Giáo án Kĩ thuật 4

KÜ thuËt

Chương 1: KĨ THUẬT CẮT, KHÂU, THÊU

Bài 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (tiết 1)

 

I.MỤC TIÊU

- Học sinh biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu.

- Giáo dục ý thức an toàn lao động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

 Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu như vải, kim, chỉ, kéo, khung thêu, phấn may.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1.Ổn định tổ chức : Hs hát (1’)

2.Kiểm tra bài cũ :(5’)

- KT đồ dùng học tập.

 

doc79 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1788 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Kĩ thuật 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KÜ thuËt Chương 1: KĨ THUẬT CẮT, KHÂU, THÊU Bài 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (tiết 1) I.MỤC TIÊU - Học sinh biết được đặc điểm, tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu, dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu, thêu. - Giáo dục ý thức an toàn lao động. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Một số mẫu vật liệu và dụng cụ cắt, khâu, thêu như vải, kim, chỉ, kéo, khung thêu, phấn may. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức : Hs hát (1’) 2.Kiểm tra bài cũ :(5’) - KT đồ dùng học tập. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài(1’): SGV Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về vật liệu khâu, thêu. * Mục tiêu: HS nhận biết những vật liệu nào thường dùng trong khâu, thêu. * Cách tiến hành : Gv giới thiệu một số loại vải, chỉ(xem thêm sách hdgv/15) *Kết luận: nội dung trong SGK. Hoạt động 2 : GV hướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kéo * Mục tiêu : Hs nhận biiết đặc điẻm và cách sử dụng kéo. * Cách tiến hành: - GV giới thiệu một số loại kéo. - Xem thêm shdgv/16 * Kết luận: Mục 1 phần ghi nhớ SGK/18. Hoạt động 3:GV hướng dẫn quan sát, nhận xét một số vật liệu và dụng cụ khác. * Mục tiêu: Hs nhận biết một số vật liệu và dụng cụ cắt may khác như thước may, thước dây, khung thêu, khuy cài, khuy bấm, phấn may. * Cánh thức tiến hành : - GV giới thiệu vật liệu , nói công cụ của nó. - Xem Shdgv/16 * Kết luận: như SGV/16 Nghe GV giới thiệu Hs lắng nghe Hs nhắc lại Hs lắng nghe rồi thực hành Hs đọc mục 1 SGK/18 Nghe và quan sát các dụng cụ cắt may Nhắc lại IV Nhận xét: - Củng cố dặn dò (3’) - Cô vừa dạy bài gì? - Nhắc lại một số vật liệu và dụng cụ cắt may mà em biết. - GV nhận xét tiết học. - Dặn hs chi tiết sau: vải trắng 15cm x 20cm. phấn vạch dấu, kéo, thước dẹt KÜ thuËt Bài 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, THÊU (tiết 2) I.MỤC TIÊU : - Hs biết đặc điểm và cách sử dụng kim. - Biết cách thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ (gút chỉ). - Giáo dục ý thức thực hiện an toàn lao động. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Kim, chỉ khâu. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Ổn định tổ chức:(1’) 2. KTBC : (5’) Em hãy nêu một số vật liệu cắt may mà em biết? Em hãy nêu một số dụng cụ cắt may mà em biết? GV nhận xét và ghi điểm cho hs. Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học -Giới thiệu bài : như tiết 1 Hoạt động 1:GV hướng dẫn hs tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim. * Mục tiêu :biết được đặc điểm và cách sử dụng kim khâu. * Cách tiến hành: như sách hdgv/16,17 Hoạt động 2 : Hs thực hành xâu chỉ vào kim, vê nút chỉ. * Mục tiêu : thực hành nhanh, đúng kỹ thuật. * Cách tiến hành : theo nhóm 2 Hs lắng nghe Hs trả lời và thực hành Hs thực hành IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau: - vải trắng 20cm x 30 cm - kéo cắt vải - phấn may KÜ thuËt Bài 2: CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU I.MỤC TIÊU: -Hs biết cách vạch dấu trên vải và cắt theo đường vạch dấu. - Vạch được đường dài trên vải và cắt được vải theo đường vạch dấu theo đúng qui định, đúng kỹ thuật. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Mẫu một mảnh vải đã vạch dấu đường thẳng , đường cong. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: 1 mảnh vải 20 x 30 cm kéo cắt vải, phấn vạch trên vải, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Gọi 2 hs làm thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu và ghi bài lên bảng Hoạt động 1: làm vệc cả lớp * Mục tiêu : Hs quan sát và nhận xét mẫu . * Cách thức tiến hành: Gv giới thiệu mẫu và hướng dẫn cho hs quan sát . Nêu tác dụng của vạch dấu trên vải và cắt theo vạch dấu? * Kết luận: Cắt vải theo vạch dấu được thực hiện theo 2 bước: Vạch dấu trên vải và cắt theo đường vạch dấu. Hoạt động2: Làm việc cả lớp *Mục tiêu: Hướng dẫn thao tác. *Cách tiến hành: - vạch dấu trên vải - Gv đính vải lên bảng yêu cầu hs lên vạch dấu. - Cắt vải theo đường vạch dấu. Hướng dẫn hs quan sát hình 2a, 2b sgk/10 Gv nhận xét. *Kết luận: Hoạt động 3: làm việc cá nhân. *Mục tiêu: Thực hành vạch dấu và cắt theo vạch dấu. *Cách tiến hành: - Mỗi hs vạch 2 đường dấu thẳng và 2 đường vạch dấu cong. *Kết luận: Vạch thành thạo và cắt chuẩn Nghe và ghi bài hs quan sát hs trả lời Hs quan sát hình 1a, 1b sgk/9 Hs thực hiện các thao tác vạch dấu Hs quan sát và nêu cách cắt. Hs bắt đầu thực hiện. IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau: Đọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu như sgk/11 KÜ thuËt Bài 3: KHÂU THƯỜNG (tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim, xuống kim khi khâu và đặc điểm mũi khâu, đường khâu thường. -Biết cách khâu. - Rèn luyện tính kiên trì, sự khéo léo. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Một mảnh vải sợi bông có kích thước 10 x 15 cm . Kim khâu, chỉ khâu. Bút chì, thước kẻ, kéo. Một tờ giấy kẻ ô li III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ mục 1 sgk. Kiểm tra đồ dùng Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học * Giới thiệu bài và ghi bài Hoạt động 1: làm việc cả lớp *Mục tiêu: Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu . *Cách tiến hành: - Gv hướng dẫn mẫu khâu thường. *Kết luận:như mục 1 của phần ghi nhớ Hoạt động 2: *Mục tiêu: Thao tác kỹ thuật *Cách tiến hành: - Hướng dẫn hs quan sát hình 1 sgk để nêu cách cầm kim, cầm vải. - Hướng dẫn hs quan sát hình 2a, 2b để thực hiện thao tác lên, xuống kim. *Kết luận: như mục 1 phần ghi nhớ. Đọc lại phần ghi nhớ mục 1 trong sgk. Nhắc lại Hs quan sát hình 3a, 3b sgk Hs đọc Hs quan sát hình 1/sgk Hs quan sát hình 2a, 2b sgk và lên thao tác. IV. NHẬN XÉT: Củng cố: nêu lại phần ghi nhớ. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau:như bài trước. KÜ thuËt Bài 3: KHÂU THƯỜNG (tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Biết cách cầm vải, cầm kim, lên kim , xuống kim, và đặc điểm của nó. - Biết cách khâu. - Rèn luyện tính kiên trì và sự khéo léo . II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Như tiết trước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ mục 1 sgk Kiểm tra đồ dùng. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu và ghi đề bài Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Thực hành khâu thường. *Cách tiến hành: - Hs nhắc lại kỹ thuật khâu thường ( ghi nhớ mục 1) - Sử dụng tranh qui trình để hs thao tác. - Nêu cách kết thúc đường khâu? - Gv nêu thời gian và yêu cầu thực hành. *Kết luận: Hoạt động 2: Đánh giá kết quả của hs - Hs trưng bày sản phẩm thực hành. - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá: * Đường vạch dấu thẳng và cách đều . * Các mũi khâu tương đối đều. * Hoàn thành đúng qui định . Nhắc lại Hs trả lời Hs thao tác khâu Hs nêu Hs thực hành khâu hs trưng bày hs tự đánh giá lẫn nhau IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau: Đọc trước bài 4 và chuẩn bị vật liệu dụng cụ theo sgk. Tuyên dương. KÜ thuËt Bài 4 KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (tiết1) I.MỤC TIÊU: - Biết cách khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường . - Khâu ghép được hai mảnh vải bằng mũi khâu thường. - Có ý thức rèn luyện kỹ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV: - Mẫu đường khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường . - Một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mảnh vải . - Hai mảnh vải 20 x 30 cm . - Len, chỉ khâu. - Kim khâu len và kim khâu chỉ, kéo, thước, phấn . HS : chuẩn bị như sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ của bài trước. Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu và ghi đề bài Hoạt động 1: làm việc cả lớp *Mục tiêu:Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu . *Cách tiến hành: Gv giới thiệu mộtt số sản phẩm có đường khâu ghép hai mảnh vải, yêu cầu hs nêu ứng dụng Giới thiệu mẫu khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường. *Kết luận: Khâu ghép hai mảnh vải được ứng dụng nhiều trong khâu, may các sản phẩm. Hoạt động2:làm việc cả lớp *Mục tiêu: Hướng dẫn hs thao tác kỹ thuật *Cách tiến hành: - Hướng dẫn hs quan sáthình 1,2 ,3 sgk và nêu các bước khâu ghép hai mảnhvải bằng khâu thường. - Dựa vào hình 1,2,3 hãy trả lời câu hỏi trong sgk ? *Kết luận: như mục 1 phần ghi nhớ sgk. Nhắc lại Hs trả lời Hs quan sát và nhận xét. Hs quan sát hình 1,2,3 sgk/15,16 và trả lời Hs trả lời IV. NHẬN XÉT: Củng cố : Gọi 2 hs đọc phần ghi nhớ sgk. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Tiếp tục thực hành khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường. Chuẩn bị bài sau:như sgk/17 KÜ thuËt Bài 4: KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂUTHƯỜNG (tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Hs biết cách khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường . - Khâu ghép được hai mảnh vải. - Luôn có ý thức rèn luyện kỹ năng. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Như tiết trước và như sgk. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra phần ghi nhớ . Kiểm tra chuẩn bị vật liệu. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Hs thực hành ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường . *Cách tiến hành: - Hs nhắc lại qui trình ghép? - Nêu các bước khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường ? - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. - Ấn dịnh thời gian. *Kết luận: như phần ghi nhớ. Hoạt động 2: làm việc cả lớp *Mục tiêu: Đánh giá kết quả *Cách tiến hành: - Gv yêu cầu hs lên trưng bày sản phẩm - Gv nêu tiêu chuẩn đánh giá - Gv đánh giá chung *Kết luận: như mục ghi nhớ sgk Hs trả lời Hs trả lời Hs thực hành khâu ghép. Lên trưng bày bài Đánh giá chéo nhau. IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau: đọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ như sgk. KÜ thuËt Bài 5: KHÂU ĐỘT THƯA (tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Hs bết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa . - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu . - Hình thành thói quen làm việc kiên trì cẩn thận . II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh qui trình khâu mũi đột thưa . - Mẫu đường khâu đột thưa . - 1 mảnh vải 20x 30 cm , len hoặc sợi . - Kim khâu len, kim khâu chỉ, kéo, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ, dụng cụ học tập . 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học * Giới thiệu bài và đề bài Hoạt động 1: làm việc cả lớp *Mục tiêu: Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu . *Cách tiến hành: - Giới thiệu đường mẫu khâu đột thưa, hướng dẫn hs quan sát . - Nêu đặc điểm của mũi khâu đột thưa, hướng dẫn hs quan sát ? - So sánh mũi khâu đột thưa với mũi khâu thường? *Kết luận: Như ghi nhớ sgk mục 1 Hoạt động 2: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Hướng dẫn hs thao tác kỹ thuật *Cách tiến hành: - Gv treo qui trình khâu đột thưa . - Hướng dẫn hs quan sát hình 2,3,4,5 sgk và nêu các bước trong qui trình - Gv đặt câu hỏi: hãy thực hiện mũi khâu đột thưa *Kết luận: như ghi nhớ sgk mục 2 - Gọi hs đọc phần ghi nhớ sgk - Gv kiểm tra vật liệu, dụng cụ để chuẩn bị khâu. Nhắc lại Hs quan sát hình 1 sgk Hs trả lời Hs quan sát hình 2,3,4 sgk và trả lời Hs thực hiện IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò: làm theo qui trình và hướng dẫn GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. KÜ thuËt Bài 5: KHÂU ĐỘT THƯA (tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Hs bết cách khâu đột thưa và ứng dụng của khâu đột thưa . - Khâu được các mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu . - Hình thành thói quen làm việc kiên trì cẩn thận . II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh qui trình khâu mũi đột thưa . - Mẫu đường khâu đột thưa . - 1 mảnh vải 20x 30 cm , len hoặc sợi . - Kim khâu len, kim khâu chỉ, kéo, thước. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ, dụng cụ học tập . 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Hs thực hành khâu mũi đột thưa . *Cách tiến hành: - Yêu cầu hs nhắc lại phần ghi nhớ và các thao tác khâu đột thưa . - Hướng dẫn những điểm cần lưu ý khi khâu mũi đột thưa. - Nêu thời gian khâu *Kết luận: Nêu ghi nhớ sgk Hoạt động 2: làm việc theo nhóm *Mục tiêu: Đánh giá kết quả sản phẩm *Cách tiến hành: - Gv cho hs trưng bày sản phẩm theo nhóm - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm *Kết luận: Ghi điểm và kết quả của hs Hs nhắc lại Lắng nghe Hs thực hành khâu . Các nhóm đánh giá IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh vá tuyên dương. Chuẩn bị bài sau: đọc bài mới và chuẩn bị vật liệu, dụng cụ như sgk. KÜ thuËt Bài 6 KHÂU ĐỘT MAU ( tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Hs bết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau. - Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu . - Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận . II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Gv : - Tranh qui trình khâu đột mau - Mẫu khâu đột mau - 1 mảnh vải 20 x 30 cm, len hoặc sợi khác màu - kim khâu len, thước kẻ, phấn vạch, Hs : chuẩn bị như sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ và vật liệu, dụng cụ. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi bài Hoạt động 1: làm việc cả lớp *Mục tiêu: hướng dẫn hs quan sát mẫu và nhận xét mẫu. *Cách tiến hành: - Giới thiệu mẫu khâu đột mau. - Hướng dẫn hs quan sát trên mẫu và quan sát hình 1a, 1b sgk. - Đặc điểm của mũi khâu đột mau? - Gv giới thiệu đường may máy . *Kết luận: như ghi nhớ mục 1 sgk/23 Hoạt động 2: làm việc cá nhân *Mục tiêu: hướng dẫn thao tác kỹ thuật *Cách tiến hành: - Gv treo tranh qui trình khâu mũi đột mau và qui trình khâu đột mau để trả lời câu hỏi 2 sgk. - Hướng dẫn hs quan sát hình 3a, 3b, 3c để trả lời các câu hỏi trong sgk / 23. - Hướng dẫn hs cách khâu. - Hướng dẫn hs quan sát hình 4 và trả lời câu hỏi trong sgk /23 *Kết luận: như ghi nhớ sgk Gọi một vài hs đọc phần ghi nhớ sgk Nhắc lại Hs quan sát mẫu và quan sát hình 1a, 1b sgk trả lời Hs xem và quan sát hình2 và trả lời câu hỏi 2 sgk/21 Hs quan sát hình 3a,3b,3c sgk/22 và trả lời. 1-2 hs lên khâu. Hs quan sát hình 4 và trả lời. IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò: đọc phần ghi nhớ. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau:chuẩn bị như sgk. KÜ thuËt Bài 6 KHÂU ĐỘT MAU ( tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Hs bết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau. - Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu . - Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận . II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Gv : - Tranh qui trình khâu đột mau - Mẫu khâu đột mau - 1 mảnh vải 20 x 30 cm, len hoặc sợi khác màu - kim khâu len, thước kẻ, phấn vạch, Hs : chuẩn bị như sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Đọc phần tra ghi nhớ và kiểm tra vật liệu, dụng cụ. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi bài Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Mục tiêu: thực hành khâu đột au. *Cách tiến hành: - Nhắc lại ghi nhớ sgk và thực hiện thao tác khâu. - Nêu thời gian thực hành. *Kết luận: sản phẩm hoàn thành. Hoạt động 2: làm việc theo nhóm *Mục tiêu: đánh giá kết quả học tập *Cách tiến hành: - Tổ chức trưng bày theo nhóm. - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm *Kết luận: Kết quả sản phẩm Nhắc lại Hs nhắc lại các bước khâu mũi đột mau Hs thực hành khâu mũi đột mau. Các nhóm đánh giá IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò: đọc phần ghi nhớ. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau:đọc trước bài mới và chuẩn bị như sgk. KÜ thuËt Bài 7 KHÂU ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT (tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Hs biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau . - Gấp được mép vải và khâu mép vải. - Yêu thích sản phẩm mình làm được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. - Vật liệu và dụng cụ như sgk/24 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Nhắc lại nội dung phần ghi nhớ. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu và ghi bài Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu. *Cách tiến hành: - Giới thiệu mẫu, hướng dẫn hs quan sát và nêu câu hỏi. *Kết luận: Tóm tắt đặc điểm đường khâu khâu viền gấp mép vải. Hoạt động 2: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Thao tác kỹ thuật *Cách tiến hành: - Hướng dẫn hs quan sát hình 1,2,3 và đặt câu hỏi . - Hướng dẫn hs đọc mục 1 và quan sát hình 1, 2a, 2b sgk. - Hs thực hiện thao tác vẽ 2 đường dấu . - Hướng dẫn hs thao tác theo nội dung sgk - Hướng dẫn hs đọc mục 2,3 và quan sát hình 3,4 sgk để trả lời các câu hỏi . *Kết luận: thực hiện các thao tác . Nhắc lại Hs quan sát và trả lời IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau: chuẩn bị vật liệu và dụng cụ như sgk KÜ thuËt Bài 7 KHÂU ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT (tiết 2,3) I.MỤC TIÊU: - Hs biết cách gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau . - Gấp được mép vải và khâu mép vải. - Yêu thích sản phẩm mình làm được. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng mũi khâu đột thưa hoặc đột mau. - Vật liệu và dụng cụ như sgk/24 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Gọi hs nhắc lại các thao tác và ghi nhớ trong sgk. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu và ghi bài Hoạt động 1: làm việc cá nhân *Mục tiêu: Thực hành khâu đường viền đường gấp mép vải.. *Cách tiến hành: - Nhắc lại ghi nhớ và thực hiện các thao tác gấp mép vải . - Nêu cách khâu vải . - Kiểm tra vật liệu và dụng cụ. *Kết luận: Hoàn thành sản phẩm. Hoạt động 2: làm việc nhóm *Mục tiêu: Đánh giá kết quả sản phẩm *Cách tiến hành: - Tổ chức trưng bày theo từng nhóm . - Gv nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm *Kết luận: Chấm điểm và hoàn thành . Nhắc lại Hs nhắc lại Hs thực hành Hs đánh giá theo tiêu chuẩn của từng nhóm IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò. GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Chuẩn bị bài sau: đọc trước bài và chuẩn bị vật liệu và dụng cụ như sgk KÜ thuËt Bài 8 CẮT, KHÂU TÚI RÚT DÂY ( tiết1) I.MỤC TIÊU: - Biết cách cắt, khâu túi rút dây . - Cắt, khâu được túi rút dây. - Yêu thích sản phẩm do mình làm đuợc. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu túi vải rút dây. - Vật liệu và dụng cụ như sgk/26 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra nội dung ghi nhớ và vật liệu dụng cụ . 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi bài Hoạt động 1: làm việc cả lớp *Mục tiêu: Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu. *Cách tiến hành: - Giới thiệu mẫu túi rút dây. - Hướng dẫn quan sát mẫu túi rút dây và hình trong sgk để trả lời câu hỏi. - Nêu tác dụng của túi rút dây? *Kết luận: túi rút dây là hình chữ nhật có hai phần là phần thân và phần luồn dây. Hoạt động 2: làm việc cả lớp . *Mục tiêu: hướng dẫn thao tác kỹ thuật . *Cách tiến hành: - Hướng dẫn hs quan sát từ hình 1 đến hình 9 trong sgk . - Nêu qui trình và cách thực hiện? - Hướng dẫn đọc sách và cách thực hiện một số thao tác khó. *Kết luận: như ghi nhớ sgk. Hoạt động 3: Củng cố , dặn dò - Kiểm tra vật liệu và dụng cụ. - Cho hs cắt, đo, gấp khâu ở nhà Nhắc lại Hs quan sát và trả lời câu hỏi Trả lời Mở sách quan sát Trả lời Hs đọc sách Trả lời IV. NHẬN XÉT: GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của HS. Chuẩn bị bài sau:chuẩn bị vật liệu như sgk . Ngày tháng năm Bài 8 CẮT, KHÂU TÚI RÚT DÂY ( tiết 2) I.MỤC TIÊU: - Biết cách cắt, khâu túi rút dây . - Cắt, khâu được túi rút dây. - Yêu thích sản phẩm do mình làm đuợc. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Mẫu túi vải rút dây. - Vật liệu và dụng cụ như sgk/26 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) - Kiểm tra phần ghi nhớ - Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu và dụng cụ đo cắt . 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi bài Hoạt động 1:làm việc cá nhân *Mục tiêu: Hs thực hành khâu túi rút dây. *Cách tiến hành: - Nhắc lại các bước khâu túi rút dây? - Hướng dẫn nhanh những thao tác khó - Kiểm tra sự chuẩn bị. - yêu cầu làm, gv ấn định thời gian *Kết luận: như ghi nhớ sgk. Hoạt động 2: làm việc cả lớp . *Mục tiêu: Đánh giá kết quả. *Cách tiến hành: - Hs trưng bày theo từng nhóm . - Gv nêu các tiêu chuẩn đánh giá *Kết luận: kết quả đúng. Nhắc lại hs trả lời lắng nghe hs thực hành trưng bày các nhóm đánh giá chéo và đúng IV. NHẬN XÉT: GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh. Củng cố và dặn dò. Chuẩn bị bài sau:đọc trước bài mới và chuẩn bị vật liệu như sgk . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Bài 9 THÊU LƯỚT VẶN ( tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Hs biết cách thêu lướt vặn và ứng dụng của thêu lướt vặn. - Thêu được các mũi thêu lướt vặn theo đường vạch dấu . - Hs hứng thú học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh qui trình thêu lướt vặn. - Mẫu thêu lướt vặn bằng sợi len trên vải khác màu. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết như sgk. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ . Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi đề bài Hoạt động 1 : làm việc cả lớp *Mục tiêu:Hướng dẫn hs quan sát và nhận xét mẫu. *Cách tiến hành: - Giới thiệu mẫu thêu lướt vặn. -Hướng dẫn quan sát mẫu kết hợp quan sát hình 1a, 1b sgk để trả lời. - Nêu ứng dụng của thêu lướt vặn *Kết luận: Thêu lướt vặn còn gọi là thêu cành cây hoặc vặn thừng… Hoạt dộng 2: làm việc cả lớp . *Mục tiêu:Hướng dẫn thao tác kỹ thuật *Cách tiến hành: - Gv treo tranh qui trình thêu lướt vặn , hướng dẫn hs thực hành - Quan sát hình 2,3,4 sgk để nêu qui trình? - Quan sát hình 2 sgk và trả lời câu hỏi sgk. - Quan sát hình 3a,3b,3c sgk để nêu cách bắt đầu thêu. - Quan sát hình 4 sgk và nêu cách kết thúc đường thêu lướt vặn? *Kết luận: như ghi nhớ sgk Nhắc lại Hs quan sát và trả lời Trả lời Hs quan sát tranh hs trả lời hs trả lời hs quan sát và nêu hs trả lời IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò: đọc ghi nhớ sgk, trả lới câu hỏi 1,2 sgk . GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành củaHS. Chuẩn bị bài sau:chuẩn bị như sgk. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ngày tháng năm Bài 9 THÊU LƯỚT VẶN ( tiết 2,3) I.MỤC TIÊU: - Hs biết cách thêu lướt vặn và ứng dụng của thêu lướt vặn. - Thêu được các mũi thêu lướt vặn theo đường vạch dấu . - Hs hứng thú học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC - Tranh qui trình thêu lướt vặn. - Mẫu thêu lướt vặn bằng sợi len trên vải khác màu. - Vật liệu và dụng cụ cần thiết như sgk. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1.Ổn định tổ chức (1’) 2.Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra ghi nhớ . Kiểm tra đồ dùng, dụng cụ. 3.Bài mới Hoạt động dạy Hoạt động học *Giới thiệu bài và ghi đề bài Hoạt động 1 : làm việc cá nhân *Mục tiêu: hs thực hành theu lướt vặn . *Cách tiến hành: - Gv treo tranh qui trình thêu và hệ thống lại cách thêu . *Kết luận: Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian. Hoạt dộng 2: làm việc theo nhóm. *Mục tiêu: Đánh giá kết quả sản phẩm *Cách tiến hành: - Hs trình bày sản phẩm theo nhóm. - Nêu tiêu chuẩn đánh giá. *Kết luận: hoàn thành sản phẩm và cho điểm Nhắc lại Hs bắt đầu thêu Các nhóm đánh giá đúng theo tiêu chuẩn IV. NHẬN XÉT: Củng cố, dặn dò: đọc ghi nhớ sgk, trả lới câu hỏi 1,2 sgk . GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học

File đính kèm:

  • docGIAO AN KI THUAT LOP 4N.doc
Giáo án liên quan