Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 5 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Biết đặc điểm , cách sử dụng , bảo quản một số dụng cụnấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình.

 - Biết giữ vệ sinh , an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống.

 -II. CHUẨN BỊ: T

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc4 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 5 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 5: Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2009 Kû thuËt: Mét sè dơng cơ nÊu ¨n vµ ¨n uèng trong gia ®×nh I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết đặc điểm , cách sử dụng , bảo quản một số dụng cụnấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. - Biết giữ vệ sinh , an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. - RÌn luyƯn tÝnh cÈn thËn,sư dơng ®ĩng c¸ch ®¶m b¶o vƯ sinh an toµn. II. CHUẨN BỊ: Tranh ¶nh SGK Mét sè ®å dïng Êu ¨n trong gia ®×nh III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 4’ 1’ 27’ 3’ 1,KiĨm tra bµi cị: Mét sè H s nªu quy tr×nh thªu dÊu nh©n Gv nh©n xÐt 2,Bµi míi: giíi thiƯu bµi: 3. Phát triển các hoạt động H§1 quan s¸t nhËn xÐt Yªu cÇu H s quan s¸t h×nh 1 SGK vµ nªu tªn c¸c lo¹i bÕp ®un ë tranh.Liªn hƯ sư dơng ë gia ®×nh C¸c l­u ý khi së dơng bÕp GV nhËn xÐt chèt ý H§ 2:Cho H s nªu tªn c¸c dơng cơ nÊu trong gia ®×nh Cho H s quan s¸t h×nh 2 nªu tªn vµ t¸c dơng cđa c¸c dơng cơ ë h×nh 2 Khi sư dơng chĩng ta c©nd l­u ý ®iỊu g×? Liªn hƯ thùc tÕ: H§3:T×m hiĨu mét sè dơng cơ ®Ĩ bµy thøc ¨n vµ th¸i c¾t thùc phÈm H­íng dÉn Hs quan s¸t tranh vµ liªn hƯ thùc tÕ 4. Củng cố dặn dò: Gv nhËn xÐt tiÕt häc Nh¾c H s khi sư dơng c¸c dơng cơ khi ë nhµ 2 H s tr¶ lêi H s quan s¸t nhËn xÐt H s tr¶ lêi H s nªu H s quan s¸t tr×nh bµy H s liªn hƯ thùc tÕ gia ®×nh H s quan s¸t vµ liªn hƯ TOÁN: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thưc: Củng cố cho học sinh các đơn vị đo diện tích đã học. 2. Kĩ năng: Giải các bài toán có liên quan đến diện tích. 3.Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn học, ham học hỏi tìm tòi mở rộng kiến thức. II. Chuẩn bị:- Bảng phụ . Vở bài tập III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 1. Oån định: 4’ 2. Bài cũ: - HS lần lượt ghi kết quả bài tập về nhà. - Học sinh nêu miệng bài 4 Ÿ Giáo viên nhận xét - ghi điểm - Lớp nhận xét 1’ 3. Giới thiệu bài mới: 27’ 4. Phát triển các hoạt động: * HĐ1: Củng cố cho học sinh cách đổi các đơn vị đo diện tích đã học. - Hoạt động cá nhân Ÿ Bài 1: Vở BTNC trang34 - Yêu cầu học sinh đọc đề. - 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh nhắc lại mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo diện tích liên quan nhau. - Học sinh đọc thầm, xác định dạng đổi bài a, b - Học sinh làm bài Ÿ Giáo viên chốt lại - Lần lượt học sinh sửa bài Ÿ Bài 2: Vở BTNC trang34 - Yêu cầu học sinh đọc đề bài - 2 học sinh đọc yêu cầu đề bài - Học sinh nêu cách làm - Học sinh đọc thầm, xác định dạng bài để nêu cách làm - Học sinh làm bài Ÿ Giáo viên chấm chữa bài nhận xét và chốt lại - Lần lượt học sinh sửa bài giải thích * Hoạt động 2: - Hoạt động nhóm bàn Ÿ Bài 3: Vở BTNC trang34 - Giáo viên gợi ý yêu cầu học sinh thảo luận tìm cách giải. - 2 học sinh đọc đề - Phân tích đề - Giáo viên theo dõi cách làm để kịp thời sửa chữa. - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài Ÿ Giáo viên chốt lại * Hoạt động 3: Bài tập 4 Vở BTNC trang34 - Hoạt động nhóm đôi (thi đua) - Giáo viên gợi ý cho học sinh thảo luận nhóm đôi để tìm cách giải và tự giải. - 2 học sinh đọc đề - Học sinh phân tích đề - Ÿ Giáo viên nhận xét và chốt lại - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài 2’ 5. Củng cố dặn dò: - Hoạt động cá nhân - Củng cố lại cách đổi đơn vị. - Nhận xét tiết học Hs lắng nge – ghi nhận. AN TOÀN GIAO THÔNG: Bài 3 Chọn đường đi an toàn và phòng tránh tai nạn giao thông I/Yêu cầu -HS biết thế nào là con đường an toàn . - Biết chọn con đường an toàn để đi II/Chuẩn bị -SGK,một số tranh ảnh về con đường an toàn và con đường không an toàn. III/Lên lớp HĐ GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 2 3 1/Kiểm tra bài cũ: -GV cho HS chỉ biển báo giao thông và nêu ý nghĩa của biển 2/Giới thiệu bài -Để đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân và cho mọi người khi đi xe đạp em cần biết cách đi xe đạp an toàn a/Bài mới *Những điều cần biết khi đi xe đạp trên đường. -Cho HS quan sát tranh 1,2 ,3,4 SGK -HDHS thảo luận + Kết luận:-Đi đúng phần dường dành cho xe thô sơ,đi sát lề đường bên tay phải -Khi qua đường giao nhau phải theo tín hiệu đèn.Nếu không có đèn phải quan sát các phía.Nếu rẽ trái phải đi chậm giơ tay xin đường -Khi đi qua đương giao nhau có vòng xuyến phải đi đúng chiều vòng xuyến. -Khi đi từ ngõ…ra đương chính phải quan sát nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên ,hoặc từ đường phụ ra đường chính phải đi chậm quan sát nhường đường cho xe đi trên đường chính *Những điều cấm khi đi xe đạp. -Cho HS quan sát tranh 1,2 ,3,4 SGK -HDHS thảo luận + Kết luận:-Đi vào làn đường của xe cơ giới,đi trước xe cơ giới. -Đi vào đường cấm,đi hàng ba trở lên. -Đi bỏ 2 tay,lạng lách đánh võng. -Kéo hoặc đẩy xe khác hoặc kéo theo xúc vật. -Sử dụng ô khi đi xe hoặc đèo người sử dụng ô ngồi sau. -Rẽ đột ngột qua đầu xe. Củng cố – dặn dò -Nêu lại nội dung bài học -Các em phải thực hiện đi xe đạp đúng luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người. -6 HS lên bảng trình bày -Nhận xét -HS quan sát thảo luận nhóm các hình vẽ SGK -6 HS trả lời -Nhận xét sửa sai HS quan sát thảo luận nhóm các hình vẽ SGK -8 HS trả lời -Nhận xét sửa sai 6-8 HS trả lời Hs lắng nghe – ghi nhận

File đính kèm:

  • docTUAN 5 CHIEU L5.doc
Giáo án liên quan