Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Luyện tập trang 84 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

 a) 10105 : 43 = ?

Cách ước lượng thương trong các lần chia:

101 : 43 có thể ước lượng bằng cách lấy 10 : 4 = 2 (dư 2).

150:43 có thể ước lượng bằng cách lấy 15 : 4 = 3 (dư 3).

215:43 có thể ước lượng bằng cách lấy 20 : 4 = 5.

b) 26345 : 35 = ?

Cách ước lượng thương trong các lần chia:

263 : 35 có thể ước lượng bằng cách lấy 26 : 3 = 8 (dư 2)

Hoặc làm tròn rồi lấy 30 : 4 = 7 (dư 2)

184 : 35 có thể ước lượng bằng cách lấy 18 : 3 = 6

Hoặc làm tròn rồi lấy 20 : 4 = 5

95 : 35 có thể ước lượng bằng cách lấy 9 : 3 = 3.

Hoặc làm tròn rồi lấy 10 : 4 = 2 (dư 2)

Khi thực hiện phép chia ta cần chú ý:

 Đặt tính rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải.

 Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.

Bài 1: Đặt tính rồi tính

23576 : 56

31628 : 48

b) 18510 : 15

 42546 : 37

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 15: Luyện tập trang 84 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KiÓm tra bµi cò? 10105432153215Chia theo thứ tự từ trái sang phải Vậy: 10105 : 43 = 235 a) 10105 : 43 = ?02 nhân 3 bằng 6 ; 11 trừ 6 bằng 5,viết 5, nhớ 1 ;2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, 10 trừ 9 bằng 1, viết 1.*Hạ 0, được 150 ; 150 chia 43 được 3, viết 3 ;3 nhân 3 bằng 9 ; 10 trừ 9 bằng 1, 3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13, 15 trừ 13 bằng 2, viết 2.viết 1, nhớ 1 ;* Hạ 5, được 215 ; 215 chia 43 được 5, viết 5 ;5 nhân 3 bằng 15 ; 15 trừ 15 bằng 0, 5 nhân 4 bằng 20, thêm 1 bằng 21, 21 trừ 21 bằng 0, viết 0.viết 0, nhớ 1 ;050Cách ước lượng thương trong các lần chia:101 : 43 có thể ước lượng bằng cách lấy 10 : 4 = 2 (dư 2). 150:43 có thể ước lượng bằng cách lấy 15 : 4 = 3 (dư 3). 215:43 có thể ước lượng bằng cách lấy 20 : 4 = 5.101054323515021500 26345357185092Chia theo thứ tự từ trái sang phải: Vậy: 26345 : 35 = 235 (dư 25)* 263 chia 35 được 7, viết 7 ;b) 26345 : 35 = ?57 nhân 5 bằng 35 ; 43 trừ 35 bằng 8,viết 8, nhớ 4;7 nhân 3 bằng 21, thêm 4 bằng 25, 26 trừ 25 bằng 1, viết 1.*Hạ 4, được 184 ;184 chia 35 được 5, viết 5 ;5 nhân 5 bằng 25 ; 34 trừ 25 bằng 9, 5 nhân 3 bằng 15, thêm 3 bằng 18, 18 trừ 18 bằng 0, viết 0.viết 9, nhớ 3 ;*Hạ 5, được 95 ; 95 chia 35 được 2, viết 2 ;2 nhân 5 bằng 10 ; 15 trừ 10 bằng 5, 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.viết 5, nhớ 1 ;452Cách ước lượng thương trong các lần chia:Hoặc làm tròn rồi lấy 30 : 4 = 7 (dư 2) 263 : 35 có thể ước lượng bằng cách lấy 26 : 3 = 8 (dư 2) 184 : 35 có thể ước lượng bằng cách lấy 18 : 3 = 6Hoặc làm tròn rồi lấy 20 : 4 = 5Hoặc làm tròn rồi lấy 10 : 4 = 2 (dư 2) 95 : 35 có thể ước lượng bằng cách lấy 9 : 3 = 3.263453575218409525 a) 10105 : 43 = ?b) 26345 : 35 = ? 101054321532150050 263453571850922545Khi thực hiện phép chia ta cần chú ý: Đặt tính rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia.Bài 1: Đặt tính rồi tính23576 : 56 31628 : 48b) 18510 : 15 42546 : 37 235765641120510760 316284862854284284 1851015123435516000 4254637114955184366033LUYỆN TẬP Trò chơiAi nhanh ai đúng? 2 3 5 5 5 6 1 1 5 4 2 0 3 3 1 6 2 4 8 2 8 2 6 5 04 2 8 4 0Đúng hay sai ĐSBài 1 23745 45 50179 59 học sinh tự làm 23745 : 45 50179 : 59Bài 2 170397 46 60153 40 470 105 học sinh lám lại các phép tinh sai dưới này vào vở và tìm đ hay s ssXin chân thành cảm ơn quý thầy côvà các em học sinh

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_15_luyen_tap_trang_84_nam_hoc_2020.ppt