A chạy , tàu B đứng yên . C . Cả hai tàu đều chạy . D . Cả A , B và C đều không đúng . Baøi 13 : Trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật bất kỳcó tính tương đối là: A. Vì trạng thái của vật đó được quan sát ở các thời điểm khác nhau. B. Vì trạng thái của vật đố đươc xác đinh bởi những người quan sát khác nhau. C. Vì trạng thái của vật đó không ổn định : lúc đứng yên , lúc ổn định. D. Vì trang thái của vật đó được quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau. Baøi 14 : A ngoài treân moät toa taøu chuyeån ñoäng vôùi vaän toác laø 18 km/h ñang rôøi ga. B ngoài treân moät toa taøu khaùc chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 12 km/h ñang vaøo ga. Hai ñöôøng taøu song song vôùi nhau. Vaän toác cuûa B ñoái vôùi A laø: A. 6 km/h B. 12 km/h C. 18 km/h D. 30 km/h. Baøi 15 : Moät chieác xe chaïy qua caàu vôùi vaän toác 8 m/s theo höôøng Baéc. Moät chieác thuyeàn di chuyeån vôùi vaän toác 6 m/s theop höôùng Ñoâng . Vaän toác cuûa chieác xe ñoái vôùi chieác thuyeàn laø: A. 2 m/s B. 10 m/s C. 14 m/s D. Moät ñaùp soá khaùc. Tuaàn 7 : Nsoaïn : 21/9/08 OÂN TAÄP CHÖÔNG I Tieát : 1-2 A Muïc ñích : Cuûng coá laïi kieán thöùc ôû chöông I moät caùch coù heä thoáng Heä thoáng laïi taát caû caùc CT trong chöông ( baøi 2 vaø 3 ) HS vaän duïng caùc CT ñeå laøm taát caû caùc daïng BT trong chöông I chuaån bò KT 1 tieát B. Noäi Dung : x0 x x’ O M0(t0) M(t) x I. Toùm taét LT : Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Toác ñoä TB : (m/s ; km/h) ; v = const Quaõnq ñöôøng ñi ñöôïc : (m ; km) PT Toaï ñoä : Neáu choïn goác thôøi gian taïi ñieåm t0 ( Thôøi ñieåm baét ñaàu khaûo saøt cñ cuûa vaät ) thì x = x0 + vt Vôùi : x, x0 : Toaï ñoä cuûa vaät taïi M0, Chuù yù: - Neáu choïn ñieàu kieän ban ñaàu sao cho x0 = 0 thì x = s = vt - Neáu choïn chieàu döông laø chieàu CÑ thì v > 0, neáu choïn chieàu döông ngöôïc chieàu CÑ thì v < 0 4. Ñoà thò cuûa chuyeån ñoäng x x0 v < 0 0 t0 t Ñoà thò toaï ñoä theo thôøi gian laø moät nöõa ñöôøng thaúng, coù ñoä doác ( heä soá goác ) laø v, ñöôïc giôùi haïn bôûi ñieåm coù toaï ñoä (t0; x0) x v > 0 x0 0 t0 t s = v(t – t0) v v 0 t0 t t Ñoà thò vaän toác theo thôøi gian laø moät nöõa ñöôøng thaúng song song vôùi truïc thôøi gian, ñöôïc giôùi haïn bôûi ñieåm. CHUYEÅN ÑOÄNG THAÚNG BIEÁN ÑOÅI ÑEÀU 1. Gia toác trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu : Laø ñaïi löôïng vaät lí ñaët tröng cho söï bieán thieân nhanh hay chaäm cuûa vaän toác. Hay giaù trò ñaïi soá a = (m/s2) (1) Chuù yù : Neáu av > 0 ( cuøng höôùng) thì vaät chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu Neáu av < 0 ( ngöôïc höôùng) thì vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu 2. Vaän toác : Töø (1) suy ra v = v0 +a(t – t0) Neáu