Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 6, Bài: Khâu ghép hai mảnh bằng mũi khâu thường - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Giúp HS biết cách khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường.

2. Kỹ năng:

- Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.

3. Thái độ

- Rèn tính cẩn thận, khéo léo.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Mẫu đường khâu 2 mép vải bằng các mũi khâu thường, 2 mảnh vải giống nhau, kim, chỉ, kéo, thước, phấn.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 6, Bài: Khâu ghép hai mảnh bằng mũi khâu thường - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Kỹ thuật Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 6 Tiết : KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG Mục tiêu : 1. Kiến thức: Giúp HS biết cách khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường. 2. Kỹ năng: Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống. 3. Thái độ Rèn tính cẩn thận, khéo léo. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Mẫu đường khâu 2 mép vải bằng các mũi khâu thường, 2 mảnh vải giống nhau, kim, chỉ, kéo, thước, phấn. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: + Nêu lại cách khâu thường? + Nêu lại cách kết thúc đường khâu? - 2 HS trình bày 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b. Hướng dẫn tìm hiểu bài: 10’ Hoạt động 1: Quan sát - nhận xét: - GV treo mẫu khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường - Yêu cầu HS quan sát nhận xét: + Đường khâu là các mũi khâu như thế nào? + Mặt phải của 2 mảnh vải được xếp như thế nào? + Đường khâu ở mặt nào của mảnh vải? + Trong thực tế, người ta dùng đường khâu thường trong những trường hợp nào? - GV kết luận - HS quan sát &thảo luận theo cặp để tìm câu TL - 3,4 HS trả lời - lớp n/x bổ sung - Học sinh liên hệ 16’ Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác khâu thường - GV yêu cầu HS quan sát H1, 2, 3 (tr 15, 16) SGK GV treo tranh quy trình: + Quan sát & nêu các bước khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường? - HS quan sát - HS thảo luận theo cặp - 1 vài HS nêu các bước Cách vạch dấu đường khâu: - 1 vài em nêu, GV KL & ghi tóm tắt các bước trong SGK GV kết luận: Vạch dấu vào mặt trái, chấm các đường cách nhau 4 - 5 mm. - HS quan sát H1 để trả lời Cách khâu lược, khâu ghép: + Quan sát H2, 3 để nêu cách khâu lược, khâu ghép: - GV kết luận & lưu ý HS: + Đặt 2 mặt phải của mảnh vải trùng khít nhau rồi khâu lược (theo đường vạch) + Sau mỗi lần khâu, vuốt vải cho phẳng tránh dúm - Yêu cầu 1 - 2 em lên thực hành - GV nhận xét, bổ sung uốn nắn - GV kết luận - HS hoạt động nhóm 2 - Lớp quan sát 3’ Ghi nhớ (Còn thời gian GV cho HS xâu chỉ, vê nút chỉ & tập khâu) - 2, 3 HS đọc 4’ 3. Củng cố - Dặn dò: + Muốn khâu 2 mép vải bằng mũi khâu thường ta cần tiến hành theo những bước nào? - GV dặn dò chuẩn bị bài sau - 2, 3 trả lời - Lắng nghe và ghi bài

File đính kèm:

  • docxgiao_an_ky_thuat_lop_4_tuan_6_bai_khau_ghep_hai_manh_bang_mu.docx