Giáo án môn Công nghệ Lớp 7 - Tuần 18

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi.

 - Biết được một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang dùng ở nước ta.

 - Hiểu được vai trò và các biện pháp quản lí giống vật nuôi.

 2. Kỹ năng: Có được một số kỹ năng chọn lọc và quản lí giống vật nuôi.

 3. Thái độ: Có ý thức trong việc chọn và quản lí giống vật nuôi.

 II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: Sơ đồ 9 SGK phóng to.

 2. Học sinh: Xem trước bài 33.

 III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số.

 2. Kiểm tra bài cũ:

 3.Bài mới:

 a.Giới thiệu bài mới:

 b.Vào bài mới:

 

doc11 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 7 - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18 Tiết: 35 BÀI 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÍ GIỐNG VẬT NUÔI Ngày dạy: 19/12/2011 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi. - Biết được một số phương pháp chọn lọc giống vật nuôi đang dùng ở nước ta. - Hiểu được vai trò và các biện pháp quản lí giống vật nuôi. 2. Kỹ năng: Có được một số kỹ năng chọn lọc và quản lí giống vật nuôi. 3. Thái độ: Có ý thức trong việc chọn và quản lí giống vật nuôi. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Sơ đồ 9 SGK phóng to. 2. Học sinh: Xem trước bài 33. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài mới: b.Vào bài mới: * Hoạt động 1: Khái niệm về chọn giống vật nuôi. Hoạt động của GV- HS Nội dung - GV: Thế nào là chọn giống vật nuôi? àHS: Là căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống. - GV: Giải thích ví dụ trong SGK và giải thích cho HS hiểu thêm về chọn giống vật nuôi àHS: Suy nghĩ và cho ví dụ. - GV: Chỉnh sửa, bổ sung, chốt lại kiến thức, ghi bảng. I.Khái niệm về chọn giống vật nuôi: Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, lựa chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi * Hoạt động 2: Một số phương pháp chọn giống vật nuôi. - GV: Thế nào là chọn lọc hàng loạt? àHS: Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước rồi căn cứ vào sức sản xuất của từng vật nuôi để chọn lựa từ trong đàn vật nuôi những cá thể tốt nhất làm giống. - GV: Em có thể cho một số ví dụ về chọn lọc hàng loạt? àHS: Suy nghĩ và cho ví dụ. - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng -GV: Thế nào phương pháp kiểm tra năng suất? àHS: Các vật nuôi tham gia chọn lọc được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện “chuẩn”, trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem ra so sánh... - GV: Hiện nay người ta áp dụng phương pháp kiểm tra năng suất đối với những vật nuôi nào? àHS: Đối với lợn ở giai đoạn 90 - 300 tuổi ngày. II.Một số phương pháp chọn giống vật nuôi: 1.Phương pháp chọn lọc giống hàng loạt: Là phương pháp dựa vào các tiêu chuẩn đã định trước và sức sản xuất của từng vật nuôi trong đàn để chọn ra những cá thể tốt nhất làm giống. 