choïn goác thôøi gian taïi thôøi ñieåm t0 thì v = v0 +at CÑTNDÑ CÑTCDÑ v O t v0 Ñoà thò vaän toác- thôøi gian v < 0, a < 0 v O t v0 v v0 O t v v0 O t v > 0, a > 0 v 0 v > 0, a < 0 3. Quaõng ñöôøng : 4. PT Toaï ñoä : 5. Heä thöùc lieân heä giöõa a, v vaø s : II Baøi taäp : Baøi 1 : Moät xe chaïy trong 6h, 2h ñaàu xe chaïy vôùi toác ñoä TB 60km/h , 4h sau xe chaïy vôùi toác ñoä TB 45km/h. Tính toác ñoä TB cuûa xe trong moät thôøi gian cñ ( ÑS 50km/h ) HD : Baøi 2 : Treân moät nöûa quaõng ñöôøng, moät oâtoâ cñ ñeàu vôùi toác ñoä 50km/h , treân nöûa quaõng ñöôøng coøn laïi oâtoâ cñ vôùi toác ñoä khoâng ñoåi 60km/h. tính toác ñoä TB cuûa oâtoâ treân caû quaõng ñöôøng ñaõ cho ( ÑS : 54,55km/h) HD : Thôøi gian ñi nuûa qñ ñaàu : = Thôøi gian ñi nuûa qñ ñaàu : = Baøi 3 : Luùc 6h saùng moät ngöôøi ñi xe ñaïp töø A veà B vôùi toác ñoä 15km/h Vieát PTCÑ cuûa xe ñaïp Luùc 10h thì xe ñaïp ôû vò trí naøo ( ÑS : x = 60km ) Baøi 4 : Hai oâtoâ xuaát phaùt cung moät luùc töø hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 20km, cñ ñeàu cuøng chieàu töø A ñeán B coù vaän toác laàn löôït laø 60km/h vaø 40km/h. Vieát PTCÑ cuûa 2 xe Tìm vò trí vaø thôøi ñieåm hai xe gaëp ( ÑS : t = 1h, x = 60km) Baøi 5 : Luùc 7h, moät ngöôøi ñi boä khôûi haønh töø A ñi veà B vôùi vaän toác 4km/h. Luùc 9h moät ngöôøi ñi xe ñaïp cuõng xuaát phaùt töø A ñi veà B vôùi vaän toác 12km/h Vieát PTCÑ cuûa 2 ngöôøi Luùc maáy giôø, hai ngöôøi hai ngöôøi naøy caùch nhau 2km ( ÑS : 9h45ph or 10h15ph) Baøi 6 : Moät oâtoâ ñang chaïy vôùi toác ñoä 72km/h thì taét maùy CÑTCDÑ chaïy ñöôïc theâm 200m nöõa thì döøng haún a. Tính gia toác cuûa xe vaø thôøi gian keå töø luùc taét maùy ñeán luùc xe döøng laïi. ( ÑS : - 1 m/s2, 20s ) HD : sd CT : v = v0 +at b. Keå töø luùc taét maùy oâtoâ maát bao laâu ñeå ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 150m. ( ÑS : 10s ) HD : sd CT : ( choïn nghieäm < 20s) Baøi 7 : Moät oâtoâ cñ ndñ vôùi toác ñoä ban ñaàu v0 = 36km/h. Trong giaây thöù 5 vaät ñi ñöôïc qñ 28m. Tính : a. gia toác cñ cuûa xe ( ÑS : 4 m/s2 ) HD : b. Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong 10s ( ÑS : 300m ) c. Quaõng ñöôøng vaät ñi ñöôïc trong giaây thöù 10 ( ÑS : 148m ) Baøi 8 : Moät vaät ñöôïc coi laø chaát ñieåm khi : A. Kích thöôùc cuûa vaät nhoû khoâng theå quan saùt ñöôïc B. Kích thöôùc cuûa vaät nhoû coù theå quan saùt ñöôïc C. Kích thöôùc cuûa vaät nhoû so vôùi ñöôøng ñi D. Taát caû caùc caâu treân ñeàu sai Baøi 9 : Tr­êng hîp nµo d­íi ®©y kh«ng thÓ coi vËt chuyÓn ®éng nh­ mét chÊt ®iÓm. A. Viªn ®¹n ®ang chuyÓn ®éng trong kh«ng khÝ. B. Tr¸i ®Êt chuyÓn ®éng quay quanh mÆt trêi. C. Viªn bi trong sù r¬i tõ tÇng thø n¨m cña mét toµ nhµ xuèng ®Êt. D. Tr¸i ®Êt trong chuyÓn ®éng tù quay quanh trôc cña nã. Baøi 10 : : Chän c©u sai. