Giáo án Hóa học Lớp 9 - Chương trình cả năm (Bản hay)

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- HS biết được những tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, và dẫn ra dược những tính chất hóa học tương ứngvới mỗi tính chất.

- Học sinh hiểu được cơ sở phân loại các hợp chất oxit axit và oxit bazơ, là dựa vào tính chất hóa học của chúng.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH

- Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH

3.Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học

II. CHUẨN BỊ:

- Dụng cụ :

Cốc thủy tinh, ống nghiệm,thiết bị điều chế

- Hóa chất: CuO , H2O , CaCO3 , P đỏ

- HS : Nước vôi trong, kiến thức đã học ở lớp 8

III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP:

- Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

 

doc151 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 9 - Chương trình cả năm (Bản hay), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 19/8/2012 Tiết 1: ôn tập I. Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức ở lớp 8 làm cở sở để tiếp thu những kiến thức mới ở chương trình lớp 9 Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - GV: Hệ thống chương trình lớp 8 - HS: Các kiến thức đã học ở chương trình lớp 8 III. Định hướng phương pháp: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập một số nội dung , khái niệm hóa học ở lớp 8: GV: Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi ô chữ. Chia lớp thành 4 nhóm. Thông báo luật chơi: Ô chữ gồm 8 hàng ngang là các khái niệm hóa học. Đoán được từ hàng ngang được 10 điểm. Mỗi từ hàng ngang có 1 đến 2 chữ trong từ chìa khóa. Đoán được từ chìa khóa được 20 điểm * Hàng ngang 1: Có 13 chữ cái: Đây là khái niệm: Chất có những tính chất vật lý và hóa học nhất định Chữ trong từ chìa khóa: C,H * Hàng ngang 2 : Có 7 chữ cái: : Đây là khái niệm : Là những chất được tạo nên từ 2 NTHH trở lên. Chữ trong từ chìa khóa: H,H * Hàng ngang 3: Có 6 chữ cái: : Đây là khái niệm . Là hạt đại diện cho chất. Gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và có đầy đủ tính chất hóa học của chất Chữ trong từ chìa khóa: P * Hàng ngang 4: Có 8 chữ cái: : Đây là khái niệm :Là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện Chữ trong từ chìa khóa: N,Ư * Hàng ngang 5: Có 14 chữ cái: Là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân Chữ trong từ chìa khóa: A * Hàng ngang 6: Có 6 chữ cái: Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử Chữ trong từ chìa khóa: O * Hàng ngang 7: Có 14 chữ cái: Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu Chữ trong từ chìa khóa: N,G * Hàng ngang 8 : Có 14 chữ cái: Dùng để biểu diễn chất gồm 1,2 hay 3 KHHH và chỉ số ở mỗi chân ký hiệu. Chữ trong từ chìa khóa: O,A Gợi ý từ chìa khóa: Quá trình làm biến đổi từ chất này thành chất khác Ô chữ C H Â T T I N H K H I Ê T H Ơ P C H Â T P H Â N T Ư N G U Y Ê N T Ư N G U Y Ê N T Ô H O A T R I H I Ê N T Ư Ơ N G V Â T L Y C Ô N G T H Ư C H O A H O C ô chìa khóa: phản ứng hóa học Hoạt động 2: Ôn luyện viết PTHH, các khái niệm oxit, axit, bazơ, muối: 1. Ghép nối thông tin cột A với cột B sao cho phù hợp HS làm việc cá nhân GV: Gọi một HS lên bảng làm , sửa sai nếu có. 2. Hoàn thành PTHH sau viết các PT trên thuộc loại phản ứng nào? CaO + 2HCl CaCl2 + H2O Fe2O3 + H2 Fe + H2O Na2O + H2O 2NaOH Al(OH)3 t Al2O3 + H2O Cột A Ghép Cột B 1. axit a. SO2; CO2; P2O5 2. muối b. Cu(OH)2; Ca(OH)2 3. bazơ c. H2SO4; HCl 4. oxit axit d. NaCl ; BaSO4 5. oxit bazơ 1. 