Giáo án lớp 4 tuần 16 đến 18

Tiết 4: LUYỆN CHỮ

BÀI 16

I. Mục tiêu:

- HS biết đúng mẫu chữ, cỡ chữ theo kiểu chữ nét đứng.

- Viết được hoàn chỉnh bài viết trong vở luyện viết chữ đẹp.

- Có ý thức tự giác rèn luyện chữ viết sạch đẹp.

II .Đồ dùng dạy học :

- Vở luyện viết chữ đẹp

- Bảng phụ ghi bài viết mẫu

III .Các hoạt động dạy học chủ yếu ;

1.Kiểm tra bài cũ :

GV kiểm tra Vở và bút của HS

2.Dạy bài mới

 

doc12 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 16 đến 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN XVI Thứ hai, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: Chào cờ: TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG Tiết 2: TẬP ĐỌC Tiết 3: TOÁN Tiết 4: KỂ CHUYỆN Thứ ba, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2:TOÁN Tiết 3: CHÍNH TẢ Tiết 4: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Thứ tư, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN Tiết 4: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Thứ năm, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2: TOÁN Tiết 3: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Tiết 4: LUYỆN CHỮ BÀI 16 I. Mục tiêu: - HS biết đúng mẫu chữ, cỡ chữ theo kiểu chữ nét đứng. - Viết được hoàn chỉnh bài viết trong vở luyện viết chữ đẹp. - Có ý thức tự giác rèn luyện chữ viết sạch đẹp. II .Đồ dùng dạy học : - Vở luyện viết chữ đẹp - Bảng phụ ghi bài viết mẫu III .Các hoạt động dạy học chủ yếu ; 1.Kiểm tra bài cũ : GV kiểm tra Vở và bút của HS 2.Dạy bài mới Hai Bà TrưngĐ1: Giới thiệu bài : GV nêu mục đích,y/c tiết học. HĐ2:Hướng dẫn HS luyện viết - Gọi 1 HS đọc bài viết của tuần 2 .Giụựi thieọu ủoaùn vaờn. +Y/c hs ủoùc thaàm ủoaùn vaờn . 2.Hửụựng daón vieỏt. +Baứi vieỏt thuoọc theồ loaùi vaờn gỡ? +Goùi hs . +Y/c hs quan saựt kyừ maóu chửừ. +Hs tửù vieỏt vaứo vụỷ. Nêu nhận xét về thể loại viết, các từ viết hoa, các từ khó viết. - GV gọi HS viết các từ khó trên bảng. - GV nh/ x – sửa sai. - Nhắc nhở HS cách cầm bút, tư thế ngồi… - Gọi HS đọc bài nối tiếp nhau - Cho HS viết bài vào vở. - Thu – chấm; - Nhận xét - đánh giá, xếp loại HĐ3 :Củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hoàn thành bài viết. -Xem trước bài viết tuần 3 và chuẩn bị bài. +Hs ủoùc thaàm. +Hs traỷ lụứi. -Thuoọc theồ loaùi vaờn xuoõi. +Hs q/saựt maóu chửừ. +Y/c hs tửù vieỏt vaứo vụừ. Lớp đọc thầm theo 2-3 HS đọc bài Cả lớp đọc thầm lần HS nêu các từ và viết các từ khó trên bảng HS luyện viết bài ……. Lớp NX, bổ sung Bình chọn ai viết đẹp nhất,có nhiều ý mới và sáng tạo. Thứ sỏu, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN sinh hoạt tập thể I. Mục tiờu: - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần . - Biết phỏt huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại cũn mắc phải. - HS vui chơi, mỳa hỏt tập thể. II. Cỏc hoạt động : 1. ổn định tổ chức: Tuyên bố lí do. Giới thiệu chương trình sinh hoạt lớp. 2.Nhận xét chung tuần qua: Lớp trưởng báo cáo: Thi đua học tập: - Những tiến bộ trong học tập nhờ phong trào thi đua: - Số điểm 9- 10: -Những hạn chế cần khắc phục: - Kết quả: b. Thi đua rèn luyện: - Học tập: Đi học đúng giờ Đi học chuyên cần Học bài, làm bài - Đạo đức: thực hiện nội quy - Lao động: Tưới cây, chăm sóc cây... -Thể dục vệ sinh: 3. Phương hướng tuần tới - Phỏt huy tốt cỏc ưu điểm, khắc phục tồn tại