Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 9: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921 - Trương Minh Tám

I. Mục tiêu bài học.

1. Về kiến thức: Học sinh nắm được những nét chính trong tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nước Nga đầu TK XX. Diễn biến chính của cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng tình cảm cách mạng, nhận thức đúng đắn về cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới. Mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng tháng Mười Nga.

3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỷ năng tổng hợp và hệ thống hóa các sự kiện lịch sử. Khai thác tranh ảnh để hiểu nội dung các vấn đề lịch sử.

II. Thiết bị, tài liệu dạy – học.

Lược đồ nước Nga đầu TK XX, tranh ảnh về cách mạng tháng Mười. Tưu liệu về Lê nin

III. Tiến trình tổ chức dạy học.

1. Kiểm ra bài cũ.

2. Dẫn dắt vào bài mới.

3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lịch sử Lớp 11 - Bài 9: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921 - Trương Minh Tám, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ 9 SOẠN DẠY Ngày .. tháng .. năm200. Ngày .. tháng .. năm 200. Bài Tiết PPCT: . CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917 – 1921 I. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức: Học sinh nắm được những nét chính trong tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở nước Nga đầu TK XX. Diễn biến chính của cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng tình cảm cách mạng, nhận thức đúng đắn về cuộc cách mạng XHCN đầu tiên trên thế giới. Mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng tháng Mười Nga. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỷ năng tổng hợp và hệ thống hóa các sự kiện lịch sử. Khai thác tranh ảnh để hiểu nội dung các vấn đề lịch sử. II. Thiết bị, tài liệu dạy – học. Lược đồ nước Nga đầu TK XX, tranh ảnh về cách mạng tháng Mười. Tưu liệu về Lê nin III. Tiến trình tổ chức dạy học. Kiểm ra bài cũ. Dẫn dắt vào bài mới. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm Điện Smolnyi - Petrograd 7 tháng 11 năm 1917 trước các đại biểu công nhân, nông dân, binh lính Lenin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng. - Sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế sau cách mạng 1905 – 1907 đã đẩy nước Nga vào tình cảnh: + Kinh tế suy sụp, nạn đói xẩy ra nhiều nơi. + Nhân dân Nga và các dân tộc thuộc Nga bần cùng, đói khổ + Phong trào đấu tranh chống Nga Hoàng diễn ra mạnh mẽ. => Nước Nga tiến sát tới một cuộc cách mạng. 2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười. - Tháng 2.1917 nhân dân Nga làm cách mạng lật đổ hoàn toàn chế độ Nga Hoàng => Nga trở thành nước Cộng hòa. - Sau cách mạng tháng Hai Nga tồn tại hai chính quyền: Chính phủ TS lâm thời >< Xô viết (đại biểu công – nông và binh lính). tranh của V.A. Serov - Tháng 4.1917 Lê nin thông qua luận cương tháng Tư chủ trưởng chuyển CMDCTS sang CMXHCN. Hoạt động của Thầy – trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm - Đêm 25.10 (7.11) quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông, chính phủ TS lâm thời bị bắt => Cách mạng thắng lợi. II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết. 1. Xây dựng chính quyền Xô viết. - Đêm 25.10 Đại hội xô viết toàn Nga tuyên bố thành lập chính quyền xô viết. - Chính quyền thông qua “sắc lệnh hòa bình” và “Sắc lệnh ruộng đất”. - Chính quyền Xô viết tiến hành thủ tiêu những tàn tích phong kiến, thực hiện các quyền tự do bình đẳng. - Chính quyền Xô viết được xây dựng và cũng cố từ Trung ương đến địa phương. - Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của tư sản, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 2. Bảo vệ chính quyền xô viết. Đồng chí Lenin tẩy sạch Cặn bã trên Trái đất, Poster Cộng sản 1920 - Từ 1918 đến 1920 nhân dân Nga phải đấu tranh chống 14 nước đế quốc tấn công để bảo vệ chính quyền Xô viết còn non trẻ. Lenin trong văn phòng ở điện Kremli, năm 1918. - Từ 1919 Chính quyền xô viết thực hiện “Chính sách cộng sản thời chiến” + Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp. + Thi hành chế độ lao động cưởng bức. - Đến 1920 Hồng quân và nhân dân Liên xô đã đẩy lùi các cuộc tấn công của các lực lượng phản cách mạng, giữ vững chính quyền xô viết. III. ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga. - Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Nga: Công nhân, nhân dân lao động được giải phóng đứng lên làm chủ đất nước. - Thắng lợi của cách mạng tháng Mười cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động trên thế giới chống áp bức. 4. Sơ kết bài học. - Cũng cố: Ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Ngan 1917 ? - Dặn dò: Học bài cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa. Nghiên cứu bài mới - Ra bài tập: Vì sao năm 1917 ở nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng ?

File đính kèm:

  • docgiao_an_lich_su_lop_11_bai_9_cach_mang_thang_muoi_nga_nam_19.doc