2.CaO + 2HCl CaCl2 + H2O ( P/ư thế) Fe2O3 + H2 Fe + H2O( P/ư oxi hóa) Na2O + H2O 2NaOH( P/ư hóa hợp) Al(OH)3 t Al2O3 + H2O( P/ư phân hủy) Hoạt động 3: Bài tập GV: Yêu cầu HS tóm tắt đề: ? Đề bài yêu cầu tính gì? HS làm việc cá nhân Gọi một học sinh làm bài Gv Chấm bài của một số học sinh Hòa tan 8,4 g Fe bằng dung dịch HCl 10,95%(vừa đủ) Tính thể tích khí thu được ở (ĐKTC) Tính khối lượng axit cần dung Tính nồng độ % của dd sau phản ứng Giải: nFe = 8,4/ 56 = 0,15 mol PTHH Fe(r) + 2HCl (dd) FeCl2 (dd) + H2 (dd) nH2 = nFeCl2 = nFe = 0,15 mol nHCl = 2.nH2 = 0,15 .2 = 0,03 mol a. VH2 (ĐKTC) = 0,15 . 22,4 = 3,36,l b. m HCl = 0,3 . 36,4 = 10,95 g 10,95 .100 mdd = = 100 g 10,95 c. dd sau phản ứng có FeCl2 m FeCl2 = 0,15 .127 = 19,05g mH2 = 0,15 .2 = 0,3g mdd sau phản ứng= 8,4 + 100 -0,3 = 108,1g 19,05 C% FeCl2 = .100% = 17,6% 108,1 C.Củng cố - luyện tập: - Xem lại định nghĩa , 1số oxit đã học Ngày18/8/2013 Chương I: Các loại hợp chất vô cơ Tiết 2: Tính chất hóa học của oxit Khái niệm về sự phân loại oxit I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - HS biết được những tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ, và dẫn ra dược những tính chất hóa học tương ứngvới mỗi tính chất. - Học sinh hiểu được cơ sở phân loại các hợp chất oxit axit và oxit bazơ, là dựa vào tính chất hóa học của chúng. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Rèn luyện kỹ năng tính toán theo PTHH 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - Dụng cụ : Cốc thủy tinh, ống nghiệm,thiết bị điều chế Hóa chất: CuO , H2O , CaCO3 , P đỏ HS : Nước vôi trong, kiến thức đã học ở lớp 8 III. Định hướng phương pháp: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Hoạt động 1:Tính chất hóa học của oxit ? Em hãy nhớ lại TN khi cho CaO tác dụng với nước ( Hiện tượng và kết luận) ? Hãy viết PTHH GV: Cho một ít CuO t/d với H2O em hãy quan sát và nhận xét hiện tượng? GV: Chỉ một số oxit Na2O ; BaO t/d được với H2O ( oxit tương ứng với bazơ tan) ? Hãy viết PTHH một số oxit t/d với nước GV: Hướng dẫn làm thí nghiệm Cho một ít CuO vào ống nghiệm ? Hãy quan sát trạng thái màu sắc của CuO Cho tiếp 1-2 ml dd HCl vào ống nghiệm, lắc nhẹ ? Quan sát hiện tượng ? ? Nêu nhận xét ? Viết PTHH? ? GV một số oxit khác như CaO , Fe2O3 cũng xảy ra phản ứng tương tự( trừ oxit của kim loại kiềm) GV: Mô tả lại thí nghiệm CaO ; BaO ; tác dụng với CO2 tạo thành muối ? Hãy viết PTHH minh họa GV: Một số oxit bazơ tác dụng oxit axit tạo thành muối. Đó là oxit bazơ tương ứng bazơ tan. GV:Cho hs làm TN đốt P trong kk rồiđưa vào bình có chứa H2O lắc nhẹ ? Quan sát hiện tượng ? Viết PTHH? HS: Tiến hành TN theo nhóm GV: Một số oxit khác SO2 ; SO3 tác dụng với nước cũng thu được axit tương ứng. GV: kết luận : HS: Làm TN dùng Pipét thổi vào bình đựng nước Vôi trong.Quan sát hiện tượng ? Giải thích? Viết PTHH? GV: Một số oxit khác SO2 ; SO3, P2O5 cũng có phản ứng tương tự GV: Từ tính chất của