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: A. Quü ®¹o lµ mét ®­êng th¼ng B. VËt ®i ®­îc nh÷ng qu·ng ®­êng b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú. C. Tèc ®é trung b×nh trªn mäi qu·ng ®­êng lµ nh­ nhau. D. Tèc ®é kh«ng ®æi tõ lóc xuÊt ph¸t ®Õn khi dõng l¹i. Baøi 11 : Tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây quyõ ñaïo cñ cuûa vaät laø moät ñöôøng thaúng : Moät vaät naëng ñöôïc neùm theo phöông ngang B. Moät oâtoâ ñang chaïy theo höôùng TPHCM – Vuõng Taøu C. Moät vieân bi rôi töï do D. Moät chieác dieàu ñang bay trong gioù vì bò ñöùt Baøi 12 : Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng : Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : Laø cñt trong ñoù vaän toác khoâng ñoåi Laø cñ maø vaät ñi ñöôïc nhöõng qñ baèng nhau trong nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau Coù vectô vaän toác khoâng ñoåi veà phöông, chieàu vaø ñoä lôùn Coù qñ ñi taêng tæ leä vôùi vaän toác Baøi 13 : Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét chÊt ®iÓm däc theo trôc Ox cã d¹ng. x = 5 + 60t ( x ®o b»ng km; t ®o b»ng giê) ChÊt ®iÓm ®ã xuÊt ph¸t tõ ®iÓm nµo? vµ chuyÓn ®éng víi vËn tèc b»ng bao nhiªu? A. Tõ ®iÓm O víi vËn tèc 5 km/h B. Tõ ®iÓm O víi vËn tèc 60 km/h C. Tõ ®iÓm M c¸ch O lµ 5 km, vËn tèc 5 km/h. D. Tõ ®iÓm M c¸ch O lµ 5 km, vËn tèc 60 km/h. Baøi 14 : Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña mét chÊt ®iÓm däc theo Ox cã d¹ng: x = 4t – 10 ( x ®o b»ng km; t ®o b»ng giê) Qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña chuyÓn ®éng sau 2h chuyÓn ®éng lµ bao nhiªu? A. - 2 km B. 2 km C. - 8 km D. 8 km Baøi 15 : Mét « t« ch¹y tõ tØnh A ®Õn tØnh B. Trong nöa ®o¹n ®­êng ®Çu xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc 40 km/h. Trong nöa ®o¹n ®­êng sau xe chuyÓn ®éng víi vËn tèc 60 km/h. Hái tèc ®é trung b×nh vtb cña « t« trªn ®o¹n ®­êng AB b»ng bao nhiªu? A. vtb = 24 km/h B. vtb = 48 km/h C. vtb = 50 km/h D. vtb = 40 km/h. Baøi 16 : Moät chieác xe chaïy trong 3h ñaàu vôùi vaän toác 30km/h, 2h keá tieáp vôùi vaän toác 40km/h vaø trong 1h cuoái vôùi vaän toác 16km/h. Vaän toác TB laø : A. 28,7km/h B. 31km/h C. 35km/h D. moät ñs khaùc Baøi 17 : Cuøng moät luùc taïi hai ñòa ñieåm A vaø B caùch nhau 10km coù hai oâtoâ chaïy cuøng chieàu nhau treân ñöôøng thaúng töø A ñeán B. vaän toác cuûa oâtoâ chaïy töø A laø 54km/h vaø cuûa oâtoâ chî töø B laø 48km/h. Choïn A laøm moác, choïn thôøi ñieåm xuaát phaùt cuûa hai xe oâtoâ laøm moác thôøi gian vaø choïn chieàu cñ cuûa hai oâtoâ laøm chieàu döông. PTCÑ cuûa caùc oâtoâ nhö theá naøo ? A. Oâtoâ chaïy töø A : xA = 54t ; Oâtoâ chaïy töø B xB = 48t +10 B. Oâtoâ chaïy töø A : xA = 54t + 10 ; Oâtoâ chaïy töø B xB = 48t