Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Bài 1-7

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức

 Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

2. Kĩ năng.

 - Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng.

 - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.

3. Thái độ.

 Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường.

II. Cấu trúc nội dung và phân bổ thời gian.

1. Cấu trúc nội dung.

 Nội dung của bài gồm hai phần:

 - Đội hình tiểu đội.

 - Đội hình trung đội.

 

doc53 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 192 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Bài 1-7, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aTuaàn: Tieát:......................... Ngaøy soaïn:.. Bài 1 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ I. Mục tiêu. 1. Kiến thức Hiểu được ý nghĩa, nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. 2. Kĩ năng. - Biết điều khiển (chỉ huy) tập hợp các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội. Thành thạo động tác đội ngũ từng người không có súng. - Biết vận dụng linh hoạt vào trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường. 3. Thái độ. Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy của nhà trường. II. Cấu trúc nội dung và phân bổ thời gian. 1. Cấu trúc nội dung. Nội dung của bài gồm hai phần: - Đội hình tiểu đội. - Đội hình trung đội. 2. Trọng tâm: Đội hình tiểu đội. 3. Phân bố thời gian. Tổng số thời gian toàn bài là 02 tiết, phân chia cụ thể như sau: Tiết 1: Đội hình tiểu đội Tiết 2: Đội hình trung đội - Luyện tập + Đội hình cơ bản của tiểu đội. + Đội hình cơ bản của trung đội. - Hội thao đánh giá kết quả. III. Chuẩn bị. 1. Giáo viên. - Chuẩn bị sơ đồ, bảng kẻ đội hình tiểu đội, trung đội. - Chuẩn bị và bồi dưỡng đội mẫu cho phù hợp với từng loại đội hình. 2. Học sinh: - Chuẩn bị đúng, đủ trang phục theo quy định trước khi lên lớp. - Đội mẫu luyện tập các nội dung giáo viên đã hướng dẫn. IV. Gợi ý tiến trình dạy học. 1. Thủ tục giảng dạy. - Tập hợp đội hình, kiểm tra quân số, trang phục. - Phổ biến các quy định của buổi học. - Phổ biến ý định giảng dạy. 2. Quá trình giảng day. Tuần Tiết Ngày dạy Hoạt động 1: Giới thiệu đội hình tiểu đội hàng ngang. Trước khi giới thiệu đội hình tiểu đội hàng ngang, giáo viên sử dụng sơ đồ để giới thiệu khái quát cho học sinh nắm được các dạng đội hình cơ bản của tiểu đội (vị trí đứng trong đội hình, vị trí chỉ huy của tiểu đội trưởng cũng như vị trí đứng của các chiến sĩ, cự ly, gián cách giữa các chiến sĩ trong đội hình) sau đó mới làm rõ từng loại đội hình cụ thể. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang. Giáo viên cần làm rõ được các nội dung sau: - Ý nghĩa của đội hình: Làm rõ cho học sinh hiểu được các trường hợp vận dụng khi tập hợp đội hình này, biết cách liên hệ vào trong quá trình học tập tại nhà trường. - Động tác: Giáo viên nêu thứ tự các bước tập hợp đội hình (gồm 4 bước: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán). Sau đó kết hợp với đội mẫu để thực hiện các bước đã nêu. Khi thực hiện động tác tiến hành theo 2 bước. Bước 1. Làm nhanh động tác tập hợp đội hình. + Giáo viên chỉ huy đôi mẫu lên vị trí. + Giáo viên ở cương vị tiểu đội trưởng làm nhanh động tác tập hợp đội hình. Bước 2. Làm chậm có phân tích động tác. Khi làm chậm có phân tích động tác, giáo viên nói đến đâu kết hợp với đội mẫu thực hiện động tác đến