oxit bazơ em hãy viết PTHH ? Hãy viết các PTHH minh họa? ? BT : Hãy điền tiếp nội dung vào ô trống Oxit bazơ Oxit axit +H2O + Bazơ + H2O + Axit GV: Khái quát lại tính chất của oxit axit và oxit bazơ Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào? Tác dụng với nước: CaO(r) + H2O(l) Ca(OH)2 (dd) Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dd kiềm Tác dụng với axit: CuO (r) + 2HCl(dd) CuCl2 (dd) + H2O(l) Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối và nước Tác dụng với oxit axit CaO(r) + CO2 (k) CaCO3(r) BaO(r) + SO2 (k) BaSO3(r) Một số bazơ ( tương ứng với bazơ tan ) tác dụng với axit tạo thành muối oxit axit có những tính chất nào: Tác dụng với nước: P2O5 (r) + 3H2O (l) 2 H3PO4 (dd) Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit ( Trừ SiO2) Tác dụng với bazơ: CO2(k) + Ca(OH)2 (dd) CaCO3(r) +H2O(l) Oxit axit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước c.Tác dụng với oxit bazơ: SO2 (k) + BaO(r) BaSO3(r) Hoạt động 2: Khái quát về sự phân loại axit: GV: Yêu cầu HS tham khảo SGK ? Vậy căn cứ vào đâu để người ta phân loại axit? Lấy VD về một số oxit axit , một số oxit bazơ GV: Lấy VD về oxit lưỡng tính ZnO + HCl ZnCl2 + H2O ZnO+2NaOH+H2O Na2(Zn(OH)2)4 * CO, NO là oxit không tạo muối ( oxit trung tính) không có tính chất của oxit axit cũng không có tính chất của oxit bazơ - Oxit axit - Oxit bazơ - Oxit lưỡng tính -Oxit trung tính C.Củng cố - luyện tập: 1 .Làm BT số 1Vào phiếu học tập sau đó chấm trao đổi nhóm a. CaO(r) + H2O Ca(OH)2(dd) SO3 + H2O H2SO4 (dd) 2. Về nhà làm BT số 2 3,4,5,6. Ngày soạn 24/8/2013 Tiết 3: Một số oxit quan trọng I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được những tính chất của CaO và viết đúng PTHH cho mỗi phản ứng - Biết được những ứng dụng của CaO trong đời sống và trong sản xuất, cũng biết được những tác hại của chúng với môi trường và sức khỏe con người - Biết được phương pháp điều chế CaO trong PTN và trong công nghiệp và những phản ứng hóa học làm cơ sở cho phương pháp điều chế. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Vận dụng những kiến thức về CaO để làm BT tính toán theo PTHH Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - Hóa chất: CaO; HCl ; H2SO4 ; CaCO3 ; Na2CO3 ; S ; Ca(OH)2 ; H2O - Dụng cụ:ống nghiệm , cốc thủy tinh, dụng cụ điều chế SO2 từ Na2SO3 ; H2SO4 ; đèn cồn - Tranh ảnh , sơ đồ nung vôi công nghiệp và thủ công III. Định hướng phương pháp:- Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1. Hãy nêu tính chất hóa học của oxit bazơ ? Viết PTHH? 2. Hãy nêu tính chất hóa học của oxit axit ? Viết PTHH? B. Bài mới: Can xi oxit ? Hãy cho biết CTHH của caxioxit ? Can xi oxit thuộc loại hợp chất nào? Hoạt động 1: Can xi oxit có những tính chất hóa học nào? ? Hãy nêu tính chất vật lý của Canxi oxit? ? Nhắc lại những tính chất hóa học của oxit bazơ? GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: Cho CaO Tác dụng với nước ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét? ? Hãy viết các PTHH? GV: CaO có tính hút ẩm ? vậy dùng CaO làm gì? GV: Hướng đẫn làm thí nghiệm CaO tác dụng với HCl ? Quan sát hiện tượng , rút ra kết luận và viết PTHH? ? nhờ tính chất này CaO được làm gì trong cuộc sống? GV: dể CaO