2.Phương pháp kiểm tra năng suất : Các vật nuôi được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện “chuẩn”trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đã định trước lựa những con tốt nhất giữ lại làm giống . - GV: Trong phương pháp kiểm tra năng suất lợn giống dựa vào những tiêu chuẩn nào? àHS: Căn cứ vào cân nặng, mức tiêu tốn thức ăn. - GV: Nêu lên ưu và nhược điểm của 2 phương pháp trên àHS: nêu rõ ưu và nhược điểm của 2 phương pháp. - GV giảng thêm: Có nhiều phương pháp chọn giống khác nhau nhưng sử dụng phổ biến là phương pháp chọn lọc hàng loạt và phương pháp kiểm tra năng suất. àHS: Lắng nghe. - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng. những tiêu chuẩn đã định trước để lựa chọn những con tốt nhất giữ lại làm giống. * Hoạt động 3: Quản lí giống vật nuôi. - GV: Yêu cầu HS đọc mục III- SGK trang 90. àHS: Đọc thông tin. - GV: Quản lí giống vật nuôi nhằm mục đích gì? àHS: Nhằm mục đích giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi. - GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, ghi bảng. III. Quản lí giống vật nuôi: _ Mục đích: nhằm giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về mặt di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống thuần chủng hoặc lai tạo để nâng cao chất lượng của giống vật nuôi. _ Có 4 biện pháp: + Đăng kí Quốc gia các giống vật nuôi + Phân vùng chăn nuôi + Chính sách chăn nuôi + Qui định về sử dụng đực giống ở chăn nuôi gia đình. Học sinh đọc phần ghi nhớ. 4. Củng cố: Nêu câu hỏi tóm tắt nội dung chính của bài. 5. Nhận xét-dặn dò: - Nhận xét về thái độ học tập của HS. - Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 34. Tuần 18 Tiết: 36 BÀI 34: NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI Ngày dạy: 20/12/2011 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hiểu được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn phối. Biết được nhân giống thuần chuẩn và các phương pháp nhân giống thuần chủng. 2.Kỹ năng: Hình thành kỹ năng phân biệt được các phương pháp nhân giống trong chăn nuôi. Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và trao đổi nhóm. 3.Thái độ:Vận dụng vào thực tế, có thái độ bảo vệ các giống, loại vật nuôi quý hiếm. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Bảng phụ phóng to 2. Học sinh: Xem trước bài 34 III. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại,quan sát,thảo luận nhóm IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài mới: b. Vào bài mới: * Hoạt động 1: Chọn phối. Hoạt động của GV- HS Nội dung .- GV: Thế nào là chọn phối? Lấy ví dụ minh họa. àHS: Là chọn con đực ghép đôi con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi. - GV: Chọn phối nhằm mục đích gì? àHS: Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá được việc chọn lọc và chọn phối có đúng hay không đúng - GV: Hãy cho một số ví dụ về chọn phối. àHS: Suy nghĩ cho ví dụ. - GV: Bổ sung, chốt lại kiến thức, ghi bảng. I.Chọn phối: 1. Thế nào là chọn phối: Chọn con đực đem ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi - GV: Dựa vào cơ sở nào mà có phương pháp chọn phối thích hợp? àHS: Dựa vào mục đích của công tác giống mà có những phương pháp chọn phối khác nhau. - GV: Có mấy phương pháp chọn phối? àHS: Có 2 phương pháp chọn phối: Chọn phối cùng giống và khác giống. - GV: Muốn nhân lên một giống tốt phải làm sao? àHS: Chọn ghép con đực với con cái trong cùng một giống. - GV: Muốn tạo được giống mới ta phải làm sao? àHS: Chọn ghép con đực với cái khác giống nhau. - GV:Yêu cầu HS đọc ví dụ và hỏi: Vậy gà Rốt-Ri có cùng giống bố mẹ không? àHS: Gà Rốt-Ri khôngcùng giống bố mẹ. - GV:Em hãy lấy hai ví dụ khác về: Chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống.(Thảo luận nhóm). àHS: Nhóm thảo luận và cho ví dụ. - GV: Thế nào là chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống? àHS: + Chọn phối cùng giống là giao phối hai con giống của cùng một giống. + Chọn phối khác giống là giao phối hai con giống thuộc hai giống khác nhau. - GV: Chốt lại kiến thức, ghi bảng. 2.Các phương pháp chọn phối: - Muốn nhân lên nuôi giống tốt thì ghép con đực với con cái trong cùng một giống. - Muốn lai tạo thì chọn ghép con đực với con cái khác giống nhau - Chọn phối cùng giống là chọn và ghép nối con đực với con cái của cùng một giống. - Chọn phối khác giống là chọn và ghép nối con đực và con cái thuộc giống khác nhau. * Hoạt động 2: Nhân giống thuần chủng. - GV: Thế nào là nhân giống thuần chủng ? àHS: Là chọn ghép đôi giao phối con đực và con cái của cùng một giống để được đời con cùng giống bố mẹ. - GV: Nhân giống thuần chủng nhằm mục đích gì? àHS: Là tạo ra nhiều cá thể của giống đã có,với yêu cầu là giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó - GV: Yêu cầu HS đọc ví dụ và GV giải thích thêm. àHS: Đọc và lắng nghe. - GV: Treo mẫu bảng trong SGK trang 92, nhóm cũ thảo luận và trả lời theo bảng. àHS: Các nhóm thảo luận và đại diện nhóm trả lời để hoàn thành bảng. - GV: Nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, ghi bảng. - GV: Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả tốt ta phải làm gì? àHS: Mục đích phải rõ ràng; Chọn nhiều cá thể đực, cái cùng giống tham gia; Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại thải những vật nuôi không tốt. - GV: Thế nào là giao phối cận huyết? àHS: Là giao phối giữa bố mẹ với con cái hoặc các anh, chị em trong cùng một đàn. - GV:Giao phối cận huyết gây ra hiện tượng gì? àHS: Gây nên hiện tượng thoái hoá giống. - GV: Tại sao phải loại bỏ những vật nuôi có đặc điểm không mong muốn? àHS: Tránh gây tổn hại đến số lượng và chất lượng vật nuôi. - GV: Giải thích về các tiêu chí, chốt lại kiến thức. II.Nhân giống thuần chủng : 1.Nhân giống thuần chủng là gì? Chọn phối giữa con đực với con cái cùng một giống để cho sinh sản gọi là nhân giống thuần chủng. Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có. 2. Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? - Phải có mục đích rõ ràng - Chọn được nhiều các thể đực, cái cùng giống tham gia. Quản lí giống chặt chẽ, biết được quan hệ huyết thống để tránh giao phối cận huyết. - Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, thường xuyên chọn lọc, kịp thời phát hiện và loại bỏ những vật nuôi không tốt. 4. Củng cố: Tóm tắt nội dung chính của bài bằng các câu hỏi. 5. Nhận xét- dặn dò: - Nhận xét về thái độ học tập của HS. - Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 35. TRẦN PHÁN, / / 2011 KÝ DUYỆT BAØI 39: CHEÁ BIEÁN VAØ DÖÏ TRỮ THÖÙC AÊN CHO VAÄT NUOÂI I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: _ Hieåu ñöôïc muïc ñích cuûa vieäc cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên. _ Naém ñöôïc caùc phöông phaùp cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên. 2. Kyõ naêng: _ Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, so saùnh, trao ñoåi nhoùm. _ Hình thaønh nhöõng kyõ naêng cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên cho vaät nuoâi. 3. Thaùi ñoä: Coù yù thöùc trong vieäc cheá bieán vaø döï tröõ. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân: _ Hình 66. 67 SGK phoùng to. _ Baûng con, phieáu hoïc taäp. 2. Hoïc sinh: Xem tröôùc baøi 39. III. PHÖÔNG PHAÙP: Tröïc quan, ñaøm thoïai, trao ñoåi nhoùm. IV. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp: Kiểm tra sĩ số. 2. Kieåm tra baø cuõ: 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi môùi: Khoâng phaûi loaïi thöùc aên naøo vaät nuoâi aên cuõng ñöôïc hấp thụ do ñoù ta phaûi bieát caùch cheá bieán thức ăn ñeå vaät nuoâi coù theå haáp thuï toát vaø ñeå ñaûm baûo chaát löôïng thöùc aên, ta phaûi bieát caùch baûo quaûn toát. Vaäy phöông phaùp cheá bieán vaø baûo quaûn naøo laø phuø hôïp? Ta haõy vaøo baøi môùi.Baøi 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. b. Vaøo baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Muïc ñích cuûa vieäc cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên. Yêu cầu: Hiểu được muïc ñích cuûa vieäc cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên cho vật nuôi. Hoaït ñoäng cuûa GV- Hoạt động của HS Noäi dung - GV: Yeâu caàu một HS ñoïc to muïc I- SGK trang 104. àHS: Ñoïc thoâng tin. - GV: Taïi sao phaûi cheá bieán thöùc aên? àHS: Vì moät soá thöùc aên neáu khoâng cheá bieán vaät nuoâi seõ khoâng aên ñöôïc. - GV: Cho moät soá ví duï neáu khoâng cheá bieán thöùc aên vaät nuoâi seõ khoâng aên ñöôïc. àHS: Suy nghó cho ví duï (ñaäu töông, caùm..). - GV: Cheá bieán thöùc aên nhaèm muïc ñích gì? àHS: Nhaèm muïc ñích: laøm taêng muøi vò, taêng tính ngon mieäng ñeå vaät nuoâi thích aên, aên ñöôïc nhieàu, deã tieâu hoùa, laøm giaûm bôùt khoái löôïng, laøm giaûm ñoä thoâ cöùng vaø khöû boû caùc chaát ñoäc haïi. - GV: Cho ví duï khi cheá bieán seõ laøm taêng muøi vò, taêng tính ngon mieäng. àHS: Ví duï: thöùc aên chöùa nhieàu tinh boät ñem uû vôùi men röôïu, vaåy nöôùc muoái vaøo rôm, raï cho traâu boø hay uû chua caùc loaïi rau, - GV: Cho ví duï khi cheá bieán thöùc aên seõ laøm giaûm khoái löôïng, giaûm ñoä thoâ cöùng. àHS: Ví duï: baêm, thaùi, caét rau xanh, xay nghieàn haït. - GV: Ví duï veà vieäc cheá bieán seõ khöû boû chaát ñoäc haïi. àHS: Ví duï: rang, haáp ñaäu töông,. - GV: Choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. àHS: Laéng nghe, ghi baøi. - GV: Muøa thu hoaïch khoai, saén, ngoâ coù moät löôïng lôùn saûn phaåm vaät nuoâi khoâng theå söû duïng heát ngay. Vaäy ta phaûi laøm gì ñeå khi vaät nuoâi caàn laø ñaõ coù saün thöùc aên? àHS: Phaûi döï tröõ ñeå khi naøo caàn thì coù duøng ngay. - GV: Döï tröõ thöùc aên nhaèm muïc ñích gì? àHS: Nhaèm giöõ thöùc aên laâu