cũn mắc phải. - Tuyờn dương một số h/s chăm ngoan. Rỳt kinh nghiệm cho h/s chưa chăm học. Đi học đúng giờ giấc. Nghĩ học phải có giấy xin phép Trên lớp chú ý nghe giảng . Sôi nổi phát biểu xây dựng bài Về nhà học bài và làm bài đầy đủ Gĩư vệ sinh sạch trường đẹp lớp Xếp hàng ra vào lớp nghiêm túc Tăng cường học bài củ ở nhà nhiều hơn. Lao động làm vệ sinh, trang hoàng lớp học TUẦN XVII Thứ hai, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: Chào cờ: TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG Tiết 2: TẬP ĐỌC Tiết 3: TOÁN Tiết 4: KỂ CHUYỆN Thứ ba, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2:TOÁN Tiết 3: CHÍNH TẢ Tiết 4: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Thứ tư, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN Tiết 4: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Thứ năm, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2: TOÁN Tiết 3: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Tiết 4: LUYỆN CHỮ BÀI 17 I. Mục tiêu: - HS biết đúng mẫu chữ, cỡ chữ theo kiểu chữ nét đứng. - Viết được hoàn chỉnh bài viết trong vở luyện viết chữ đẹp. - Có ý thức tự giác rèn luyện chữ viết sạch đẹp. II .Đồ dùng dạy học : - Vở luyện viết chữ đẹp - Bảng phụ ghi bài viết mẫu III .Các hoạt động dạy học chủ yếu ; 1.Kiểm tra bài cũ : GV kiểm tra Vở và bút của HS 2.Dạy bài mới Hai Bà TrưngĐ1: Giới thiệu bài : GV nêu mục đích,y/c tiết học. HĐ2:Hướng dẫn HS luyện viết - Gọi 1 HS đọc bài viết của tuần 2 .Giụựi thieọu ủoaùn vaờn. +Y/c hs ủoùc thaàm ủoaùn vaờn . 2.Hửụựng daón vieỏt. +Baứi vieỏt thuoọc theồ loaùi vaờn gỡ? +Goùi hs . +Y/c hs quan saựt kyừ maóu chửừ. +Hs tửù vieỏt vaứo vụỷ. Nêu nhận xét về thể loại viết, các từ viết hoa, các từ khó viết. - GV gọi HS viết các từ khó trên bảng. - GV nh/ x – sửa sai. - Nhắc nhở HS cách cầm bút, tư thế ngồi… - Gọi HS đọc bài nối tiếp nhau - Cho HS viết bài vào vở. - Thu – chấm; - Nhận xét - đánh giá, xếp loại HĐ3 :Củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hoàn thành bài viết. -Xem trước bài viết tuần 3 và chuẩn bị bài. +Hs ủoùc thaàm. +Hs traỷ lụứi. -Thuoọc theồ loaùi vaờn xuoõi. +Hs q/saựt maóu chửừ. +Y/c hs tửù vieỏt vaứo vụừ. Lớp đọc thầm theo 2-3 HS đọc bài Cả lớp đọc thầm lần HS nêu các từ và viết các từ khó trên bảng HS luyện viết bài ……. Lớp NX, bổ sung Bình chọn ai viết đẹp nhất,có nhiều ý mới và sáng tạo. Thứ sỏu, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN sinh hoạt tập thể I. Mục tiờu: - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần . - Biết phỏt huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại cũn mắc phải. - HS vui chơi, mỳa hỏt tập thể. II. Cỏc hoạt động : 1. ổn định tổ chức: Tuyên bố lí do. Giới thiệu chương trình sinh hoạt lớp. 2.Nhận xét chung tuần qua: Lớp trưởng báo cáo: Thi đua học tập: - Những tiến bộ trong học tập nhờ phong trào thi đua: - Số điểm 9- 10: -Những hạn chế cần khắc phục: - Kết quả: b. Thi đua rèn luyện: - Học tập: Đi học đúng giờ Đi học chuyên cần Học bài, làm bài - Đạo đức: thực hiện nội quy - Lao động: Tưới cây, chăm sóc cây... -Thể dục vệ sinh: 3. Phương hướng tuần tới - Phỏt huy tốt cỏc ưu điểm, khắc phục tồn tại cũn mắc phải. - Tuyờn dương một số h/s chăm ngoan. Rỳt kinh nghiệm cho h/s chưa chăm học. Đi học đúng giờ giấc. Nghĩ học phải có giấy xin phép Trên lớp chú ý nghe