lâu ngày trong không khí CaO hấp thu CO2 tạo thành CaCO3 ? Hãy viết PTHH GV: Nếu để lâu trong không khí CaO sẽ giảm chất lượng. Kết luận: Caxi oxit là oxit bazơ là chất rắn màu trắng , nóng chảy ở 25850C Mang đầy đủ tính chất hóa học của một oxit bazơ. Tác dụng với nước: CaO(r) + H2O(l) Ca(OH)2 (dd) Ca(OH)2 ít tan , phần tan tạo thành dd bazơ Tác dụng với axit: CaO(r) + 2HCl (dd) CaCl2 (dd0 + H2O(l) c.Tác dụng với oxit axit CaO(r) + CO2(k) CaCO3(r) Hoạt động 2: Can xi oxit có những ứng dụng gì: ? Dựa vào tính chất hóa học của Can xi oxit hãy nêu ứng dụng của CaO? Dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa học - Dùng khử chua đất trồng, xử lý nước thải sinh hoạt, nước thái công nghiệp, sát trùng Hoạt động 3: Sản xuất Caxioxxit như thế nào? ? Nêu nguyên liệu của sản xuất vôi HS: Quan sát H1.4 ; H1.5 ? Nêu qui trình sản xuất CaO bằng lò CN ? Nêu những ưu nhược điểm của lò nung vôi thủ công và lò nung vôi công nghiệp. GV: Thông báo các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi Than cháy sinh ra CO2 Nhiệt phân hủy CaCO3 ? Hãy viết các PTHH ? ở địa phương em sản xuất vôi bằng phương pháp nào? Nguyên liệu : CaCO3 Chất đốt: Than, củi, Các phản ứng xảy ra trong quá trình nung vôi: C(r) + O2 (k) t CO2 (k) CaCO3 (r) CaO(r) + CO2 (k) Củng cố - luyện tập: 1.Hoàn thành các phương trình hóa học sau: CaO + .. CaSO4 + H2O ..+ CO2 CaCO3 CaO + H2O . 2.Hướng dẫn làm bài tập BT1: a – Cho tác dụng với nước Thử bằng CO2 b. Khí làm đục Ca(OH)2 là CO2 BT 2 Chất phản ứng mạnh với nước là CaO Chất không tan trong nước là CaCO3 b. Nhận biết lần lượt cho tác dụng với nước 3. Dặn dò: Học bài cũ và đọc bài mới Ngày soạn 25/8/2013 Tiết 4: Một số oxit quan trọng( tiếp) I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được những tính chất của SO2 và viết đúng PTHH cho mỗi phản ứng - Biết được những ứng dụng của SO2 trong đời sống và trong sản xuất, cũng biết được những tác hại của chúng với môi trường và sức khỏe con người - Biết được phương pháp điều chế SO2 trong PTN và trong công nghiệp và những phản ứng hóa học làm cơ sở cho phương pháp điều chế. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH - Vận dụng những kiến thức về SO2 để làm BT tính toán theo PTHH 3.Thái độ:- Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - Hóa chất: CaO; HCl ; H2SO4 ; CaCO3 ; Na2CO3 ; S ; Ca(OH)2 ; H2O - Dụng cụ:ống nghiệm , cốc thủy tinh, dụng cụ điều chế SO2 từ Na2SO3 ; H2SO4 ; đèn cồn III. Định hướng phương pháp:- Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1.Nêu tính chất hóa học của CaO viết PTHH minh họa B. Bài mới: LƯU HUYNH ĐIOXIT Hoạt động 1: Lưu huỳnh đioxit có những tính chất gì ? Hãy nêu tính chất vật lý của SO2 ? Nhắc lại những tính chất hóa học của oxit axit? GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm: Cho SO2 Tác dụng với nước ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét? ? Hãy viết các PTHH? GV: SO2 là chhát gây ô nhiễm không khí , là nguyên nhân gây ra mưa axit. GV: Hướng đẫn làm thí nghiệm SO2 tác dụng với Ca(OH)2 ? Quan sát hiện tượng , rút ra kết luận và viết PTHH? GV: SO2 tác dụng với oxit bazơ như những oxit bazơ tạo thành muối sufit ? Hãy viết PTHH - Lưu huỳnh đioxit là chất không