hoûng vaø ñeå luoân coù ñuû nguoàn thöùc aên cho vaät nuoâi. - GV: Haõy cho moät soá ví duï veà caùch döï tröõ thöùc aên cho vaät nuoâi. àHS: Suy nghó , cho ví duï. - GV: Chænh söûa, boå sung, choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. àHS: Laéng nghe, ghi baøi. I. Muïc ñích cuûa vieäc cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên: 1. Cheá bieán thöùc aên: Taêng muøi vò, taêng tính ngon mieäng ñeå vaät nuoâi thích aên, aên ñöôïc nhieàu, deã tieâu hoùa, laøm giaûm bôùt khoái löôïng, laøm giaûm ñoä thoâ cöùng vaø khöû boû caùc chaát ñoäc haïi. 2. Döï tröõ thöùc aên: Nhaèøm giöõ thöùc aên laâu hoûng vaø ñeå luoân coù ñuû nguoàn thöùc aên cho vaät nuoâi. * Hoaït ñoäng 2: Caùc phöông phaùp cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên. Yeâu caàu: Naém ñöôïc caùc phöông phaùp cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên. - GV neâu: Coù nhieàu phöông phaùp cheá bieán thöùc aên khaùc nhau nhöng thöôøng öùng duïng caùc kieán thöùc veà vaät lí, hoùa hoïc, vi sinh vaät ñeå cheá bieán. àHS: Laéng nghe. - GV: Treo hình 66, chia nhoùm, yeâu caàu nhoùm quan saùt, thaûo luaän ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi: + Thöùc aên vaät nuoâi ñöôïc cheá bieán baèng phöông phaùp vaät lí bieåu thò treân caùc hình naøo? + Baèng phöông phaùp hoùa hoïc bieåu thò treân caùc hình naøo? + Baèng phöông phaùp vi sinh vaät bieåu thò treân caùc hình naøo? + Vaäy hình 5 bieåu thò phöông phaùp naøo? àHS: Chia nhoùm, thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän traû lôøi: Cheá bieán baèng phöông phaùp vaät lí bieåu thò treân caùc hình: 1,2,3. à Phöông phaùp hoùa hoïc treân caùc hình: 6,7. à Phöông phaùp vi sinh vaät bieåu thò treân hình 4. à Hình 5 laø phöông phaùp toång hôïp, söû duïng toång hôïp caùc phöông phaùp treân. - GV: Chænh söûa, boå sung. àHS: Laéng nghe. - GV: Yeâu caàu moät HS ñoïc phaàn keát luaän trong SGK trang 105. àHS: Ñoïc thoâng tin phaàn keát luaän trong SGK. - GV: Coù maáy phöông phaùp cheá bieán thöùc aên? àHS: Coù nhieàu caùch cheá bieán thöùc aên nhö: caét ngaén, nghieàn nhoû, ñöôøng hoùa, kieàm hoùa, uû, haáp, naáu, thöùc aên hoãn hôïp. - GV: Choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. àHS: Laéng nghe, ghi baøi. II. Caùc phöông phaùp cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên: 1. Caùc phöông phaùp cheá bieán thöùc aên: Coù nhieàu caùch cheá bieán thöùc aên vaät nuoâi nhö: caét ngaén, nghieàn nhoû, rang, haáp, naáu chín, ñöôøng hoùa, kieàm hoùa, uû leân men vaø taïo thaønh thöùc aên hoãn hôïp. - GV: Treo hình 67, nhoùm cuõ thaûo luaän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi: + Coù maáy phöông phaùp döï tröõ thöùc aên? + Thöùc aên naøo ñöôïc döï tröõ baèng phöông phaùp uû xanh? + Thöùc aên naøo ñöôïc döï tröõ baèng phöông phaùp laøm khoâ? àHS: Nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän traû lôøi: + Coù 2 phöông phaùp: Laøm khoâ vaø uû xanh. + Döï tröõ thöùc aên baèng phöông phaùp uû xanh: caùc loaïi rau, coû töôi xanh ñem uû trong caùc haàm uû xanh töø ñoù ta ñöôïc thöùc aên uû xanh. +Döï tröõ thöùc aên baèng phöông