Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 51, 52: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

A/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Từ các hệ thức của ĐL Bôilơ - Mariôt và định luật Sác lơ xây dựng phương trình Clapêrôn và từ phương trình này viết được biểu thức cho các đẳng quá trình. Hiểu ý nghĩa của độ không tuyệt đối.

2/ Kỹ năng: Vận dụng phương trình để giải bài tập.

B/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

2/ Học sinh: Ôn lại hai bài trước

C/ Tổ chức các hoạt động dạy học:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 503 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 51, 52: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 4/3/07 Tuần 26 Người soạn: Nguyễn Thị Huệ Tiết 51 - 52: phương trình trạng thái của khí lí tưởng A/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Từ các hệ thức của ĐL Bôilơ - Mariôt và định luật Sác lơ xây dựng phương trình Clapêrôn và từ phương trình này viết được biểu thức cho các đẳng quá trình. Hiểu ý nghĩa của độ không tuyệt đối. 2/ Kỹ năng: Vận dụng phương trình để giải bài tập. B/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: 2/ Học sinh: Ôn lại hai bài trước C/ Tổ chức các hoạt động dạy học: Ngày dạy: 10B1: 10B2: Hoạt động 1: (5’) : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Viết biểu thức của định luật Bôilơ - Mariốt và biể thức của định lụt Sác lơ. + Dạng đường biểu diễn các quá trình đó? +Nêu câu hỏi + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 2: (30’): Nhận biết khí thực và khí lí tưởng, xây dựng phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên I/ Khí thực và khí lí tưởng: + Đọc SGK và trả lời: Khí tồn tại trong thực tế có tuân theo định luật Bôilơ - Mariôt và định luật Sáclơ không? + Tại sao vẫn áp dụng được các định luật đó cho khí thực? II/ Phương trình trạng thái của khí lí tưởng C1: + Xét quan hệ giữa các thông số trạng thái của 2 trạng thái đầu và cuối của một khối khí. + Xây dựng biểu thức quan hệ giữa các thông số trạng thái trong các đẳng quá trình và rút ra quan hệ 31.1 +Nêu câu hỏi + Nhận xét câu trả lời của HS + Nêu giới hạn áp dụng các định luật + Nêu và phân tích quá trình biến đổi trạng thái bất kì của một lượng khí. HD: Xét thêm một trạng thái trung gian để có các đẳng quá trính đã học. + Giới thiệu về phương trình Clapêrôn Hoạt động 3: (20’): Tìm hiểu quá trình đẳng áp. Độ không tuyệt đối Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên III/ Quá trình đẳng áp: 1/ Quá trình đẳng áp: ( SGK) 2/ Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp + Xây dựng quan hệ V- T trong quá trình đẳng áp + Phát biểu nhận xét 3/ Đường đẳng áp + Phát biểu khái niệm đường đẳng áp + NX về dạng đường đẳng áp trong hệ tọa độ V – T + Xem hình 31.4 so sánh áp suất ứng với 2 đường đẳng áp. IV/ Độ không tuyệt đối + Xem hình 30.4 và 31.4. Nhận xét về áp suất và thể tích khi T = 0 và khi T< 0 HD: tương tự như xét quá trình đẳng tích. HD: xét 2 điểm thuộc 2 đường đẳng áp biểu diễn các trạng thái có cùng thể tích hay cùng nhiệt độ. + Giới thiệu về độ không tuyệt đối và nhiệt độ tuyệt đối. Hoạt động 4: ( 15’) : Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Ghi nhớ kiến thức + Trả lời các câu hỏi và bài tập tr.165; 166 + Nêu câu hỏi và BT. + yêu cầu HS trả lời , nêu đáp án. + Nhận xét KQ của HS. Hoạt động5: ( 5’) : Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Làm BT: 31.1 – 31.10SBT + Chuẩn bị bài tập, ôn tập chương 4 , 5 + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau

File đính kèm:

  • doctiet 51 - 52.doc