màu, mùi hắc, độc , nặng hơn không khí - Lưuhuỳnh đioxit có tính chất của một oxit axit. 1. Tác dụng với nước: SO2(k) +H2O(l) H2SO3 (dd) b. Tác dụng với bazơ: SO2 (k) + Ca(OH)2(dd) CaSO3 (r) + H2O(l) c.Tác dụng với oxit bazơ: SO2(k) + Na2O(r) Na2SO3 (r) Kết luận: Lưu huỳnh đioxit là oxit axit Hoạt động 2: Lưu huỳnh đioxit có những ứng dụng gì: ? Nêu những ứng dụng của lưuhuỳnh đioxit? Dùng sản suất H2SO4 Làm chất tẩy trắng, bột gỗ trong công nghiệp,dùng diệt nấm mốc Hoạt động3: Điều chế lưuhuỳnh đioxit như thế nào? ? Theo em trong PTN srx điều chế SO2 như thế nào? ? Hãy viết PTHH? GV: Giới thiệu đun nóng H2SO4 với Cu ( Sẽ học ở bài sau) ? viết PTHH Trong PTN: Cho muối sunfit tác dụng với axit Na2SO3 +HCl NaCl + H2O + CO2 Trong công nghiệp: Đốt S trong không khí: S + O2 SO2 -Đốt quặng firit 4 FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 C. Củng cố - luyện tập: 1. Làm bài tập số 2: 2. Đánh dấu x vào ô trống nếu có PTHH xảy ra. Viết PTHH CaO NaOH H2O HCl CO2 H2SO4 SO2 Dặn dò: làm các bài tập 2,3,4,5,6 trang 11 Đọc và chuẩn bị bài axit Tiết 5: Ngày 3 tháng 9 năm 2012 tính chất hóa học của axit I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh biết được những tính chất hóa học của axit.Tác dụng với quỳ tím,với ba zơ,với ô xít bazơ và kim loại dẫn ra được những PTHH minh họa cho mỗi tính chất. 2.Kỹ năng: Quan sát thí ngiệm,rút ra tính chất hoá học của axit noi chung. Biết vận dụng những tính chất hóa học của oxit, axit để làm các bài tập hóa học 3.Thái độ: - Quan sát thí nhiệm, rút ra tính chất hoá học của axit nói chung. - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - Hóa chất: dd HCl , dd H2SO4 ;quì tím ; Zn ; Al : Fe ; hóa chất để điều chế Cu(OH)2 ; Fe(OH)3 ; Fe2O3 ; CuO - Dụng cụ: ống nghiệm cỡ nhỏ, đũa thủy tinh. III. Định hướng phương pháp: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1.Viết PTHH thực hiện dãy biến hóa: P P2O5 H3PO4 Ca3(PO4)2 2. Làm bài tập số 5 B. Bài mới: Hoạt động 1: Tính chất hóa học GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm Nhỏ một giọt dd HCl lên giấy quì ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét GV: hướng dẫn HS làm thí nghiệm Cho một ít kim loại Al (Zn) vào đáy ống nghiệm. Thêm vào ống nghiệm 1- 2ml dd HCl ? Quan sát hiện tượng và nhận xét? ? Viết PTHH? GV: hướng dẫn HS làm thí nghiệm Cho vào đáy ống nghiệm một ít Cu(OH)2 . Thêm vào ống nghiệm 1- 2ml dd H2SO4 ? Quan sát hiện tượng và nhận xét? ? Viết PTHH? Hãy viết PTHH khác ? GV: hướng dẫn HS làm thí nghiệm - Cho một ít CuO vào đáy ống nghiệm.Thêm vào ống nghiệm 1- 2ml dd H2SO4 ? Quan sát hiện tượng và nhận xét? ? Viết PTHH? Axit làm đổi màu chất chỉ thị: DD axit làm quì tím chuyển thành màu đỏ (nhận biết dd axit) Axit tác dụng với kim loại: Zn(r) + 2HCl(dd) ZnCl2 (dd) + H2 (k) DD axit tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng H2. Chú ý: HNO3, H2SO4 đặc tác dụng được nhiều kim loại nhưng nói chung không giải phóng H2 Tác dụng với dd bazơ: H2SO4(dd) + Cu(OH)2(r) CuSO4(dd)+ 2H2O Axit tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nước . Đây là phản ứng trung hòa Axit tác dụng với oxit bazơ: H2SO4(dd) + CuO(r) CuSO4(dd) + H2O(l) Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước Ngoài ra axit còn tác dụng với muối (sẽ học ở bài sau) Hoạt động 2: Axit mạnh và axit yếu: GV : thông báo về sự phân loại axit Axit mạnh: HCl, H2SO4, HNO3 Axit yếu: H2S, H2CO3 C. Củng cố - luyện tập: 1. Học sinh đọc phần em có biết 2. Làm BT2 3. Làm bài tập 1,3,4 Tiết 6: Ngày 4 tháng 9 năm 2012 Một số oxit quan trọng Axit clohiđric I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Biết được những tính chất hóa học của axit HCl , có đầy đủ tính chất hóa học của một axit. Viết đúng PTHH minh họa cho mỗi tính chất. - Những ứng dụng của axit trong đời sống và trong sản xuất. 2.Kỹ năng: - Dự đoán ,kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học cua axit HCl,H2SO4 loãng,H2SO4 đặc với kim loại. Sử dụng an toàn những axit này trong quá trinhd tiến hành sản xuất. Vận dụng những tính chất của HCl để làm bài tập định tính và định lượng. 3.Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học, tính cânt thận tronh thực hành hóa học. II. Chuẩn bị: - Hóa chất: dd HCl ,;quì tím ; Zn ; Al : Fe ; Cu(OH)2 ; CuO; Fe2O3 - Dụng cụ: ống nghiệm cỡ nhỏ, đũa thủy tinh, phễu và giấy lọc, tranh ảnh về ứng dụng của axit III. Định hướng phương pháp: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1.Nêu ứng dụng của axit, viết PTHH minh họa? 2. Làm bài tập số 3 B. Bài mới: Hoạt động 1: Tính chất GV: DD axit HCl là dd khí Hđrro clorua trong nước. Mang đầy đủ tính chất hóa học của một axit mạnh ? Nhắc lại tính chất hóa học của một axit? GV: Hướng dẫn làm lại từng thí nghiệm chứng minh ddHCl là một axit mạnh Làm đổi màu chất chỉ thị Tác dụng kim loại: Sắt t/d HCl Tác dụng với bazơ: HCl t/d Cu(OH)2 Tác dụng với oxit bazơ: HCl t/d CuO HS làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, viết PTHH GV: Ngoài ra còn tác dụng với muối Làm đổi màu quì tím thành đỏ Tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng H2 Fe(r) + 2HCl(dd) FeCl2 (dd) + H2 (k) Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước 2HCl (dd)+Cu(OH)2 (r) CuCl2 (dd) + 2H2O(l) tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước 2HCl(dd) + CuO(r) CuCl2 (dd) + H2O(l) Hoạt động 2: ứng dụng: ? Từ những tính chất hóa học của HCl hãy nêu ứng dụng của HCl? Điều chế muối clrua Làm sạch bề mặt kim loại Tẩy gỉ kim loại Chế biến thực phẩm, dược phẩm C. Củng cố - luyện tập: 1. Có những chất: CuO , BaCl2 , Zn , ZnO. Chất nào tác dụng với ddHCl tạo ra a. Chất cháy được trong không khí b. Dung dịch có màu xanh lam. c. Chất kết tủa màu trắng không tan trong axit và nước d. Dung dịch không màu và nước 2. Làm bài tập số 6 Ngày 08/9/2012 Tiết 7: tính chất hóa học của axit axit sufuric I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Tính chất ứng dụng,cách nhận biết axit H2SO4 loãng và H2SO4 đặc. - Axit sufuric có những tính chất hóa học riêng, Tính oxi hóa (tác dụng với những kim loại kém hoạt động) , tính háo nước, dẫn được những PTHH. - Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp. 2.Kỹ năng: HS biết được những hiểu biết về tính chất hóa học để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống sản xuất Các công đoạn và nguyên liệu sản xuất H2SO4 trong CN những phản ứng hóa học xảy ra trong các công đoạn Viết được PTHH chứng minh tính