Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 27 - Năm học 2015-2016

I. MỤC TIÊU :

 - Kể tên và nêu được vai trò của một số nguồn nhiệt.

 - Thực hiện được một số biện pháp an toàn, tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt. Ví dụ: theo dõi khi đun nấu; tắt bếp khi đun xong,

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI :

 - Kĩ năng xác định giá trị bản thân qua việc đánh giá việc sử dụng các nguồn nhiệt.

 - Kĩ năng nêu vấn đề liên quan tới sử dụng năng lượng chất đốt và ô nhiễm môi trường.

 - Kĩ năng xác định lựa chọn về các nguồn nhiệt được sừ dụng (trong các tình huống đặt ra).

 - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về việc sử dung các nguồn nhiệt.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: SGK

 - HS: hộp diêm, nến, bàn là, kính lúp

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

 

doc4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 07/07/2023 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học Lớp 4 - Tuần 27 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 27 Ngày soạn : 5/ 3/ 2016 Ngày dạy: 8/ 3/ 2016 KHOA HỌC CÁC NGUỒN NHIỆT I. MỤC TIÊU : - Kể tên và nêu được vai trò của một số nguồn nhiệt. - Thực hiện được một số biện pháp an toàn, tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt. Ví dụ: theo dõi khi đun nấu; tắt bếp khi đun xong, II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI : - Kĩ năng xác định giá trị bản thân qua việc đánh giá việc sử dụng các nguồn nhiệt. - Kĩ năng nêu vấn đề liên quan tới sử dụng năng lượng chất đốt và ô nhiễm môi trường. - Kĩ năng xác định lựa chọn về các nguồn nhiệt được sừ dụng (trong các tình huống đặt ra). - Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về việc sử dung các nguồn nhiệt. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: SGK - HS: hộp diêm, nến, bàn là, kính lúp IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: + Em ứng dụng các vật cách nhiệt như thế nào ? - Nhận xét, dánh giá - Giới thiệu bài 2. Trải nghiệm: - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Nêu vai trò của các nguồn nhiệt ? 3.Khám phá: * Nói về các nguồn nhiệt và vai trò của chúng - Yêu cầu học sinh quan sát hình trang 106 SGK, tìm hiểu các nguồn nhiệt và vai trò của chúng theo nhóm. - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả - Gọi HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận * Các rủi ro nguy hiểm khi sử dụng các nguồn nhiệt : - Chia nhóm yêu cầu học sinh tham khảo SGK thảo luận để ghi vào bảng sau: Những rủi ro nguy hiểm có thể xảy ra Cách phòng tránh - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả Giải thích một số tinh huống liên quan. - Gọi HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, đánh giá * Tìm hiểu việc sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt, lao động sản xuất ở gia đình. - Thảo luận có thể làm gì để thực hiện tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt - Yêu cầu học sinh nêu cách sử dụng tiết kiệm các nguồn nhiệt. - Gọi HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận 4. Thực hành: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Em biết những nguồn nhiệt nào ? Em cần sử dụng các nguồn nhiệt đó như thế nào ? - Yêu cầu HS làm bài tập trong vở thực hành khoa học 5. Ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Về nhà chia sẻ với người thân về vai trò của các nguồn nhiệt - 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi - Lắng nghe - HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi - Quan sát, lắng nghe - Đại diện nhóm trình bày kết quả - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - Thảo luận nhóm và báo cáo kết quả: tắt điện khi không dùng đến, theo dõi khi đun nước, - Đại diện trình bày kết quả - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - Học sinh thảo luận - Học sinh nêu trước lớp - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS suy nghĩ trả lời - HS làm bài - Lắng nghe, ghi nhận Ngày soạn : 5/ 3/ 2016 Ngày dạy: 10/ 3/ 2016 KHOA HỌC NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG I. MỤC TIÊU: - Nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên Trái Đất. - Thực hiện được một số biện pháp an toàn, tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong sinh hoạt. VD: Theo dõi khi đun nấu; tắt bếp khi đun xong, II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Hình trang 108, 109 SGK. - HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: * Em sử dụng các nguồn nhiệt vào việc gì ? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài 2. Trải nghiệm-Khám phá: * Thảo luận về vai trò của nhiệt đối với đời sống trên Trái Đất : - Chia nhóm và yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm câu hỏi: + Điều gì sẽ xảy ra nếu trên trên trái đất không được mặt trời sưởi ấm ? - Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả - GV nhận xét, đánh giá * Cách chống nóng, chống rét cho người, động vật, thực vật : - Yêu cầu HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi : * Nêu cách chống nóng, chống rét cho: +Người. +Động vật. +Thực vật. - Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả - Nhận xét, bổ sung - GV nhận xét, kết luận 3. Thực hành: - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: + Nhiệt cần cho sự sống như thế nào ? + Những việc làm nào góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? - Yêu cầu HS làm bài tập trong vở thực hành khoa học 4. Ứng dụng: - Nhận xét tiết học. - Về nhà chia sẻ với người thân về vai trò của nhiệt đối với sự sống trên Trái Đất. - 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi - Lắng nghe - Thảo luận theo nhóm - HS suy nghĩ trả lời - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - Lắng nghe - Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận - Nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS suy nghĩ trả lời - HS làm bài - Lắng nghe, ghi nhận KÍ DUYỆT TUẦN 27

File đính kèm:

  • docgiao_an_khoa_hoc_lop_4_tuan_27_nam_hoc_2015_2016.doc
Giáo án liên quan