Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 2, Bài: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức:

- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ ngữ theo chủ điểm của tuần.

2. Kỹ năng:

- Học sinh hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm.

- Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo của từ Hán Việt có trong bài và biết cách dùng các từ đó.

3. Thái độ

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi, tìm hiểu từ mới.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu học nhóm.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx3 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 2, Bài: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - đoàn kết - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Luyện từ và câu Thứ ngày tháng năm 2018 Tuần: 2 Tiết : MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT Mục tiêu : Kiến thức: Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ ngữ theo chủ điểm của tuần. Kỹ năng: Học sinh hiểu nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm. Hiểu nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo của từ Hán Việt có trong bài và biết cách dùng các từ đó. Thái độ Giáo dục học sinh yêu thích môn học, ham học hỏi, tìm hiểu từ mới. Đồ dùng dạy học: Phiếu học nhóm. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. KT bài cũ: Bài: Luyện tập về cấu tạo của tiếng. - Yêu cầu HS tìm các tiếng chỉ người trong giađình mà phần vần có : + 1 âm: cô, + 2 âm: bác, - Nhận xét, đánh giá HS. - 2 HS lên bảng. 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu bài: -Tuần này học chủ điểm gì? -Tên chủ điểm gợi lên điều gì? +Trong tiết LTVC hôm nay, các em sẽ được MR vốn từ - Thương người như thể thương thân. - Phải biết yêu thương, giúp đỡ người khác. 30’ b. HD làm BT Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu. - Hướng dẫn HS HĐ nhóm. - Hướng dẫn HS chữa bài. - 1 HS. - HS hoạt động nhóm 4 - Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác NX, bổ sung. Bài 2: - Gọi HS đọc . - Yêu cầu HS thảo luận . - Hướng dẫn HS chữa bài . + Tìm các từ ngữ có “nhân” cùng nghĩa. - 1 HS. - HS hoạt động nhóm 2. - 2 HS lên bảng . -HS trả lời: + “nhân”: người: Nhân công, nhân danh, nhân quyền, nhânvật, + “nhân”: lòng thương người:nhân nghĩa, nhân hậu, nhân đức, Bài 3: - Gọi HS đọc đề bài. - Hướng dẫn HS làm bài - Hướng dẫn HS chữa bài. - 1 HS. - HS làm bài. - HS lần lượt đọc câu của mình vừa đặt. +Ví dụ: .Bố em là công nhân. .Người Việt Nam giàu lòng nhân ái. Bài 4: - Gọi HS đọc đề bài. - Yêu cầu HS thảo luận về ý nghĩa của từng câu tục ngữ. - Hướng dẫn HS chữa bài. - Yêu cầu HS tìm thêm những câu tục ngữ, thành ngữ khác. - 1 HS. - HS thảo luận nhóm 2. - HS nêu ý nghĩa những câu tục ngữ. - HS lần lượt thực hiện. Ví dụ: +Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. +Bầu ơi thương lấy bí cùng. . chung một giàn. +Tham thì thâm. +Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong thương nhau cùng. 5’ 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà làm lại các bài tập trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_2_bai_mo_rong_von_tu_nhan.docx