chất của H2SO4loãng và H2SO4 đặc,nóng. 3.Thái độ: - Rèn luyện lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: - Hóa chất: dd HCl , dd H2SO4 ;quì tím ; Zn ; Al : Fe đường kính,quí tím - Dụng cụ: ống nghiệm cỡ nhỏ, đũa thủy tinh, phễu, giấy lọc, tranh ảnh về ứng dụng của và sản xuất axit sufuric III. Định hướng phương pháp: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: 1.Nêu tính chất hóa học của axit HCl, Viết PTHH minh họa 2. Làm bài tập số 3 B. Bài mới: Hoạt động 1: Tính chất vật lý GV: Cho HS quan sát lọ đựng dd H2SO4 ? Hãy nêu tính chất vật lý của H2SO4 ? muốn pha loãng H2SO4 cần phải làm như thế nào? Rót từ từ dd axit đặc vào nước - Là chất lỏng, sánh không màu, nặng gấp 2 lần nước , tan dễ dàng trong nước, tỏa nhiều nhiệt. Hoạt động 2: Tính chất hóa học: ? Nhắc lại tính chất hóa học của một axit? Viết PTHH minh họa với H2SO4 GV: Hướng dẫn làm lại từng thí nghiệm chứng minh ddHCl là một axit mạnh Làm đổi màu chất chỉ thị Tác dụng kim loại: Sắt t/d HCl Tác dụng với bazơ: HCl t/d Cu(OH)2 Tác dụng với oxit bazơ: HCl t/d CuO HS làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, viết PTHH GV: Ngoài ra còn tác dụng với muối GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm: - Lọ 1: đồng tác dụng với H2SO4 loãng - Lọ 2: Đồng tác dụng với ddH2SO4 đặc ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét GV : Làm thí nghiệm biểu diễn: Cho ít đường vào ốmg nghiệm rót từ từ 2-3ml H2SO4 đặc vào ống nghiệm ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét? 1. Axit sufuric loãng có những tính chất hóa học của một axit: Làm đổi màu quì tím thành đỏ Tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng H2 Zn(r) + H2SO4(dd) ZnSO4 (dd) + H2 (k) Tác dụng với bazơ tạo thành muối và nước 2H2SO4(dd)+NaOH(dd) Na2SO4(dd)+2H2O(l) tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước H2SO4 (dd) + CuO(r) CuSO4 (dd) +H2O(l) 2. Axit sunfuric đặc có những tính chất hóa học riêng Tác dụng với kim loại: H2SO4 đặc tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và không giải phóng H2 Cu(r) + 2H2SO4(dd) CuSO4(dd) + SO2(k0 +H2O(l) Tính háo nước: H2SO4đặc C12H22O11 11H2O + 12C Hoạt động 3: ứng dụng: Qua H1.12 hãy cho biết ứng dụng của H2SO4 - sản xuất phân bón, chất tẩy rửa, tơ sợi , thuốc nổ, CN chế biến dàu mỏ. Hoạt động 4: Sản xuất axit sufuric: GV: Thuyết trình về các công đoạn sản xuất axit sufuric S (r ) + O2 (k) t SO2 (k0 SO2 (k) + O2(k) V2O5 SO3 (k) SO3 (k) + H2O(l) H2SO4(dd) Hoạt động 5: Nhận biết axit sufuric và muối sufat Hướng dẫn HS làm thí nghiệm - ống 1: 1ml H2SO4 - ống 2: 1ml Na2SO4 Cho vào mỗi óng nghiệm 3 -4 ml BaCl2 ? Quan sát hiện tượng và nêu nhận xét? ?Viết PTHH? Dùng BaCl2 , Ba(NO3)2 để nhận biết muối sunfat hoặc axit sunfuric H2SO4(dd) + BaCl2(dd) BaSO4(r) + HCl(dd) Na2SO4(dd) + BaCl2(dd) BaSO4(r) + NaCl(dd) C. Củng cố – luyện tập: 1. Làm bài tập 3,5 Ngày 09/9/2012 Tiết 8: Luyện tập: tính chất hóa học của oxit và axit I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh được ôn tập lại những tính chất hóa học của oxit bazơ, oxit axit, axit 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm các bài tập hóa học định tính và định lượng 3.Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học II. Chuẩn bị: Bảng phụ , bảnh nhóm, bút dạ. HS: Ôn lại các tính chất của oxit , axit III. Định hướng phương pháp: - Sử dụng phương pháp đàm thoại, hoạt động nhóm, gráp. IV. Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra bài cũ: B. Bài mới: Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ: 1. Tính chất hóa học của oxit: GV: Chiếu lên màn hình sơ đồ trống (1) (2) (3) Oxit axit Oxit bazơ (3) + H2O ( 4) + H2O (5) HS làm việc theo nhóm Các nhóm báo cáo kết quả GV : chuẩn kiến thức . Đưa thông tin phản hồi phiếu học tập Muối (1) (2) ( (3) Muối Oxit axit Oxit bazơ (3) + H2O ( 4) + H2O (5) Axit Bazơ 2. Tính chất hóa học của axit GV: Đưa ra sơ đồ câm A + B + D + Quí tím 1 4 Axit A + C A + C 2 3 + E + G HS các nhóm thảo luận Đại diện các nhóm báo cáo GV: Đưa thông tin phản hồi phiếu học tập Màu đỏ Muối + H2 + Kim loại 1 4 Axit Muối + H2O Muối + H2O 2 3 + oxit bazơ + Bazơ GV: Tổ chức trò chơi: Chia lớp làm 2 nhóm: Đại diện các nhóm lên thực hiện trò chơi tiếp sức GV: Chuấn bị sẵn các miếng bìa ghi các CTHH: Na2) ; SO3 ; H2O; H2SO4 : Fe ; Cu; FeSO4 ; NaOH; Na2SO4 : FeO GV Cho các PTHH thiếu . Yêu cầu các nhóm điền tiếp vào chỗ trống: Na2O + . NaOH SO3 + H2O H2SO4 + Na2SO4 ..+ NaOH Na2SO4 + H2O SO3 + NaOH .. + H2SO4 .+ H2 FeO + . + H2O Hoạt động 3: Bài tập: BT1 (SGK) HS đọc đề bài HS làm việc cá nhân GV: Gọi 3 HS lên bảng làm bài tập: HS1: câu a HS2: Câu b HS3: câu c GV: Sửa chữa, bổ sung nếu cần HS đọc đề bài HS làm việc cá nhân Hs lên bảng làm GV: sửa lại nếu cần HS lên bảng làm BT HS đọc đề bài Làm việc cá nhân HS làm bài tập vào vở GV: Sửa sai nếu có BT1: a. Những chất tác dụng với nước là: SO2 ; Na2O ; CO2 ; CaO SO2 (k) + H2O (l) H2SO3 (dd) Na2O (r) + H2O (l) NaOH (dd) CO2 (k) + H2O (l) H2CO3 (dd) CaO (r) + H2O (l) CaCO3 (r) b. Những chất tác dụng với HCl: CuO; Na2O ; CaO Na2O(r) + HCl (dd) NaCl (dd) + H2O(dd) CuO(r) + HCl (dd) CuCl2 (dd) + H2O(dd) CaO(r) + HCl (dd) CaCl 2(dd) + H2O(dd) c. Những chất tác dụng với NaOH là: SO2; CO2 2NaOH(dd) + SO2 (k) Na2SO3(dd) +H2O(l) NaOH(dd) + SO2 (k) NaHSO3(dd) 2NaOH(dd) + CO2 (k) Na2CO3(dd) +H2O(l) NaOH(dd) + SO2 (k) NaHCO3(dd) Bài tập2: Để phân biệt các dd Na2SO4 và dd Na2CO3 ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây: A. BaCl2 B. HCl C. Ag(NO3)2 D. NaOH Giải thích sự lựa chọn đó và viết PTHH Giải: Chọn B Có khí bay ra là : Na2CO3 Na2CO3(dd) + HCl(dd) NaCl(dd) +H2O(l) +CO2 (k) - không có khí bay ra là Na2SO4 BT 3: Viết PTHH thực hiện chuỗi biến hóa S 1 SO2 2 SO3 3 H2SO4 4 Na2SO4 5 BaSO4 BT 4: Hòa tan 1,2g Mg bằng 50ml dd HCl 3M. Viết PTHH Tính V khí thoát ra ở ĐKTC Tính nồng độ mol của dd thu được sau phản ứng ( Coi thể tích của dd sau phản ứng thay đổi không đáng kể ) Giải: a.Viết PTHH Mg(r) + 2HCl(dd) MgCl2 (dd) + H2(k) nHCl ban đầu= 3. 0,05= 0,15mol b. n Mg = 1,2 : 24 = 0,05 mol Theo PT: n HCl = 2n Mg Theo bài ra n HCl = 0,15 n Mg = 0,05 Sau phản ứng HCl dư Vậy n H2 = n Mg = n MgCl2 = 0,05mol VH2 = 0,05 . 22,4 = 1,12l c. Sau phản ứng có: MgCl2 và HCl dư n HCl tham gia P/Ư = 0,05 .2 = 0,1 mol vậy nHCl dư = 0,15 – 0,1 = 0,05 mol n MgCl2 = 0,5 mol C

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_9_chuong_trinh_ca_nam_ban_hay.doc
Giáo án liên quan