giảng . Sôi nổi phát biểu xây dựng bài Về nhà học bài và làm bài đầy đủ Gĩư vệ sinh sạch trường đẹp lớp Xếp hàng ra vào lớp nghiêm túc Tăng cường học bài củ ở nhà nhiều hơn. Lao động làm vệ sinh, trang hoàng lớp học TUẦN XIX Thứ hai, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: Chào cờ: TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG Tiết 2: TẬP ĐỌC Tiết 3: TOÁN Tiết 4: KỂ CHUYỆN Thứ ba, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2:TOÁN Tiết 3: CHÍNH TẢ Tiết 4: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Thứ tư, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN Tiết 4: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Thứ năm, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2: TOÁN Tiết 3: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Tiết 4: LUYỆN CHỮ BÀI I. Mục tiêu: - HS biết đúng mẫu chữ, cỡ chữ theo kiểu chữ nét đứng. - Viết được hoàn chỉnh bài viết trong vở luyện viết chữ đẹp. - Có ý thức tự giác rèn luyện chữ viết sạch đẹp. II .Đồ dùng dạy học : - Vở luyện viết chữ đẹp - Bảng phụ ghi bài viết mẫu III .Các hoạt động dạy học chủ yếu ; 1.Kiểm tra bài cũ : GV kiểm tra Vở và bút của HS 2.Dạy bài mới Hai Bà TrưngĐ1: Giới thiệu bài : GV nêu mục đích,y/c tiết học. HĐ2:Hướng dẫn HS luyện viết - Gọi 1 HS đọc bài viết của tuần 2 .Giụựi thieọu ủoaùn vaờn. +Y/c hs ủoùc thaàm ủoaùn vaờn . 2.Hửụựng daón vieỏt. +Baứi vieỏt thuoọc theồ loaùi vaờn gỡ? +Goùi hs . +Y/c hs quan saựt kyừ maóu chửừ. +Hs tửù vieỏt vaứo vụỷ. Nêu nhận xét về thể loại viết, các từ viết hoa, các từ khó viết. - GV gọi HS viết các từ khó trên bảng. - GV nh/ x – sửa sai. - Nhắc nhở HS cách cầm bút, tư thế ngồi… - Gọi HS đọc bài nối tiếp nhau - Cho HS viết bài vào vở. - Thu – chấm; - Nhận xét - đánh giá, xếp loại HĐ3 :Củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hoàn thành bài viết. -Xem trước bài viết tuần 3 và chuẩn bị bài. +Hs ủoùc thaàm. +Hs traỷ lụứi. -Thuoọc theồ loaùi vaờn xuoõi. +Hs q/saựt maóu chửừ. +Y/c hs tửù vieỏt vaứo vụừ. Lớp đọc thầm theo 2-3 HS đọc bài Cả lớp đọc thầm lần HS nêu các từ và viết các từ khó trên bảng HS luyện viết bài ……. Lớp NX, bổ sung Bình chọn ai viết đẹp nhất,có nhiều ý mới và sáng tạo. Thứ sỏu, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN sinh hoạt tập thể I. Mục tiờu: - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần . - Biết phỏt huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại cũn mắc phải. - HS vui chơi, mỳa hỏt tập thể. II. Cỏc hoạt động : 1. ổn định tổ chức: Tuyên bố lí do. Giới thiệu chương trình sinh hoạt lớp. 2.Nhận xét chung tuần qua: Lớp trưởng báo cáo: Thi đua học tập: - Những tiến bộ trong học tập nhờ phong trào thi đua: - Số điểm 9- 10: -Những hạn chế cần khắc phục: - Kết quả: b. Thi đua rèn luyện: - Học tập: Đi học đúng giờ Đi học chuyên cần Học bài, làm bài - Đạo đức: thực hiện nội quy - Lao động: Tưới cây, chăm sóc cây... -Thể dục vệ sinh: 3. Phương hướng tuần tới - Phỏt huy tốt cỏc ưu điểm, khắc phục tồn tại cũn mắc phải. - Tuyờn dương một số h/s chăm ngoan. Rỳt kinh nghiệm cho h/s chưa chăm học. Đi học đúng giờ giấc. Nghĩ học phải có giấy xin phép Trên lớp chú ý nghe giảng . Sôi nổi phát biểu xây dựng bài Về nhà học bài và làm bài đầy đủ Gĩư vệ sinh sạch trường đẹp lớp Xếp hàng ra vào lớp nghiêm túc Tăng cường học bài củ ở nhà