đó theo trình tự 4 bước. Ở mỗi bước, giáo viên lần lượt giảng hết khẩu lệnh rồi đến thực hiên động tác. Cụ thể: - Tập hợp đội hình. + Khẩu lệnh: khi giảng khẩu lệnh cần phân tích làm rõ đâu là dự lệnh, đâu là động lệnh và cách hô như thế nào sau đó hô mẫu khẩu lệnh. + Động tác tập hợp đội hình: khi giảng bước này, giáo viên giảng lần lượt theo đúng trình tự thực hiện động tác của tiểu đội trưởng rồi đến chiến sĩ, nói đến đâu kết hợp sử dụng đội mẫu thực hiện động tác đến đó. - Các bước tiếp theo (Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán). Phương pháp giảng của giáo viên tương tự như giảng bước tập hợp đội hình. Giáo viên lớp tập huấn xác định cương vị là giáo viên giảng dạy cho học sinh lớp 11 thực hành giảng đội hình tiểu đội 1 hàng ngang Sau khi giảng xong động tác tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang, giáo viên giảng tiếp động tác tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang. Khi giảng các động tác này, giáo viên vẫn tuân thủ theo 2 bước, nhưng khi giảng bước làm chậm có phân tích cần ngắn gọn (những nội dung nào giống như trong đội hình tiểu đội 1 hàng ngang thì không giảng mà chỉ nói những điểm khác, sau đó thực hiện động tác). Triển khai luyện tập. - Kiểm tra nhận thức của học sinh: Sau khi giảng hết nội dung đã được xác định của tiết thứ nhất, giáo viên iểm tra nhận thức của học sinh, kịp thời uốn nắn sửa sai cho học sinh (nếu có) làm cơ sở để triển khai luyện tập. - Phổ biến ý định luyện tập, nội dung gồm. + Nội dung luyện tập. + Thời gian luyện tập. + Tổ chức và phương pháp luyện tập. Tổ chức luyện tập: giáo viên chia lớp học thành các tổ, mỗi tổ (9 - 10 học sinh) biên chế thành 1 tiểu đội, các tổ trưởng là tiểu đội trưởng trực tiếp duy trì luyện tập. Phương pháp luyện tập: Tiến hành theo 3 bước. Bước 1: Từng người tự nghiên cứu nội dung động tác. Từng người đứng trong đội hình vừa nghiên cứu để nhớ lại nội dung vừa tự làm động tác. Bước 2: Từng tiểu đội luyện tập. Tiểu đội trưởng hô và thực hiện động tác tập hợp đội hình. Bước 3: Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị tiểu đội trưởng để tập hợp đội hình. + Địa điểm luyện tập, hướng tập (chỉ tại sân tập). + Quy ước tập: Kết hợp còi và khẩu lệnh. - Triển khai các tổ về đúng vị trí quy định. - Theo dõi, đôn đốc luyện tập và sửa sai cho học sinh: Quá trình luyện tập giáo viên luôn bám sát, theo dõi và sửa tập cho các bộ phận, thực hiện sai đâu sửa đó, ít người sai thì sửa trực tiếp, nếu nội dung sai có tính phổ biến thì tập trung các nhóm trưởng hoặc toàn lớp học để thống nhất lại nội dung đó. Khi sửa tập chủ yếu dùng khẩu lệnh, làm động tác mẫu để sửa, không dùng tay sửa trực tiếp cho người tập, sửa tập phải kiên trì, tỉ mỉ, không nóng vội, không gò ép người tập. - Nhận xét và kết thúc buổi học. Giáo viên lớp tập huấn xác định cương vị là giáo viên giảng dạy cho học sinh lớp 11 thực hành triển khai luyện tập. Hoạt động 2: Đội hình tiểu đội hàng dọc. Cách thức tiến hành như hoạt động 1. Sau khi giảng xong đội hình tiểu đội hàng ngang, giáo viên giảng những điểm cần chú ý kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm khi thực hiện động tác. Khi giảng những điểm cần chú ý cũng giảng theo trình tự những điểm cần chú ý của tiểu đội trưởng rồi đến các chiến sĩ. Sau khi giảng xong nội dung, giáo viên triển khai luyện tập. Hoạt động 3: Tiến, lùi; qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí. Cũng