phaùp laøm khoâ: phôi rôm, coû cho khoâ hay thaùi khoai, saén thaønh laùt roài ñem phôi khoâ, - GV: Yeâu caàu nhoùm thaûo luaän ñieàn vaøo choå troáng. àHS: Nhoùm thaûo luaän vaø ñieàn: laøm khoâ – uû xanh. - GV: Choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. àHS: Laéng nghe, ghi baøi. 2. Moät soá phöông phaùp döï tröõ thöùc aên: Thöùc aên vaät nuoâi ñöôïc döï tröõ baèng phöông phaùp laøm khoâ hoaëc uû xanh. Hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. 4. Cuûng coá: Toùm taét noäi dung chính cuûa baøi. 5. Kieåm tra- ñaùng giaù: I/ Haõy gheùp noäi dung ôû Coät I vôùi noäi dung ôû Coät II sao cho phuø hôïp: Coät I ( Phöông phaùp cheá bieán thöùc aên vaät nuoâi) Coät II ( Thöùc aên vaät nuoâi) 1. Caét ngaén 2. Nghieàn nhoû 3. Xöû lí nhieät 4. Kieàm hoùa a. Haït ñaäu b. Thoâ xanh (coû, rau muoáng) c. Rôm, raï d. Haït ngoâ e. Khoai lang cuû II/ Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu caâu cuûa caâu traû lôøi ñuùng: 1. Thöùc aên loaïi cuû, haït, rôm ñöôïc döï tröõ ôû daïng khoâ baèng nguoàn nhieät töø: a. Than b. Ñieän c. Maët trôøi d. Caû 3 caâu a,b,c. 2. Rau, coû töôi xanh ñöôïc döï tröõ baèng caùch naøo? a. UÛ xanh thöùc aên b. Duøng ñieän c. UÛ leân men d. Caû 2 a vaø b * Ñaùp aùn: I/ 1 – b ; 2 – d,e ; 3 – a ; 4 – c II/ 1 – d ; 2 – a 6. Nhaän xeùt - daën doø: _ Nhaän xeùt veà thaùi ñoä hoïc taäp cuûa học sinh. _ Daën doø: Veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø xem tröôùc baøi 40: Saûn xuaát thöùc aên vaät nuoâi. Tuần: Ngày soạn: Tiết PPCT: Ngày dạy: BAØI 40: SAÛN XUAÁT THÖÙC AÊN VAÄT NUOÂI I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: _ Bieát ñöôïc caùc loaïi thöùc aên cuûa vaät nuoâi. _ Bieát ñöôïc moät soá phöông phaùp saûn xuaát caùc loaïi thöùc aên giaøu proâteâin, giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh cho vaät nuoâi. 2. Kyõ naêng: _ Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích, so saùnh, trao ñoåi nhoùm. _ Nhaän bieát ñöôïc moät soá loaïi thöùc aên vaät nuoâi. _ Hình thaønh nhöõng kyõ naêng saûn xuaát caùc loaïi thöùc aên cho vaät nuoâi.. 3. Thaùi ñoä: ÖÙng duïng vaøo thöïc teá. II. CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân:_ Hình 68 SGK phoùng to, baûng con, phieáu hoïc taäp. 2. Hoïc sinh: Xem tröôùc baøi 40. III. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: 1. OÅn ñònh toå chöùc lôùp: Kieåm tra só soá. 2. Kieåm tra baøi cuõ: 3. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñeå coù ñöôïc thöùc aên cheá bieán vaø döï tröõ ta phaûi coù nhöõng bieän phaùp saûn xuaát ra caùc loaïi thöùc aên ñoù. Vaäy saûn xuaát ra nhöõng thöùc aên ñoù baèng nhöõng phöông phaùp naøo? Vaøo baøi môùi ta seõ roõ.Baøi 40: Saûn xuaát thöùc aên vaät nuoâi. b. Vaøo baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Phaân loaïi thöùc aên Yeâu caàu: Bieát caùch phaân loaïi töøng loaïi thöùc aên. Hoaït ñoäng cuûa GV- Hoaït ñoäng cuûa HS Noäi dung - GV: Yeâu caàu HS ñoïc thoâng tin muïc I- SGK trang 107. àHS: Ñoïc thoâng tin. - GV: Khi phaân loaïi thöùc aên ngöôøi ta döïa vaøo cô sôû naøo? àHS: Döïa vaøo thaønh phaàn dinh döôõng coù trong thöùc