Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ 1918-1939 - Trương Minh Tám

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức: Học sinh nắm được những diễn biễnc của cách mạng Trung Quốc trong những thập niên 20 – 3- của thế kỷ XX. Những đặc điểm của phong trào độc lập ở Ấn Độ.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập.

3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng so sánh đối chiếu các sự kiện lịch sử khác nhau để hiểu được ý nghĩa của chúng.

II. Thiết bị, tài liệu dạy – học.

Cho học sinh sưu tầm một số tư liệu tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Mao Trạch Đông, Gan-đi

III. Tiến trình tổ chức dạy học.

1. Kiểm ra bài cũ. Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

2. Dẫn dắt vào bài mới.

3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ 1918-1939 - Trương Minh Tám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 15 SOẠN DẠY Ngày .. tháng .. năm 200. Ngày .. tháng .. năm 200. Bài Tiết PPCT: . PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 – 1939) I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được những diễn biễnc của cách mạng Trung Quốc trong những thập niên 20 – 3- của thế kỷ XX. Những đặc điểm của phong trào độc lập ở Ấn Độ. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng so sánh đối chiếu các sự kiện lịch sử khác nhau để hiểu được ý nghĩa của chúng. II. Thiết bị, tài liệu dạy – học. Cho học sinh sưu tầm một số tư liệu tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Mao Trạch Đông, Gan-đi III. Tiến trình tổ chức dạy học. Kiểm ra bài cũ. Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản diễn ra như thế nào? Dẫn dắt vào bài mới. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm I. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC (1919 – 1939). 1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. - Nguyên nhân bùng nổ. + Các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc trong vấn đề ở Sơn Đông + Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến Trung Quốc. - Diễn biến. + Ngày 4.5.1919, 3000 học sinh sinh viên Bắc Kinh biểu tình đòi trừng trị những phần tử bán nước trong chính phủ. + Phong trào lan rộng khắp 22 tình và 150 thành phố lôi kéo đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia. - Ý nghĩa. Mao Trạch Đông (26.12.1893 – 9.9.1976) + Mở đầu cho cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc. + Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập. + Đánh dấu bước phát triển của c/m TQ từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. - Sau phong trào Ngũ Tứ chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá sâu rộng vào Trung Quốc. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm - Tháng 7.1927 Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc. 2. Chiến tranh Bắc phạt (1926-1927) và nội chiến Quốc – Cộng (1927-1937) - Chiến tranh Bắc Phạt. + Năm 1926-1927 Quốc – Cộng hợp tác để tiến hành chiến tranh lật đổ tập đoàn quân phiệt Bắc Dương (Bắc phạt) + 12.4.1927 Tưởng Giới Thạch làm chính biến ở Thượng Hải, thành lập chính phủ Nam Kinh. + Tháng 7.1927 chính quyền hoàn toàn rơi vào tay Tưởng Giới Thạch, cuộc chiến tranh Bắc phạt kết thúc. Quân giải phóng tiến vào Bắc Kinh - Nội chiến Quốc - Cộng. 1949 + Từ 1927 đến 1934 TGT đã 4 lần tổ chức truy quét ĐCS, trong lần thứ 5 1933-1934 ĐCS bị thiệt hại nặng. + Tháng 10.1934 ĐCS tiến hành cuộc Vạn lí trường chinh, tại hội nghị Tuân Nghĩa, 1.1935 Mao Trạch Đông trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. + Tháng 7.1937 Nhật phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc, Quốc – Cộng hợp tác lần thứ hai thành lập mặt trận nhân dân thống nhất chống Nhật. II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở ẤN ĐỘ (1918 – 1939). 1. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1918 – 1929. - Nguyên nhân. + Thực dân Anh đã trút gánh nặng chiến tranh lên vai nhân dân Ấn Độ. + Việc ban hành các đạo luật phản động để cũng cố địa vị thống trị của TD Anh đã làm mâu thuẫn xã hội sâu sắc - Diễn biến. Tưởng Giới Thạch + Phong trào diễn ra mạnh mẽ dưới nhiều hình thức, được đông đảo quần chúng tham gia. (31.10.1897-4.5.1975) + Lãnh đạo phong trào là Đảng Quốc Đại, đứng đầu là M.Gan-đi. + Tháng 9.1939 chiến tranh TG II bùng nổ phong trào cách mạng phát triển sang một giai đoạn mới + Hình thức đấu tranh chủ yếu bằng hình thức chính trị, hòa bình, chủ trương bất bạo động bất hợp tác. 4. Sơ kết bài học. - Cũng cố: + Sự phát triển của phong trào dẫn đến Đảng Cộng sản Ấn độ thành lập 12.1925. - Dặn dò: - Ra bài tập: 2. Phong trào độc lập dân tộc trong những năm 1929-1939. - Nguyên nhân: Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933. - Diễn biến. + Đầu 1930 chiến dịch bất hợp tác do Đảng Quốc đại phát động phản đối chính sách độc quyền muối của TD Anh. + TD Anh vừa đàn áp, vừa mua chuộc, chia rẽ c/m

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_11_bai_15_phong_trao_cach_mang_o_trung_q.doc
Giáo án liên quan