tương tự như hai hoạt động trên, giáo viên làm rõ cho học sinh hiểu được các trường hợp vận dụng và ở cương vị tiểu đội trưởng biết cách chỉ huy tiểu đội tiến, lùi, qua phải, qua trái; Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng, về vị trí. Khi thực hiện động tác mẫu, giáo viên làm theo hai bước như trên, nói đến đâu, kết hợp sử dụng đội mấu thể hiện ngay đến đó. Sau khi giảng xong nội dung, giáo viên triển khai luyện tập. Tuần .. Ngày dạy. Tiết. Hoạt động 4: Đội hình trung đội hàng ngang. Khi giảng nội dung này, giáo viên sử dụng sơ đồ để giới thiệu khái quát cho học sinh nắm được các dạng đội hình cơ bản của trung đội, vị trí đứng trong đội hình, vị trí chỉ huy của trung đội trưởng cũng như vị trí đứng, gián cách, cự ly của cán bộ chiến sĩ trong đội hình. Nhấn mạnh và làm rõ những điểm sửa đổi, bổ sung về đội hình trung đội so với ĐLĐN năm 2002 sau đó mới làm rõ từng loại đội hình cụ thể Thứ tự và cách tiến hành giảng đội hình trung đội hàng ngang tương tự như khi giảng đội hình tiểu đội hàng ngang, lần lượt giảng từ trung đội 1; 2 rồi đến trung đội 3 hàng ngang. Khi giảng nội dung này, những điểm nào giống trong đội hình tiểu đội thì giáo viên không phân tích lại mà chỉ nói những điểm khác sau đó thực hiện động tác. Sau khi giảng xong nội dung, giáo viên triển khai luyện tập. Hoạt động 5: Đội hình trung đội hàng dọc. Cách thức tiến hành như hoạt động 4. Sau khi giảng xong đội hình trung đội, giáo viên giảng những điểm cần chú ý kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm khi thực hiện động tác. Khi giảng những điểm cần chú ý cũng nên theo trình tự những điểm cần chú ý của trung đội trưởng rồi đến cán bộ, chiến sĩ. Sau khi giảng xong nội dung, giáo viên triển khai luyện tập. Luyện tập đội hình trung đội, giáo viên chia lớp học thành hai bộ phận, mỗi bộ phận cũng gồm các tiểu đội để luyện tập. Hoạt động 6: Kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả. Trước khi kết thúc nội dung toàn bài, giáo viên tổ chức kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả luyện tập. Trình tự nội dung và phương pháp tiến hành một buổi kiểm tra (hội thao) đánh giá kết quả như sau: - Phổ biến ý định kiểm tra (hội thao), nội dung cụ thể gồm. + Nội dung kiểm tra (hội thao). + Tổ chức và phương pháp. + Thời gian kiểm tra. + Những quy định kiểm tra (thang điểm, cách tính thành tích). Giáo viên thực hành kiểm tra (hội thao) theo đúng kế hoạch đã phổ biến. Tổ chức kiểm tra (hội thao) xong, giáo viên nhận xét đánh giá kết quả, phân loại chất lượng học tập của học sinh. V/. Toång keát ñaùnh giaù Sau khi kết thúc một buổi, một bài học, giáo viên tập trung lớp học, kiểm tra lại tình hình mọi mặt sau đó hệ thống lại toàn bài, nhấn mạnh nội dung trọng tâm của bài đồng thời giải đáp những thắc mắc của học sinh có liên quan đến nội dung của bài. Hướng dẫn nội dung luyện tập, nhận xét đánh giá và kết thúc buổi học. C. Kết thúc báo cáo. 1. Tóm tắt và kết luận nội dung báo cáo. 2. Thảo luận với hoc viên. - Nội dung của bài học. - Công tác chuẩn bị đối với giáo viên, học sinh. - Tổ chức và phương pháp giảng dạy. - Những kiến nghị. 3. Nhận xét và kết thúc báo cáo. IV. CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân? 2. Nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay? 3. Trách nhiệm của học sinh với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh? 4. Những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân? Tuaàn: Tieát:......................... Ngaøy dạy:.. BµI 2 LUËT NGHÜA Vô QU¢N Sù Vµ TR¸CH NHIÖM CñA HäC SINH I- MôC TI£U 1. VÒ kiÕn thøc Gióp cho häc sinh n¾m ch¾c nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña LuËt NghÜa vô qu©n sù. X¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm ®èi víi nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc, hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc quèc phßng víi kÕt qu¶ tèt. 2. VÒ thùc hµnh ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù, s½n sµng nhËp ngò, s½n sµng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng quèc phßng ë nhµ tr­êng, ë ®Þa ph­¬ng vµ x©y dùng qu©n ®éi. 3. VÒ th¸i ®é X©y dùng niÒm tù hµo vµ tr©n träng truyÒn thèng vÎ vang cña qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, s½n sµng nhËp ngò, s½n sµng phôc vô trong ng¹ch dù bÞ ®éng viªn. II- CÊU TRóC NéI DUNG, THêI GIAN. 1- CÊu tróc néi dung Bµi häc gåm 3 phÇn: A - Sù cÇn thiÕt x©y dùng vµ hoµn thiÖn LuËt NghÜa vô qu©n sù. B- Néi dung c¬ b¶n cña LuËt NghÜa vô qu©n sù. C- Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. 2. Néi dung träng t©m B- Néi dung c¬ b¶n cña LuËt NghÜa vô qu©n sù. C- Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh. 3. Ph©n bæ thêi gian - Tæng sè: 4 tiÕt TiÕt 1: Sù cÇn thiÕt x©y dùng vµ hoµn thiÖn LuËt NghÜa vô qu©n sù, giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt. Tiât 2: Nh÷ng quy ®Þnh chung, chuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò. Tiât 3: Phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh, xö lý c¸c vi ph¹m LuËt NghÜa vô qu©n sù. TiÕt 4: Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh III- CHUÈN BÞ 1. Gi¸o viªn a, ChuÈn bÞ néi dung - ChuÈn bÞ chu ®¸o gi¸o ¸n, S¸ch gi¸o khoa, luËt nghÜa vô qu©n sù, tµi liÖu cã lªn quan ®Õn néi dung bµi gi¶ng. - Thôc luyÖn kü gi¸o ¸n, kÕt hîp tèt c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y trong qu¸ tr×nh gi¶ng; ®Þnh h­íng, h­íng dÉn häc sinh tiÕp cËn n¾m v÷ng néi dung bµi häc. b, ChuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn d¹y häc - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu 2. §èi víi häc sinh - ¤n tËp bµi cò - §äc tr­íc bµi häc - Vë ghi, s¸ch gi¸o khoa... IV- nh÷ng ®iÓm míi LuËt nghÜa vô qu©n sù n¨m 1981 ®· ®­îc Quèc Héi kho¸ VII th«ng qua t¹i kú häp thø 2 ( 30/12/1981) thay thÕ luËt nghÜa vô qu©n sù n¨m 1960. Tuy nhiªn, tõ ®ã ®Õn nay, tr­íc yªu cÇu cña tõng giai ®o¹n cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc, LuËt nµy ®· ®­îc Quèc Héi lÇn l­ît söa ®æi bæ sung vµo c¸c n¨m 1990, 1994 vµ 2005. LuËt nghÜa vô qu©n sù söa ®æi, bæ sung n¨m 2005 cã 11 ch­¬ng, 71 ®iÒu. Cã 10 ®iÒu söa ®æi vÒ néi dung ( ®iÒu 12 ; 14 ; 16 ; 22 ;24 ; 29 ;37 ;39 ; 52 ; 53) Cã 23 ®iÒu rhay ®æi vÒ tõ ng÷ : Bá tõ trong côm tõ ‘‘ nam giíi’’, bá tõ ‘‘ giíi’’ trong côm tõ ‘‘ n÷ giíi’’ Thay côm tõ ‘‘ phô n÷’’ b»ng côm tõ ‘‘ c«ng d©n n÷’’ thay côm tõ ‘‘ ng­êi’’ b»ng côm tõ ‘‘ c«ng d©n’’....( ®iÒu 3,6,7,13,17,20,23,26,27,28,31,32,33,36,38,54,58,59,60,61,62,64) NOÄI DUNG Tuần Tiết Ngày dạy I/. Sù cÇn thiÕt ban hµnh luËt NghÜa vô qu©n sù 1. §Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng yªu n­íc, chñ nghÜa anh hïng c¸ch m¹ng cña nh©n d©n. - D©n téc ta lµ mét d©n téc cã truyÒn thèng yªu n­íc, kiªn c­êng, bÊt khuÊt chèng giÆc ngo¹i x©m. - Lùc l­îng vò trang nh©n d©n lµm nßng cèt cho toµn d©n ®¸nh giÆc nªn lu«n ®­îc ch¨m lo x©y dùng cña toµn d©n. - X© y d­ng vµ thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù ®·, vµ sÏ ph¸t huy ®­îc søc m¹nh tæng hîp cña toµn d©n ®èi víi nhiÖm vô x©y dùng qu©n ®éi, cñng cè quèc phßng. 2. Thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n lµm trßn nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc - B¶o vÖ Tæ quèc lµ nghÜa vô thiªng liªng vµ quyÒn cao quý cña c«ng d©n. - LuËt NghÜa vô qu©n sù quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc x· héi, nhµ tr­êng vµ gia ®×nh trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng d©n hoµn thµnh nghÜa vô víi Tæ quèc. 3. §¸p øng yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc - NhiÖm vô hµng ®Çu cña Qu©n ®éi nh©n d©n lµ s½n sµng chiÕn ®Êu vµ chiÕn ®Êu b¶o vÖ Tæ quèc XHCN, ®ång thêi cã nhiÖm vô tham gia x©y dùng ®Êt n­íc. - LuËt NghÜa vô qu©n sù quy ®Þnh viÖc tuyÓn chän vµ gäi c«ng d©n nhËp ngò trong thêi b×nh ®Ó x©y dùng lùc l­îng th­êng trùc, lùc l­îng dù bÞ hïng hËu ®Ó s½n sµng ®éng viªn trong mäi t×nh huèng cÇn thiÕt, ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng qu©n ®éi trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng hiÖn nay. II/. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt NghÜa vô qu©n sù 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ LuËt - CÊu tróc cña luËt gåm: lêi nãi ®Çu, 11 ch­¬ng, 71 ®iÒu. Néi dung kh¸i qu¸t cña c¸c ch­¬ng, nh­ sau:. - Ch­¬ng I: Nh÷ng quy ®Þnh chung. Tõ ®iÒu 1 ®Õn ®iÒu 11. Quy ®Þnh vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù, nh÷ng ng­êi kh«ng ®­îc lµm nghÜa vô qu©n sù vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, nhµ tr­êng vµ gia ®×nh trong ®éng viªn, gi¸o dôc vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c«ng d©n thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù cña m×nh. - Ch­¬ng II: ViÖc phôc vô t¹i ngò cña h¹ sü quan vµ binh sü. Tõ ®iÒu 12 ®Õn ®iÒu 16. Quy ®Þnh vÒ ®é tuæi gäi nhËp ngò vµ thêi gian phôc vô t¹i ngò cña h¹ sü quan vµ binh sü. - Ch­¬ng III: ViÖc chuÈn bÞ cho thanh niªn phôc vô t¹i ngò. Tõ ®iÒu 17 ®Õn ®iÒu 20. Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc trong huÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng cho häc sinh ë tr­êng phæ th«ng trung häc vµ quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù. - Ch­¬ng IV: ViÖc nhËp ngò vµ xuÊt ngò. Tõ ®iÒu 21 ®Õn ®iÒu 36. Quy ®Þnh vÒ thêi gian gäi nhËp ngò trong n¨m, sè l­îng c«ng d©n nhËp ngò, tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n cã lÖnh gäi nhËp ngò, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc gäi c«ng d©n nhËp ngò vµ nh÷ng tr­êng hîp ®­îc ho·n gäi nhËp ngò hoÆc miÔn lµm nghÜa vô qu©n sù. - Ch­¬ng V: ViÖc phôc vô cña h¹ sü quan vµ binh sü dù bÞ. Tõ ®iÒu 37 ®Õn ®iÒu 44. Quy ®Þnh vÒ h¹ng dù bÞ, h¹n tuæi phôc vô cña h¹ sü quan binh sü ë ng¹ch dù bÞ vµ viÖc huÊn luyÖn cho qu©n nh©n dù bÞ. - Ch­¬ng VI: ViÖc phôc vô cña qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. Tõ ®iÒu 45 ®Õn ®iÒu 48. Quy ®Þnh tiªu chuÈn trë thµnh qu©n nh©n chuyªn nghiÖp; thêi h¹n phôc vô cña qu©n nh©n chuyªn nghiÖp. - Ch­¬ng VII: NghÜa vô, quyÒn lîi cña qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan binh sü t¹i ngò vµ dù bÞ. Tõ ®iÒu 49 ®Õn ®iÒu 57. Quy ®Þnh quyÒn lîi, nghÜa vô cña qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan binh sü t¹i ngò vµ dù bÞ, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi gia ®×nh qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sü quan, binh sü t¹i ngò vµ dù bÞ. - Ch­¬ng VIII: ViÖc ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù. Tõ ®iÒu 58 ®Õn ®Òu 62. Quy ®Þnh ®Þa ®iÓm ®¨ng ký qu©n nh©n dù bÞ vµ c«ng d©n s½n sµng nhËp ngò, tr¸ch nhiÖm cña qu©n nh©n dù bÞ vµ c«ng d©n s½n sµng nhËp ngò, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, tæ chøc trong viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù. - Ch­¬ng IX: ViÖc nhËp ngò theo lÖnh tæng ®éng viªn hoÆc lÖnh ®éng viªn côc bé, viÖc xuÊt ngò theo lÖnh phôc viªn. Tõ ®iÒu 63 ®Õn ®iÒu 68. Quy ®Þnh viÖc nhËp ngò, xuÊt ngò trong tr­êng hîp ®Æc biÖt. - Ch­¬ng X: ViÖc xö lý c¸c vi ph¹m. §iÒu 69. - Ch­¬ng XI: §iÒu kho¶n cuèi cïng. §iÒu 70, ®iÒu 71. Quy ®Þnh hiÖu lùc cña LuËt vµ tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hµnh LuËt. Tuần tiết Ngày dạy 2. Néi dung c¬ b¶n cña LuËt NghÜa vô qu©n sù n¨m 2005 a) Nh÷ng quy ®Þnh chung: - NghÜa vô qu©n sù lµ nghÜa vô vÎ vang cña c«ng d©n phôc vô trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. - Lµm nghÜa vô qu©n sù bao gåm phôc vô t¹i ngò vµ phôc vô trong ng¹ch dù bÞ cña qu©n ®éi. - Qu©n nh©n t¹i ngò vµ qu©n nh©n dù bÞ cã nghÜa vô trung thµnh tuyÖt ®èi víi tæ quèc, nh©n d©n, nhµ n­íc XHCN. - Qu©n nh©n t¹i ngò vµ qu©n nh©n dù bÞ trong thêi gian huÊn luyÖn cã quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n ®­îc HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt quy ®Þnh. - C«ng d©n nam giíi kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn x· héi, tÝn ng­ìng, t«n gi¸o, tr×nh ®é v¨n ho¸, nghÒ nghiÖp, n¬i c­ tró cã nghi· vô phôc vô t¹i ngò trong Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. - Ng­êi ®ang trong thêi kú bÞ ph¸p luËt hoÆc toµ ¸n nh©n d©n t­íc quyÒn phôc vô trong c¸c lùc l­îng vò trang nh©n d©n hoÆc ng­êi ®ang bÞ giam gi÷ th× kh«ng ®­îc lµm nghÜa vô qu©n sù. - Riªng ®èi víi c«ng d©n n÷ ë trong ®é tuæi tõ 18 ®Õn 40 cã chuyªn m«n kü thuËt cÇn cho qu©n ®éi trong thêi b×nh cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù vµ ®­îc gäi huÊn luyÖn; nÕu tù nguyÖn th× cã thÓ ®­îc phôc vô t¹i ngò. b) ChuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò: * Néi dung chuÈn bÞ cho thanh niªn nhËp ngò gåm: - HuÊn luyÖn qu©n sù phæ th«ng. - §µo t¹o c¸n bé, nh©n viªn chuyªn m«n kü thuËt cho qu©n ®éi. - §¨ng ký nghÜa vô qu©n sù vµ kiÓm tra søc khoÎ ®èi víi c«ng d©n nam ®ñ 17 tuæi. Tuần Tiết Ngày dạy c) Phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh: * Hµng n¨m, viÖc gäi c«ng d©n nhËp ngò ®­îc tiÕn hµnh tõ mét ®Õn hai lÇn. §èi t­îng vµ ®é tuæi gäi nhËp ngò ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: - §é tuæi gäi nhËp ngò ®­îc quy ®Þnh ®èi víi c«ng d©n nam trong thêi b×nh lµ tõ ®ñ 18 ®Õn hÕt 25 tuæi. - Thêi h¹n phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh cña h¹ sü quan vµ binh sü lµ m­êi t¸m th¸ng. Thêi h¹n phôc vô t¹i ngò trong thêi b×nh cña h¹ sü quan chØ huy, h¹ sü quan vµ binh sü chuyªn m«n kü thuËt do qu©n ®éi ®µo t¹o, h¹ sü quan vµ binh sÜ trªn tµu h¶i qu©n lµ hai m­¬i bèn th¸ng. - ViÖc tÝnh thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc thêi h¹n phôc vô t¹i ngò cña h¹ sü quan vµ binh sü do Bé tr­ëng Bé Quèc phßng quy ®Þnh. Thêi gian ®µo ngò kh«ng ®­îc tÝnh vµo thêi h¹n phôc vô t¹i ngò. - Nh÷ng c«ng d©n sau ®©y ®­îc t¹m ho·n gäi nhËp ngò trong thêi b×nh. + Coù anh, chò hoaëc em ruoät laø haï só quan, binh só ñang phuïc vuï taïi nguõ theo quy ñònh cuûa luaät Nghóa vuï quaân söï hieän haønh, hoaëc ñang hoïc taäp ôû caùc tröôøng quaân ñoäi vaø caùc tröôøng ngoaøi quaân ñoäi theo keá hoaïch cuûa Boä Quoác phoøng. + Hoïc sinh, sinh vieân ñang hoïc taäp taïi caùc tröôøng thuoäc heä thoáng giaùo duïc theo quy ñònh.