Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24, Bài: Câu kể Ai là gì? - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu được tác dụng của câu kể Ai là gì?

2. Kỹ năng:

- Tìm đúng câu kể Ai là gì? trong đoạn văn.

- Biết đặt câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận định một người, một vật.

3. Thái độ

- Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn học và ý thức tự giác học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Phấn màu, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 24, Bài: Câu kể Ai là gì? - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Luyện từ và câu Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 24 Tiết : CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? Mục tiêu: 1. Kiến thức: Hiểu được tác dụng của câu kể Ai là gì? 2. Kỹ năng: Tìm đúng câu kể Ai là gì? trong đoạn văn. Biết đặt câu kể Ai là gì? để giới thiệu hoặc nhận định một người, một vật. 3. Thái độ Giáo dục học sinh lòng yêu thích môn học và ý thức tự giác học tập. Đồ dùng dạy học: GV: Phấn màu, bảng phụ. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ - Đọc 2 câu tục ngữ thuộc chủ điểm " Cái đẹp " - Nêu trường hợp sử dụng câu tục ngữ trên -> GV nhận xét - 3 HS đọc và nêu trường hợp sử dụng 2. Bài mới: 2’ a. Giới thiệu - GV giới thiệu – ghi bài - HS ghi vở b. Dạy bài mới: 10’ Tìm hiểu ví dụ: - Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta - Bạn ấy là hoạ sĩ nhỏ đấy. + Bạn Diệu Chi, bạn ấy... + Là học sinh cũ ... + Là một học sinh nhỏ ... - Đọc đoạn văn: - Tìm câu dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định - Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì?) và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì? (là ai, con gì) Hỏi: Câu kể Ai là gì? gồm những bộ phận nào? chúng có tác dụng gì? - Câu kể Ai là gì? dùng để làm gì? => GV nhận xét - Lớp đọc thầm đoạn văn - HS nêu câu theo yêu cầu - HS tìm 2 bộ phận của mỗi câu - 2 HS nêu - HS thảo luận trả lời 5’ Ghi nhớ: (SGK - 24) -> GV chữa, rút ra ghi nhớ - Giáo viên đưa thêm 1 số ví dụ - 2 học sinh nêu ghi nhớ trong SGK 13’ Luyện tập: Bài tập 1 (57): - Lá là lịch của cây... - GV giao bài Tìm câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, khổ thơ và nêu tác dụng của nó -> GV chữa bài - HS thảo luận đôi làm bài - Nhận xét, bổ sung 5’ 3. Tổng kết - dặn dò: - Nhấn mạnh nội dung bài học - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò học sinh - 2 học sinh đọc lại ghi nhớ - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_24_bai_cau_ke_ai_la_gi_na.docx