Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 41: Thực hành phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất của Metan

I. Mục tiêu bài học:

 1.Về kiến thức: Biết được

 Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể.

 Phân tích định tính các nguyên tố C và H.

 Điều chế và thu khí metan.

 Đốt cháy khí metan.

 Dẫn khí metan vào dung dịch thuốc tím.

 2.Về kĩ năng :

 Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

 Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hoá học.

 Viết tường trình thí nghiệm.

 3.Về thái độ:

 - Lòng say mê học tập, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống .

 - Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên.

II. Chuẩn bị :

 1.Chuẩn bị của GV: Dụng cụ thí nghiệm: ống nghiệm, bộ giá thí nghiệm, óng hút nhỏ giọt, nút cao su, ống dẫn hình chữ L, kẹp lấy hoá chất, đèn cồn.đĩa thuỷ tinh

 Hoá chất: Sacarozơ, CuO, CuSO4khan, CH3COONa, vôi tôi xut, dd thuốc tím, bông thấm nước.

 2.Chuẩn bị của HS : Chuẩn bị nội dung thực hành.

III. Tiến trình bài giảng :

 1. Kiểm tra bài cũ :

 - Sự chuẩn bị của HS, tường trình thí nghiệm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 06/07/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 41: Thực hành phân tích định tính nguyên tố điều chế và tính chất của Metan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn Ngày dạy Lớp Sĩ số /1/2011 11A 2/1/2011 /1/2011 11B /1/2011 11D Tiết: 41 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH NGUYÊN TỐ ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN I. Mục tiêu bài học: 1.Về kiến thức: Biết được Mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm cụ thể. - Phân tích định tính các nguyên tố C và H. - Điều chế và thu khí metan. - Đốt cháy khí metan. - Dẫn khí metan vào dung dịch thuốc tím. 2.Về kĩ năng : - Sử dụng dụng cụ, hoá chất để tiến hành được an toàn, thành công các thí nghiệm trên. - Quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và viết các phương trình hoá học. - Viết tường trình thí nghiệm. 3.Về thái độ: - Lòng say mê học tập, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống . - Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên. II. Chuẩn bị : 1.Chuẩn bị của GV: Dụng cụ thí nghiệm: ống nghiệm, bộ giá thí nghiệm, óng hút nhỏ giọt, nút cao su, ống dẫn hình chữ L, kẹp lấy hoá chất, đèn cồn.đĩa thuỷ tinh Hoá chất: Sacarozơ, CuO, CuSO4khan, CH3COONa, vôi tôi xut, dd thuốc tím, bông thấm nước. 2.Chuẩn bị của HS : Chuẩn bị nội dung thực hành. III. Tiến trình bài giảng : 1. Kiểm tra bài cũ : - Sự chuẩn bị của HS, tường trình thí nghiệm. 2. Nội dung bài học: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Thí nghiệm 1 GV: Hướng dẫn HS lắp dụng cụ như hình 4.1 SGK để nhận ra nguyên tố C và H trong thành phần hợp chất hữu cơ ta đun nóng chất hữu cơ với CuO để chuyển nguyên tố C thành CO2 nguyên tố H thành nước .cần dùng ống nghiệm khô. HS: Tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, nhận xét và giải thích. GV: Lưu ý Sau khi làm xong thí nghiệm phải bỏ ống nghiệm chứa nước vôi trong ra trước, sau đó mới tắt đèn cồn để đảm bảo an toàn thí nghiệm. Hoạt động 2: Thí nghiệm 2 GV: Hướng dẫn HS lắp dụng cụ và tiến hành thí nghiệm Lưu ý : Cần để phản ứng điều chế CH4 xảy ra mạnh và lượng khí mêtan tạo thành đủ để đẩy hết phần không khí trong ống nghiệm rồi mới đốt phòng phản ứng nổ mạnh 1. Thí nghiệm 1: Xác định tính cacbon và hiđrô: - Trộn đều 0,2 gam saccarozơ với 1-2 gam đồng ôxit sau đó cho hỗn hợp vào ống nghiệm khô . - Cho thêm vào ống nghiệm trên 1 g CuO để phủ kín hỗn hợp . - Phần trên của ống nghiệm được nhồi một nhúm bông có rắc một ít bột CuSO4 khan - Đun nóng ống nghiệm chứa hỗn hợp phản ứng - quan sát sự thay đổi màu của CuSO4 và hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm đựng nước vôi trong. 2. Thí nghiệm 2: Điều chế và thử tính chất của metan - Cho vào ống nghiệm khô có nút và ống dẫn khí khoảng 5 g hỗn hợp bột mịn đã được trộn đều gồm CH3COONa khan và vôi tôi xut theo tỉ lệ 1: 2 về khối lượng láp dụng cụ như hình 5.2 - Đun nóng phần đáy ống nghiệm bằng đèn cồn . - Thay ống dẫn khí bằng ống vuốt nhọn rồi đốt khí thoát ra ở đầu ống dẫn khí quan sát màu ngọn lửa . - Dẫn dòng khí vào ống nghiệm dựng dd thuốc tím quan sát màu của thuốc tím 3.Kết thúc buổi thực hành Công việc sau buổi thực hành: GV: Nhận xét về buổi thực hành và hướng dẫn HS thu dọn hoá chất, rửa ống nghiệm và dụng cụ thí nghiệm, vệ sinh lớp học. HS: Thu dọn, vệ sinh lớp, đem trả hoá chất, dụng cụ phòng thí nghiệm Viết tường trình theo mẫu : Ngày... tháng.... năm.... Họ và tên:................................................... Lớp............................................................ Tổ thí nghiệm:......................................... . Tường trình thí nghiệm hoá học bài số: ... Tên bài:.................................................... Tên thí nghiệm Phương pháp tiến hành Hiện tượng quan sát được Giải thích viết phương trình phản ứng 4.Hướng dẫn HS tự học ở nhà: Chuẩn bị bài: Anken - Viết dãy đồng đẳng của etilen - Viết đồng phân mạch C có kiên kết đôi trong phân tử. Kiểm tra của tổ chuyên môn(BGH) .. Tổ Trưởng

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_tiet_41_thuc_hanh_phan_tich_dinh_tinh.doc