C. Oâtoâ chaïy töø A : xA = 54t ; Oâtoâ chaïy töø B xB = 48t -10 D. Oâtoâ chaïy töø A : xA = - 54t ; Oâtoâ chaïy töø B xB = 48t Baøi 18 : Vaät cñt coù vaän toác v = 2t + 6 (m/s) thì qñ vaät ñi ñöôïc sau 10s ( keå töø luùc t = 0 ) : A. 26m B. 260m C. 160m D. 100m Baøi 19 : Gia toác laø moät ñaïi löôïng : A. Ñaïi soá, ñaëc tröng cho söï bieán ñoåi nhanh hay chaäm cuûa cñ B. Ñaïi soá, ñaëc tröng cho tính khoâng ñoåi cuûa vaän toác C. Vectô , ñaëc tröng cho söï bieán ñoåi nhanh hay chaäm cuûa cñ D. Vectô , ñaëc tröng cho söï bieán ñoåi nhanh hay chaäm cuûa vaän toác Baøi 20 : Chän c©u ®óng. A. Gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu bao giê còng lín h¬n gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Òu. B. ChuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu cã gia tèc lín th× vËn tèc lín. C. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu cã gia tèc t¨ng, gi¶m ®Òu theo thêi gian. D. Gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu cã ph­¬ng, chiÒu vµ ®é lín kh«ng ®æi. Baøi 21: C©u nµo ®óng C«ng thøc tÝnh qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu lµ: A. S = v0.t + at2 ( a vµ v0 cïng dÊu) B. S = v0.t + at2 ( a vµ v0 tr¸i dÊu) C. x = x0 + v0 .t + at2 ( a vµ v0 cïng dÊu) D. x = x0 + v0.t + at2 ( a vµ v0 tr¸i dÊu) Baøi 22: C©u nµo ®óng . Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña chuyÓn ®éng th¼ng chËm dÇn ®Òu lµ: A. S = v0.t + at2 ( a vµ v0 cïng dÊu) B. S = v0.t + at2 ( a vµ v0 tr¸i dÊu) C. x = x0 + v0 .t + at2 ( a vµ v0 cïng dÊu) D. x = x0 + v0.t + at2 ( a vµ v0 tr¸i dÊu) Baøi 23: C«ng thøc nµo d­íi ®©y lµ c«ng thøc liªn hÖ gi÷a vËn tèc, gia tèc vµ qu·ng ®­êng ®i cña chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu. A. v + v0 = B. v02 + v2 = 2as C.v - v0 = D.v2 - v02 = 2as Baøi 24: Trong c«ng thøc liªn hÖ gi÷a qu·ng ®­êng ®i vËn tèc vµ gia tèc cña chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu (v2 - v02 = 2as ) ta cã c¸c ®iÒu kiÖn nµo sau ®©y. A. S > 0; a > 0; v > v0 B. S > 0; a < 0; v < v0 C. S > 0; a > 0; v 0; a v0 Baøi 25 : Khi oâtoâ ñang chaïy vôùi vaän toác 10m/s treân ñoaïn ñöôøng thaúng thì ngöôøi laùi xe taêng ga vaø oâtoâ cñndñ. Sau 20s, oâtoâ ñaït vaän toác 14m/s . Gia toác a vaø vaän toâc v cuûa oâtoâ sau 40s keå töø luùc baét ñaàu taêng ga laø bao nhieâu A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s C. a = 0,2 m/s2; v = 8 m/s D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s Baøi 26 : Mét « t« chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu. Sau 10s vËn tèc cña « t« t¨ng tõ 4 m/s ®Õn 6 m/s. Qu·ng ®­êng S mµ « t« ®· ®i trong kho¶ng thêi gian nµy lµ bao nhiªu? A. S = 100 m B. S = 50 m C. S = 25 m D. S = 500 m Baøi 27 : Xe löa b¾t ®Çu rêi ga vµ chuyÓn ®éng