nhiều hơn. Lao động làm vệ sinh, trang hoàng lớp học TUẦN XX Thứ hai, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: Chào cờ: TẬP TRUNG TOÀN TRƯỜNG Tiết 2: TẬP ĐỌC Tiết 3: TOÁN Tiết 4: KỂ CHUYỆN Thứ ba, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2:TOÁN Tiết 3: CHÍNH TẢ Tiết 4: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Thứ tư, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1:TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN Tiết 4: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Thứ năm, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 2: TOÁN Tiết 3: THỰC HÀNH TOÁN LUYEÄN TAÄP Tiết 4: LUYỆN CHỮ BÀI 10 I. Mục tiêu: - HS biết đúng mẫu chữ, cỡ chữ theo kiểu chữ nét đứng. - Viết được hoàn chỉnh bài viết trong vở luyện viết chữ đẹp. - Có ý thức tự giác rèn luyện chữ viết sạch đẹp. II .Đồ dùng dạy học : - Vở luyện viết chữ đẹp - Bảng phụ ghi bài viết mẫu III .Các hoạt động dạy học chủ yếu ; 1.Kiểm tra bài cũ : GV kiểm tra Vở và bút của HS 2.Dạy bài mới Hai Bà TrưngĐ1: Giới thiệu bài : GV nêu mục đích,y/c tiết học. HĐ2:Hướng dẫn HS luyện viết - Gọi 1 HS đọc bài viết của tuần 2 .Giụựi thieọu ủoaùn vaờn. +Y/c hs ủoùc thaàm ủoaùn vaờn . 2.Hửụựng daón vieỏt. +Baứi vieỏt thuoọc theồ loaùi vaờn gỡ? +Goùi hs . +Y/c hs quan saựt kyừ maóu chửừ. +Hs tửù vieỏt vaứo vụỷ. Nêu nhận xét về thể loại viết, các từ viết hoa, các từ khó viết. - GV gọi HS viết các từ khó trên bảng. - GV nh/ x – sửa sai. - Nhắc nhở HS cách cầm bút, tư thế ngồi… - Gọi HS đọc bài nối tiếp nhau - Cho HS viết bài vào vở. - Thu – chấm; - Nhận xét - đánh giá, xếp loại HĐ3 :Củng cố ,dặn dò -Về nhà tiếp tục hoàn thành bài viết. -Xem trước bài viết tuần 3 và chuẩn bị bài. +Hs ủoùc thaàm. +Hs traỷ lụứi. -Thuoọc theồ loaùi vaờn xuoõi. +Hs q/saựt maóu chửừ. +Y/c hs tửù vieỏt vaứo vụừ. Lớp đọc thầm theo 2-3 HS đọc bài Cả lớp đọc thầm lần HS nêu các từ và viết các từ khó trên bảng HS luyện viết bài ……. Lớp NX, bổ sung Bình chọn ai viết đẹp nhất,có nhiều ý mới và sáng tạo. Thứ sỏu, ngày thỏng năm 2012 Tiết 1: TẬP LÀM VĂN Tiết 2: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LUYEÄN TAÄP Tiết 3: TOÁN sinh hoạt tập thể I. Mục tiờu: - HS biết nhận ra những ưu điểm, tồn tại về mọi hoạt động trong tuần . - Biết phỏt huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại cũn mắc phải. - HS vui chơi, mỳa hỏt tập thể. II. Cỏc hoạt động : 1. ổn định tổ chức: Tuyên bố lí do. Giới thiệu chương trình sinh hoạt lớp. 2.Nhận xét chung tuần qua: Lớp trưởng báo cáo: Thi đua học tập: - Những tiến bộ trong học tập nhờ phong trào thi đua: - Số điểm 9- 10: -Những hạn chế cần khắc phục: - Kết quả: b. Thi đua rèn luyện: - Học tập: Đi học đúng giờ Đi học chuyên cần Học bài, làm bài - Đạo đức: thực hiện nội quy - Lao động: Tưới cây, chăm sóc cây... -Thể dục vệ sinh: 3. Phương hướng tuần tới - Phỏt huy tốt cỏc ưu điểm, khắc phục tồn tại cũn mắc phải. - Tuyờn dương một số h/s chăm ngoan. Rỳt kinh nghiệm cho h/s chưa chăm học. Đi học đúng giờ giấc. Nghĩ học phải có giấy xin phép Trên lớp chú ý nghe giảng . Sôi nổi phát biểu xây dựng bài Về nhà học bài và làm bài đầy đủ Gĩư vệ sinh sạch trường đẹp lớp Xếp hàng ra vào lớp nghiêm túc Tăng cường học bài củ ở nhà nhiều hơn. Lao động làm vệ sinh, trang hoàng lớp học

File đính kèm:

  • docGIAO AN 4TUAN 16- 18 thoaL.doc