Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 13, Bài: Mở rộng vốn từ:Ý chí-Nghị lực - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Củng cố & hệ thống hoá các từ ngữ đã học trong các bàI thuộc chủ điểm: Có chí thì nên. Hiểu ý nghĩa các từ ngữ thuộc chủ điểm trên.

2. Kỹ năng:

- Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ.

- Luyện viết đoạn văn theo chủ đề: Có chí thì nên.

3. Thái độ

- Giáo dục HS có ý thức sử dụng từ ngữ đúng chủ đề trong nói & viết.

II. Đồ dùng dạy học:

- HS: Giấy phiếu nhóm & bút dạ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 13, Bài: Mở rộng vốn từ:Ý chí-Nghị lực - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Luyện từ và câu Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 13 Tiết : MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ - NGHỊ LỰC Mục tiêu: Kiến thức: Củng cố & hệ thống hoá các từ ngữ đã học trong các bàI thuộc chủ điểm: Có chí thì nên. Hiểu ý nghĩa các từ ngữ thuộc chủ điểm trên. Kỹ năng: Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ. Luyện viết đoạn văn theo chủ đề: Có chí thì nên. Thái độ Giáo dục HS có ý thức sử dụng từ ngữ đúng chủ đề trong nói & viết. Đồ dùng dạy học: HS: Giấy phiếu nhóm & bút dạ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - GV gọi 3 HS lên bảng tìm từ ngữ miêu tả mức độ khác nhau của xanh, sướng, thấp + Nêu 1 số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất. - GV đánh giá - 3 HS viết bảng lớp - Nhận xét - 2 HSTL - nhận xét 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi bài b) Dạy bài mới: 8’ Bài tập 1: - GV chia nhóm & giao nhiệm vụ + Tìm từ nói lên ý chí, nghị lực của con người? + Tìm từ nói lên những thử thách với ý chí, nghị lực của con người? - GV tổ chức cho HS chữa bài & nhận xét nhóm bạn - GV chốt ý & kết luận chung a. Quyết chí, quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng b. Khó khan, gian khó, gian khổ, gian nan - 1 em đọc yêu cầu - HS hoạt động nhóm 4 (6) - Thảo luận & ghi từ vào phiếu nhóm - Các nhóm dán phiếu - nhận xét + bổ sung 6’ Bài tập 2: + Đặt 1 câu với 1 từ tìm được ở nhóm a, nhóm b - GV đánh giá câu văn của HS có từ trong nhóm a hoặc b, câu hợp nghĩa & có đủ 2 bộ phận chính VD: - Những người thành đạt là những người bền chí trong sự nghiệp. - Mỗi lần vượt gian khó là một lần trưởng thành - 1 em đọc yêu cầu bài - HS tự làm vào vở - 3,4 em đọc nối tiếp câu của mình - nhận xét 14’ Bài tập 3: + Viết 1 đoạn văn về một người do có ý chí nên thành công - GV gợi ý cho HS trả lời: + Đoạn văn yêu cầu viết về nội dung gì? + Chúng ta biết về người có ý chí, nghị lực từ đâu? + Nhân vật con định viết có hoàn cảnh như thế nào? + Nhân vật đó vượt qua số phận, vượt qua khó khăn ntn? + Cuối cùng người đó đạt được thành công gì? - GV cho lớp làm bài, 2- 3 em làm vào giấy khổ to để chữa - Gọi HS chữa bài - GV đánh giá khen những bài làm hay - 1 HS đọc yêu cầu bài - HSTLCH gợi ý - HS tự viết bài cá nhân - 3,4 em đọc đoạn văn - HS nhận xét 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Chốt kiến thức - GV nhận xét giờ học - Dặn dò bài sau - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_13_bai_mo_rong_von_tuy_ch.docx
Giáo án liên quan