th¼ng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 0,1m/s2. Kho¶ng thêi gian t ®Ó xe löa ®¹t vËn tèc 36 km/h lµ: A. t = 360s B. t = 200s C. t = 300s D. t = 100s Baøi 28 : Xe ñang cñ vôùi vaän toác 36km/h thì haõm phanh, xe cñt - cdñ sau 4s thì döøng haún. Vôùi chieàu döông laø chieáu cñ, qñ ñi ñöôïc cuûa xe trong thôøi gian haõm phanh laø : A. 20m B. 144m C. 10m D. moät ñaùp soá khaùc Baøi 29 : moät oâtoâ ñang cñ vôùi vaän toác 36km/h thì haõm phanh, oâtoâ cñt - cdñ vaø döøng laïi sau khi ñi ñöôïc qñ 50m. Tính gia toác cuûa xe : A. 4 m/s2 B. 0,5 m/s2 C. - 1 m/s2 D. - 0,1 m/s2 Baøi 30 : Moät vieân bi cdt – ndñ khoâng vaän toác ñaàu treân maët phaúng nghieâng vaø trong giaây thöù 3 noù ñi ñöôïc qñ baèng 125cm. Tính gia toác cuûa vieân bi : A. 5 m/s2 B. 0,5 m/s2 C. 2,5 m/s2 D. 1,25 m/s2 --------------- Heát ---------------------- Tuaàn 8 : Nsoaïn : 28/9/08 OÂN TAÄP CHÖÔNG I Tieát : 1-2 A Muïc ñích : Cuûng coá laïi kieán thöùc ôû chöông I moät caùch coù heä thoáng Heä thoáng laïi taát caû caùc CT trong chöông ( baøi 3, 4 vaø 5 ) HS vaän duïng caùc CT ñeå laøm taát caû caùc daïng BT trong chöông I chuaån bò KT 1 tieát B. Noäi Dung : I. Toùm taét LT : RÔI TÖÏ DO 1. Rôi töï do. Tính chaát cuûa chuyeån ñoäng rôi töï do. - Rôi töï do laø chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. O s + . Phöông thaúng ñöùng . Chieàu höôùng xuoáng. . Ñoä lôùn g = 9.7 10m/s2 - Gia toác rôi töï do : 2. Caùc phöông trình CÑ ; ; 2. Chuyeån ñoäng cuûa vaät ñöôïc neùm thaúng ñöùng höôùng xuoáng. Laø chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu coù : - Gia toác - Vaän toác ñaàu cuøng höôùng vôùi - Phöông trình CÑ ; CHUYEÅN ÑOÄNG TROØN ÑEÀU 1. Toaï ñoä cong – toaï ñoä goùc. - Toaï ñoä cong AM - Toaï ñoä goùc - Heä thöùc lieân laïc 2. Toác ñoä daøi - toác ñoä goùc. - Toác ñoä daøi vôùi s laø quaõng ñöôøng ñi ñöôïc trong thôøi gian t - Toác ñoä goùc vôùi laø goùc baùn kính OM quay ñöôïc trong thôøi gian t - Heä thöùc lieân laïc 3. Chu kyø quay - taàn soá. - Chu kyø laø thôøi gian chaát ñieåm chuyeån ñoäng ñöôïc 1voøng - Taàn soá laø soá voøng chaát ñieåm ñi ñöôïc trong 1 giaây Ñôn vò cuûa taàn soá laø heùc kyù hieäu Hz 4. Gia toác trong chuyeån ñoäng troøn ñeàu coù ñaëc ñieåm: - Höôùng vaøo taâm. - Ñoä lôùn COÂNG THÖÙC COÄNG VAÂN TOÁC : Vaän toác cuûa vaät 1 so vôùi vaät 3 : Vaän toác cuûa vaät 2 so vôùi vaät 3 : Vaän toác cuûa vaät 1 so vôùi vaät 2 1. Coâng thöùc 2. Caùc tröôøng hôïp thöôøng gaëp. Tröôøng hôïp 1 : cuøng phöông, cuøng chieàu v13 = v12 + v23 Tröôøng hôïp 2 : cuøng phöông, ngöôïc chieàu. v13 = v12 - v23 ( v12 > v23) Tröôøng hôïp 3 : vuoâng goùc B/ BAØI TAÄP. Baøi 1. Moät vaät naëng rôi töø ñoä cao 20m xuoáng maët ñaát .

File đính kèm:

  • docGiao an day them Vat ly 10 2.doc