Giáo án Hóa học Lớp 12 - Bài 14: Luyện tập cấu trúc và tính chất của Polime - Phạm Hoàng Minh Tâm

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 1.Kiến thức:

 Biết:-Các khái niệm và tính chất của polime

 -Cấu trúc của polime

 Hiểu

 Vận dụng:

 2.Kĩ năng:-Viết ptpư trùng hợp, trùng ngưng

II.CHUẨN BỊ

Giáo viên:

Học sinh:

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 1.Ổn định lớp:

 2.Kiểm tra bài cũ:- Thế nào là chất dẽo? viết ptpư điều chế chất dẽo

 -Thế nào là cao su ? viết ptpư điều chế cao su

 3.Bài mới:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 12 - Bài 14: Luyện tập cấu trúc và tính chất của Polime - Phạm Hoàng Minh Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:8/10/2007 Ngày dạy:. Tiết:22 Bài:14 LUYỆN TẬP CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLIME I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: Biết:-Các khái niệm và tính chất của polime -Cấu trúc của polime Hiểu Vận dụng: 2.Kĩ năng:-Viết ptpư trùng hợp, trùng ngưng II.CHUẨN BỊ Giáo viên: Học sinh: II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ:- Thế nào là chất dẽo? viết ptpư điều chế chất dẽo -Thế nào là cao su ? viết ptpư điều chế cao su 3.Bài mới: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNGCỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ - Gọi HS trình bày Hệ thống lại các pứ đã học ở lớp 11 để hướng dẫn hs làm - Chuẩn bị bài ở nhà để trả lời các câu hỏi gv đặc ra - Tái hiện lại các kiến thức của chương trình hoá hữu cơ để làm các bài 2,3 - Dựa vào kiến thức của chương để làm - Làm theo hướng dẫn của gv I.Kiến thức cần nhớ 1.Các khái niệm - Polime là hợp chất có phân tủ khối rất lớn, do nhiều đơn vị nhỏ gọi là mắc xích liên kết với nhau tạo nên - Sốn mắc xích gọi là hệ sô polim hóa hay độ polime hóa - Theo nguồn gốc: polime thiên nhiên và polime tổng hợp - Theo cách tổng hợp: polime trùng hợp và polime trùng ngưng 2.Cấu trúc: - Tồn tại các dạng mạch : phân nhánh, không nhánh, mạng lưới - Cấu tạo điều hoà và không điều hòa 3. Tính chất a.Tính chất vật lí - Chất rắn không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định không tan trong một số dung môi - Có tính dẽo, tính đàn hồi, tính dai, bền có thể kéo sợi b.Tính chất hóa học - Có 3 loại phản ứng: + Phản ứng giữ nguyên mạch + Phản ứng giữ phân cắt mạch mạch + Phản ứng giữ tăng mạch II.Bài tập: Bài 1: tham khảo sgk Bài 2: Một số polime dùng làm chất dẽo: PE , PVC, PMM PPF nCH2 = CH2 à (- CH2 – CH2 - )n nCH2 = CH- Cl à (- CH2 – CH- )n Cl .n CH2 = C(CH3) – COOCH3 à (- CH2 – C(CH3) - )n COOCH3 Bài 3: PVC: CH4àC2H2à CH2 = CHCl à PVC PVA: CH4àC2H2à CH3CHO à CH3COOH à CH2 = CH – OOCCH3 à (- CH2 – CH(OH) -)n à PVA PDF: CH4 à CH3Cl à CH3OH à HCHO PDF C2H2à C6H6 à C6H5Br à C6H6OH PMMA: CH4àC2H2à CH3CHO à CH3COOH à (CH3COO)2Ca à CH3 – CO – CH3 à CH3 C(OH)CH3 CN à CH3 C(OH)CH3 COOH àCH2= C-CH3àCH2 =CCH3COOH COOH à PMMA Bài 4: Đáp án: C và D Bài 5: M – HN – [CH2] 6– NH – CO – [CH2]4 CO = 226 nmắc xich = = 133 mắc xích M ( - CH2 – C(CH3) = CH – CH2 - ) n = 68 n mắc xích = = 1544 mắc xích Bài 6: Hướng dẫn HS + Tính khối lượng mỗi đoạn cao su lưu hóa +Tính khối lượng đoạn mạch khi chưa lưu hóa + Tính số mắc xích trong đoạn mạch 4.Cũng cố: 5.Dặn dò:

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_12_bai_14_luyen_tap_cau_truc_va_tinh_cha.doc
Giáo án liên quan