Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 12

Cả bài.(Chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận.)

Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.)

Mục I.1. Biểu thức công suất. (Chỉ cần đưa ra công thức (15.1).)

Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp.(Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) và kết luận.)

 

doc4 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 805 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn Vật lý lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Cả năm : 37tuần 70 tiết. Học kỳ I: 19 tuần 35tiết. Tiết Tên bài giảng Nội dung giảm tải Chương I. Dao động cơ . 1,2 Bµi 1 : Dao động điều hoà . 3 Bài tập . 4 Bµi 2 : Con lắc lò xo . 5 Bµi 3 : Con lắc đơn . Mục III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng.(Chỉ cần khảo sát định tính) Bài tập 6 trang 17 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 6 Bài tập . 7 Bµi 4 : Dao động tắt dần.Dao động cưỡng bức . 8 Bµi 5 : Tổng hợp hai dđđh cùng phương,cùng tần số ,phương pháp giản đồ Frexnel 9 Bài tập . 10,11 Bµi 6 : TH : Khảo sát thực nghiệm các định luật dđ của con lắc đơn Chương II. Sóng cơ và sóng âm . 12,13 Bµi 7 : Sóng cơ và sự truyền sóng cơ . 14 Bµi 8 : Giao thoa sóng . Mục II. Cực đại và cực tiểu. (Chỉ cần nêu công thức (8.2), công thức (8.3) và kết luận.) 15 Bµi 9 : Sóng dừng . 16 Bài tập . 17 Bµi 10 : Đặc trưng vật lý của âm . 18 Bµi 11 : Đặc trưng sinh lý của âm . 19 Bài tập . 20 Kiểm tra . Chương III. Dòng điện xoay chiều . 21 Bµi 12 : Đại cương về dòng điện xoay chiều . Mục III. Giá trị hiệu dụng.(Chỉ cần nêu công thức (12.9) và kết luận.) Bài tập 3 và bài tập 10 trang 66 SGK(Không yêu cầu HS phải làm.) 22,23 Bµi 13 : Các mạch điện xoay chiều . Cả bài.(Chỉ cần nêu các công thức liên quan đến các kết luận và các kết luận.) Bài tập 5 và bài tập 6 trang 74 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 24 Bài tập . 25 Bµi 14 : Mạch có R,L,C mắc nối tiếp . 26 Bài tập . 27 Bµi 15 : Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều .Hệ số công suất . Mục I.1. Biểu thức công suất. (Chỉ cần đưa ra công thức (15.1).) 28 Bài tập . 29 Bµi 16 : Tuyền tải điện năng .Máy biến áp . Mục II.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp.(Chỉ cần nêu công thức (16.2), (16.3) và kết luận.) 30 Bµi 17 : Máy phát điện xoay chiều . Mục II.2. Cách mắc mạch ba pha.(Không dạy vì đã học ở môn Công nghệ.) 31 Bµi 18 : Động cơ không đồng bộ ba pha . Mục II. Động cơ không đồng bộ ba pha.(Không dạy vì đã học ở môn Công nghệ.) 32 Bài tập . 33,34 Bµi 19 : TH : Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp . 35 Kiểm tra HK I . PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN Học kỳ II: 18tuần 35tiết. Tiết Tên bài giảng Nội dung giảm tải Chương IV. Dao động và sóng điện từ . 36 Bµi 20 : Mạch dao động . 37 Bµi 21 : Điện từ trường . Mục I.2.a. Từ trường của mạch dao động và mục II.2. Thuyết điện từ Mắc – xoen.(Đọc thêm ) 38 Bµi 22 : Sóng điện từ . 39 Bµi 23 : Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến . 40 Bài tập . Chương V: Sóng ánh sáng . 41 Bµi 24 : Tán sắc ánh sáng . 42 Bµi 25 : Giao thoa ánh sáng . 43 Bài tập . 44 Bµi 26 : Các loại quang phổ . 45 Bµi 27 : Tia hồng ngoại và tia tử ngoại . 46 Bµi 28 : Tia X . 47, Bµi 29 : TH : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa . 48,49 Bài tập . 50 Kiểm tra . Chương VI : Lượng tử ánh sáng . 51 Bµi 30 : Hiện tượng quang điện .Thuyết lượng tử ánh sáng . 52 Bµi 31 : Hiện tượng quang điện trong . 53 Bài tập . 54 Bµi 32 : Hiện tượng quang - Phát quang. Bài tập 5 trang 165 SGK.(Không yêu cầu HS phải làm.) 55 Bµi 33 : Mẫu nguyên tử Bo . 56 Bµi 34 : Sơ lược về Laze . Mục I.2. Sự phát xạ cảm ứng và mục I.3. Cấu tạo của laze.(Đọc thêm ) 57 Bài tập . Chương VII : Hạt nhân nguyên tử . 58 Bµi 35 : Tính chất và cấu tạo hạt nhân . 59,60 Bµi 36 : Năng lượng liên kết của hạt nhân .Phản ứng hạt nhân . 61,62 Bµi 37 : Phóng xạ . Mục II.2. Định luật phóng xạ.(Chỉ cần nêu công thức (37.6) và kết luận.) 63 Bài tập . 64 Bµi 38 : Phản ứng phân hạch . 65 Bµi 39 : Phản ứng nhiệt hạch . Mục III. Phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất.(Đọc thêm ) 66 Bài tập . 67,68 69 Ôn tập . 70 Kiểm tra HK II .

File đính kèm:

  • docgoi TBang(2).doc