Giáo án Điện công nghệp - Chương 4: Một số mạch điện công nghiệp

Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn

4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp

 

doc9 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 744 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Điện công nghệp - Chương 4: Một số mạch điện công nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP M OLR K11 L3 CB FUSE N L2 L1 K11 OFF K12 220V AC ON OLR 4.1. Mạch khởi động động cơ điện ba pha bằng khởi động từ đơn 4.2. Mạch điện mở máy động cơ điện ba pha có thử nháp M OLR K11 L3 CB FUSE N L2 L1 220V AC K12 K1 OFF JOG ON OLR K12 OFF1 OFF2 ON2 ON1 K1 OLR 220V AC M OLR K11 FUSE CB N L2 L3 L1 4.3. Mạch mở máy động cơ xoay chiều ba pha tại 2 vị trí OFF T12 T1 K2 K12 ON T11 OLR K1 220 V AC K22 OLR M K11 FUSE CB L1 N L3 L2 K21 4.4. Mạch mở máy động cơ lồng sóc qua cuộn cảm kháng 220V AC OFF K22 K1 T1 T12 K3 K11 ON T11 K2 K32 OLR OLR K21 K31 K11 FUSE CB N L3 L2 L1 4.5. Mạch khởi động sao_tam giác OFF OLR ON1 K22 K12 ON2 K2 K13 K23 220V AC K1 K21 M K11 OLR N FUSE CB L1 L2 L3 4.6. Mạch đảo chiều động cơ điện ba pha OFF K22 K12 K2 K13 LS21 ON1 ON2 K1 K23 LS11 OLR 220V AC LS 1 B LS 2 A 1 2 4.7. Mạch điện tự động giới hạn hành trình K21 M OLR K11 N FUSE CB L1 L2 L3 K22 T11 K13 T1 K1 OFF K12 ON K2 K23 OLR 220V AC K11 K21 M OLR FUSE CB L2 L3 L1 + - N 4.8. Hãm động năng dùng nguồn một chiều T12 T11 K13 T1 K1 OFF K12 ON K2 K23 OLR 220V AC M OLR K11 K21 N FUSE CB L1 L2 L3 4.9. Mạch hãm ngược 4.10. Mạch điều khiển động cơ rôto lồng sóc qua hai cấp tốc độ kiểu D/YY K23 K13 K12 K22 K3 K2 OFF ON1 220V AC ON2 K1 OLR2 OLR1 L1 L2 L3 N CB FUSE K21 K11 OLR2 K31 4C1 K31 M 2C3 2C1 4C2 4C3 2C2 OLR1 4.11. Mạch điện tự động chuyển nguồn điện cho động cơ khi nguồn chính bị sự số mất điện CB K11 FUSE L1 L2 L3 N K22 RL K1 RL1 K2 CB K21 FUSE N L3 L2 L1 K12 RL2 4.12. Mạch điện mở máy động cơ theo thứ tự OLR3 OFF1 K3 K32 K22 ON2 K12 ON1 ON3 K2 K1 OFF3 OFF2 OLR2 OLR1 220V AC M1 M2 M3 OLR1 K11 FUSE CB L1 L2 L3 N OLR2 K21 FUSE CB OLR3 K31 FUSE CB K1 ON OFF OLR T11 T2 T13 RL1 T12 T21 T2 T1 T22 RL 220 V AC M OLR K11 L3 CB FUSE N L2 L1 4.13. Mạch điều khiển một động cơ chạy tắt luân phiên RL1 OFF K22 K12 ON OLR1 OLR2 K1 SW RL2 K2 220V AC RL K13 K23 OLR1 M2 K11 M2 OLR2 K21 FUSE CB N L2 L3 L1 4.14. Mạch tự động đóng điện cho động cơ dự phòng khi động cơ chạy chính bị sự cố

File đính kèm:

  • docbai giang chuong 4.doc