Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 19 – Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

1. Kiến thức

· Phát biểu được quy tắc hợp lực song song cùng chiều và điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

2. Kỹ năng

· Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập

· Vận dụng được quy tắc và điều kiện cân bằng trên đây để giải các bài tập trong bài

· Vận dụng được phương pháp thực nghiệm ở mức độ đơn giản

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 663 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 19 – Quy tắc hợp lực song song cùng chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 19 – QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU Ngày soạn: 15/12 I – MỤC TIÊU 1. Kiến thức Phát biểu được quy tắc hợp lực song song cùng chiều và điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song 2. Kỹ năng Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập Vận dụng được quy tắc và điều kiện cân bằng trên đây để giải các bài tập trong bài Vận dụng được phương pháp thực nghiệm ở mức độ đơn giản II – CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Giáo án, giải trước các bài tập trong sgk, chuẩn bị thêm một số câu hỏi và bài tập khác, tìm một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến bài học Các thí nghiệm như trong bài 2. Học sinh Ôn lại phép chia trong và chia ngoài khoảng cách giữa 2 điểm Tham khảo trước bài học mới III – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số & kiểm tra bài cũ Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Giữ trật tự, chuẩn bị tài liệu để học bài Trả lời câu hỏi của giáo viên Nhận xét câu trả lời của bạn Nhắc học sinh ổn định lớp, chuẩn bị tài liệu để học bài Nêu câu hỏi: Mô men lực đối với một trục quay là gì? Cánh tay đòn của lực là gì? Viết công thức tính momen lực Gọi học sinh trả lời Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Tìm hiểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Đọc sgk, quan sát thí nghiệm và trả lời C1 Xác định các đặc điểm của lực tổng hợp thay thế cho các lực thành phần tác dụng lên vật Biểu diễn các lực thành phần và hợp lực của chúng Trả lời C3 Bố trí thí nghiệm như hình 19.1 Gợi ý: vận dụng các điều kiện cân bằng của vật rắn đã học Làm thí nghiệm kiểm tra, yêu cầu học sinh quan sát Nêu và phân tích quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều Hoạt động 3: vận dụng quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Đọc sgk Trả lời C4 Giải bài tập 6 sgk Gợi ý phân tích trong lực của một vật như như là hợp lực của các trọng lực tác dụng lên các phần của vật Giới thiệu cách phân tích một lực thành các lực thành phần song song cùng chiều với lực ban đầu Hoạt động 4: Tìm hiểu và vận dụng đkcb của một vật chịu tác dụng của 3 lực ss cùng chiều Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Nhận xét về đặc điểm của ba lực tác dụng lên vật trong thí nghiệm hình 19.1 Vận dụng để giải bài tập 4 sgk Yêu cầu học sinh xem sgk hình 19.1 Nêu và phân tích điều kiện cân bằng Hoạt động 5: Vận dụng & củng cố bài học Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Trả lời các câu hỏi 1, 2 sgk Giải bài tập 1, 2 sgk Ghi nhận kiến thức về sự nở vì nhiệt và các ứng dụng của nó Nhận xét câu trả lời của học sinh Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học Hoạt động 6: Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Ghi câu hỏi và bài tập về nhà Ghi những chuẩn bị cho bài sau Nêu câu hỏi và bài tập Yêu câu hs chuẩn bị bài học tiếp theo IV. Nội dung chính Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều: Hợp lực của hai lực song song, cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. F = F1 + F2 Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

File đính kèm:

  • docbai 19-quy tac hop luc ss cung chieu.doc