( tröôøng THPT, tröôøng PTDTNT, tröôøng PTDTBT, tröôøng chuyeân, tröôøng naêng khieáu, döï bò ñaïi hoïc, tröôøng trung caáp chuyeân nghieäp, tröôøng CÑ ngheà, tröôøng trung caáp ngheà, tröôøng CÑ, ÑH vv. - Nh÷ng c«ng d©n sau ®©y ®­îc miÔn gäi nhËp ngò trong thêi b×nh: + Theo hoïc caùc loaïi hình ñaøo taïo khaùc ngoaøi quy ñònh neâu treân + Ñang hoïc nhöng do vi phaïm kyû luaät ñaõ bò ñuoåi hoïc, buoäc thoâi hoïc. + Töï boû hoïc hoaëc ngöøng hoïc taäp moät thôøi gian lieân tuïc töø 12 thaùng trôû leân. + Heát thôøi haïn hoïc taäp taïi tröôøng moät khoaù hoïc. + Chæ ghi danh, ñoùng hoïc phí nhöng thöïc teá khoâng hoïc taïi tröôøng. - Nhöõng coâng daân sau ñaây ñöôïc mieãn goïi nhaäp nguõ trong thôøi bình. + Con lieät só, con cuûa thöông binh haïnh moät, con cuûa beänh binh haïng moät. + Moät ngöôøi anh hoaëc em trai cuûa lieät só + Moät con trai cuûa thöông binh haïng hai. + Thanh nieân xung phong, thanh nieân tình nguyeän, trí thöùc treû tình nguyeän, caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc ñaõ phuïc vuï töø 24 thaùng trôû leân ôû vuøng saâu. Vuøng xa, bieân giôùi haûi ñaûo, vuøng ñaëc bieät khoù khaên do Chính phuû quy ñònh. - ChÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi h¹ sü quan, binh sü phôc vô t¹i ngò ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: + Ñöôïc cung caáp ñaày ñuû soá löôïng, chaát löôïng veà löông thöïc, thöïc phaåm, quaân trang thuoác phoøng beänh, chöõa beänh, ñöôïc ñaûm baûo choã ôû, phuï caáp haøng thaùng vv. + Töø naêm thöù 2 trôû ñi ñöôïc nghæ pheùp, töø thaùng thöù 19 trôû ñi ñöôïc höôûng theâm 200% phuï caáp quaân haøm hieän höôûng haèng thaùng. Töø thaùng thöù 25 trôû ñi ñöôïc höôûng theâm 250% phuï caáp quaân haøm vv. + Haï só quan vaø binh só khi xuaát nguõ ñöôïc caáp tieàn taøu xe, phuï caáp ñi ñöôøng, ñöôïc höôûng trôï caáp xuaát nguõ, trôï caáp taïo vieäc laøm do Chính phuû quy ñònh(6 thaùng löông cô baûn) + Haï só quan vaø binh só khi xuaát nguõ ñòa phöông caùc caáp chính quyeàn öu tieân trong tuyeån sinh, tuyeån duïng hoaëc saép xeáp vieäc laøm. + Haï só quan vaø binh só tröôùc luùc nhaäp nguõ coù giaáy goïi vaøo hoïc ôû caùc tröôøng daïy ngheà, trung hoïc, chuyeân nghieäp, cao ñaúng ñaïi hoïc thì khi xuaát nguõ ñöôïc vaøo hoïc ôû caùc tröôøng ñoù. + Haï só quan vaø binh só taïi nguõ vaø döï bò neáu bò thöông, bò beänh hoaëc bò cheát, trong khi laøm nhieäm vuï baûo veä Toå quoác, thì baûn thaân vaø gia ñình ñöôïc höôûng cheá ñoä öu tieân theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. - QuyÒn lîi cña gia ®×nh h¹ sü quan, binh sü t¹i ngò. + Boá, meï, vôï vaø caùc con ñöôïc höôûng cheá ñoä trôï caáp khoù khaên ñoät xuaát theo chính saùch chung cuûa Nhaø nöôùc + Thaân nhaân cuûa haï só quan vaø binh só ñöôïc khaùm beänh theo cheá ñoä baûo hieåm y teá neáu khoâng thuoäc ñoái töôïng tham gia baûo hieåm y teá baét buoäc.. + Con göûi ôû nhaø treû, hoïc taïi caùc tröôøng maãu giaùo, tröôøng phoå thoâng cuûa Nhaø nöôùc ñöôïc mieãn hoïc phí vaø tieàn ñoùng goùp xaây döïng tröôøng. d) Xö lý c¸c vi ph¹m LuËt NghÜa vô qu©n sù: - Xö lý vi ph¹m LuËt NghÜa vô qu©n sù nh»m b¶o ®¶m tÝnh nghiªm minh vµ triÖt ®Ó cña ph¸p luËt. - BÊt kÓ ai vi ph¹m LuËt NghÜa vô qu©n sù ®Òu bÞ xö lý theo ph¸p luËt. * Víi häc sinh viÖc xö lý c«ng d©n vi ph¹m luËt nghÜa vô qu©n sù thÓ hiÖn tÝnh c«ng b»ng, d©n chñ, c«ng minh cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta Tuần Tiết ngày dậy 3. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh a) Häc tËp chÝnh trÞ, qu©n sù, rÌn luyÖn thÓ lùc do tr­êng líp tæ chøc: Hoïc sinh caàn coù thaùi ñoä nghieâm tuùc, traùch nhieäm ñaày ñuû trong hoïc taäp reøn luyeän, phaán ñaáu keát quaû cao trong töøng baøi, töøng khoa muïc theo yeâu caàu cuûa tröôøng cuûa lôù, vaän duïng keát quaû hoïc taäp vaøo vieäc xaây döïng neà neáp sinh hoaït taäp theå coù kyû luaät vaên minh trong nhaø tröôøngvaø ngoaøi xaõ hoäi. b) ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù: Ñoái vôùi hoïc sinh, vieäc thöïc hieän Luaät nghóa vuï quaân söï tröôùc heát laø thöïc hieän toát vieäc ñaêng kyù nghóa vuï quaân söï. c) §i kiÓm tra søc kháe vµ kh¸m søc kháe: Vieäc kieåm tra söùc khoeû cho nhöõng ngöôøi ñaêng kyù nghóa vuï quaân söï laàn ñaàu ( 17 tuoåi) do cô quan quaân söï caáp huyeän phuï traùch. Vieäc khaùm söùc khoeû cho nhöõng ngöôøi trong dieän ñöôïc goïi nhaäp nguõ do Hoäi ñoàng khaùm söùc khoeû caáp huyeän , quaän phuï traùch. Hoïc sinh ñi kieåm tra vaø khaùm söùc khoeû theo giaáy goïi cuûa ban chæ Huy quaân söï caáp huyeän, quaän nôi cö truù. d) ChÊp hµnh nghiªm lÖnh gäi nhËp ngò: Gaèng naêm, vieäc goïi coâng daân nhaäp nguõ ñöôïc tieán haønh töø 1 ñeán 2 laàn. Theo quyeát ñònh cuûa Uyû ban nhaân daân, chæ huy tröôûng quaân söï caáp huyeän quaän goïi töøng coâng daân nhaäp nguõ. Leänh goïi nhaäp nguõ phaûi ñöôïc ñöa tröôùc 15 ngaøy. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Tr×nh bµy sù cÇn thiÕt ph¶i ban hµnh LuËt nghÜa vô qu©n sù? 2. LuËt NghÜa vô qu©n sù ®· söa ®æi bæ sung vµo nh÷ng ngµy th¸ng n¨m nµo? LuËt gåm mÊy ch­¬ng, bao nhiªu ®iÒu? 3. NghÜa vô qu©n sù lµ g×? §é tuæi d¨ng ký nghÜa vô qu©n sù, tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong ®é tuæi ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù? 4. Nh÷ng tr­êng hîp nµo ®­îc miÔn gäi nhËp ngò vµ ho·n gäi nhËp ngò trong thêi b×nh? 5. Thêi h¹n phôc vô t¹i ngò h¹ sü quan, binh sü? Tr­êng hîp nµo ®­îc xuÊt ngò tr­íc thêi h¹n? 6. NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña h¹ sü quan, binh sü t¹i ngò vµ dù bÞ ®éng viªn? Trong thêi gian h¹ sü quan, binh sü t¹i ngò Nhµ n­íc b¶o ®¶m cho gia ®×nh hä cã nh÷ng quyÒn lîi g×? 7. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc thùc hiÖn LuËt nghÜa vô qu©n sù nãi chung vµ ®¨ng ký nghÜa vô qu©n sù nãi riªng? Tuaàn: Tieát:......................... Ngaøy dạy:.. BµI 3 B¶O VÖ L·NH THæ Vµ BI£N GIíI QUèC GIA I- MôC TI£U 1. VÒ nhËn thøc - HiÓu ®­îc kh¸i niÖm, sù h×nh thµnh, c¸c bé phËn cÊu thµnh l·nh thæ quèc gia vµ chñ quyÒn l·nh thæ biªn giíi quèc gia. - BiÕt ®­îc c¸ch x¸c ®Þnh ®­êng biªn giíi quèc gia trªn ®Êt liÒn, trªn biÓn trªn kh«ng vµ trong lßng ®Êt. - Qu¸n triÖt c¸c quan ®iÓm cña § ¶ng, Nhµ n­íc vÒ x©y dùng, qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia; néi dung biÖn ph¸p c¬ b¶n vÒ x©y dùng, qu¶n lý b¶o vÖ biªn giíi quèc gia. 2. VÒ th¸i ®é X¸c ®Þnh ®óng th¸i ®é tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n vµ b¶n th©n trong x©y d

File đính kèm:

  • docgiao_an_giao_duc_quoc_phong_lop_11_bai_1_7.doc
Giáo án liên quan