aên ñeå phaân loaïi. - GV: Thöùc aên ñöôïc chia thaønh maáy loaïi? àHS: Ñöôïc chia thaønh 3 loaïi: + Thöùc aên giaøu proâteâin. + Thöùc aên giaøu gluxit. + Thöùc aên thoâ. - GV: Thöùc aên naøo ñöôïc goïi laø thöùc aên giaøu proâteâin? àHS: Thöùc aên coù haøm löôïng proâteâin > 14%. - GV: + Thöùc aên naøo ñöôïc goïi laø thöùc aên giaøu gluxit? àHS: Laø loaïi thöùc aên coù haøm löôïng gluxit > 50%. I. Phaân loaïi thöùc aên: Döïa vaøo thaønh phaàn dinh döôõng cuûa thöùc aên ngöôøi ta chia thöùc aên thaønh 3 loaïi: _ Thöùc aên coù haøm löôïng proâteâin > 14% goïi laø thöùc aên giaøu proâteâin. _ Thöùc aên coù haøm löôïng gluxit > 50% goïi laø thöùc aên giaøu gluxit. _ Thöùc aên coù haøm löôïng xô > 30% goïi laø thöùc aên thoâ. - GV: Theá naøo laø thöùc aên thoâ? àHS: Thöùc aên thoâ laø thöùc aên coù haøm löôïng chaát xô > 30%. - GV: Treo baûng, yeâu caàu HS chia nhoùm, thaûo luaän vaø traû lôøi baèng caùch ñieàn vaøo choå troáng. àHS: Nhoùm thaûo luaän vaø ñieàn vaøo baûng. Teân thöùc aên Thaønh phaàn dinh döôõng chuû yeáu ( %) Phaân loaïi Boät caù Haï Long Ñaäu töông (ñaäu naønh) (haït) Khoâ daàu laïc (ñaäu phoäng) Haït ngoâ (baép) vaøng Rôm luùa 46% proâteâin 36% proâteâin 40% proâteâin 8,9% proâteâin vaø 69% gluxit > 30% xô - GV: Chænh söûa, nhaän xeùt, boå sung, choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. àHS: Laéng nghe, ghi baøi. * Hoaït ñoäng 2: Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin. Yeâu caàu: Bieát ñöôïc moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin. - GV: Treo tranh hình 68- SGK trang 108, yeâu caàu nhoùm cuõ quan saùt. àHS: Caùc nhoùm quan saùt. - GV: Neâu teân caùc phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin? àHS: Nhoùm cöû ñaïi dieän traû lôøi, nhoùm khaùc boå sung. Teân caùc phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên: + Hình 28a: cheá bieán saûn xuaát ngheà caù. + Hình 28b: nuoâi giun ñaát. + Hình 28c: troàng xen, taêng vuï caây hoï Ñaäu. - GV: Haõy moâ taû caùch cheá bieán saûn phaåm ngheà caù. àHS: Töø caù bieån vaø caùc saûn phaåm phuï cuûa ngheà caù ñem nghieàn nhoû, saáy khoâ cho ra saûn phaåm boät caù giaøu proâteâin (46% proâteâin). - GV: Taïi sao nuoâi giun ñaát ñöôïc coi laø saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin? àHS: Vì thu hoaïch giun duøng laøm thöùc aên giaøu proâteâin cho vaät nuoâi. - GV: Taïi sao caây hoï Ñaäu laïi giaøu proâteâin? àHS: Vì caây hoï Ñaäu coù noát reå coù chöùa vi khuaån coäng sinh coá ñònh ñöôïc nitô khí trôøi - GV: Yeâu caàu caùc nhoùm ñaùnh daáu (x) vaøo phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin. àHS: Nhoùm traû lôøi: phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin laø phöông phaùp: (1), (3), (4). - GV: Taïi sao phöông phaùp 2 khoâng thuoäc phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin? Vì haøm löôïng proâteâin trong haït ngoâ 8,9%, khoai 3,2%,saén 2,9%... - GV: Choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. àHS: Laéng nghe, ghi baøi. II. Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin: Coù caùc phöông phaùp nhö: _ Cheá bieán saûn phaåm ngheà caù. _ Nuoâi giun ñaát. _ Troàng xen, taêng vuï caây hoï Ñaäu. * Hoaït ñoäng 3: Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh. Yeâu caàu: Naém ñöôïc moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh. - GV: Yeâu caàu HS ñoïc muïc III SGK trang 109 àHS: Ñoïc thoâng tin. - GV: Yeâu caàu nhoùm cuõ thaûo luaän vaø hoaøn thaønh baøi taäp trong SGK. àHS: Nhoùm thaûo luaän vaø hoaøn thaønh baøi taäp. III. Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh: _ Saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit baèng caùch luaân canh, goái vuï ñeå saûn xuaát ra theâm nhieàu luùa, ngoâ, khoai, saén. _ Saûn xuaát thöùc aên thoâ xanh baèng caùch taän duïng ñaát vöôøn, röøng, bôø möông ñeå troàng nhieàu loaïi coû, rau xanh cho vaät nuoâi. Phöông phaùp saûn xuaát Kí hieäu Thöùc aên giaøu gluxit Thöùc aên thoâ xanh a b - GV: Vaäây 2 phöông phaùp coøn laïi coù phaûi laø phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit hay thöùc aên thoâ xanh khoâng? àHS: Khoâng. - GV: Caùc em coù bieát veà moâ hình VAC khoâng? àHS: Suy nghó traû lôøi. - GV giaûng theâm: + Vöôøn: troàng rau, caây löông thöïc ñeå chaên nuoâi gia suùc, gia caàm vaø thuûy saûn. + Ao: nuoâi caù vaø laáy nöôùc töôùi cho caây ôû vöôøn. + Chuoàng: nuoâi traâu, boø, loin, gaø cung caáp phaân chuoàng cho caây trong vöôøn vaø caù döôùi ao. Tuøy theo vuøng maø ngöôøi ta aùp duïng moâ hình RVAC: röøng- vöôøn- ao- chuoàng. àHS: Laéng nghe. - GV: Theo em laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc nhieàu thöùc aên giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh? àHS: Baèng caùch luaân canh, taêng vuï nhieàu loaïi caây troàng. - GV: Cho moät soá ví duï veà phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh. àHS: Suy nghó cho ví duï. - GV: Chænh sửa, boå sung, choát laïi kieán thöùc, ghi baûng. àHS: Laéng nghe, ghi baøi. Học sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. 4. Cuûng coá: Toùm taét laïi noäi dung chính cuûa baøi. 5. Kieåm tra- ñaùnh giaù: 5.1/ Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu caâu cuûa caùc caâu ñuùng: a. Thöùc aên coù haøm löôïng 14% proteâin thuoäc loaïi thöùc aên giaøu proâteâin. b. Rôm luùa coù haøm löôïng > 30% xô thuoäc loaïi thöùc aên xô. c. Haït ngoâ coù 8,9% proâteâin vaø 69% gluxit thuoäc loaïi thöùc aên giaøu proâteâin. d. Ñaäu töông coù 36% proâteâin thuoäc loaïi thöùc aên giaøu proâteâin. 5.2/ Phöông phaùp naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát thöùc aên giaøu proâteâin? a. Troàng ngoâ, saén ( khoai mì). c. Troàng theâm rau, coû xanh. b. Nuoâi giun ñaát. d. Taän duïng ngoâ, laïc. 5.3/ Phöông phaùp naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit: a. Troàng ngoâ, saén. c. Troàng xen, taêng vuï caây hoï ñaäu. b. Nuoâi, khai thaùc toâm, caù. d. Caû 2 caâu a vaø c. * Ñaùp aùn: 5.1/ Caâu a, d. 5.2/ Caâu b. 5.3/ Caâu d. 6. Nhaän xeùt- daën doø: _ Nhaän xeùt veà thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. _ Daën doø: Veà nhaø hoïc baøi, traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi vaø xem tröôùc baøi thöïc haønh.Baøi 41: Thöïc haønh: Cheá bieán thöùc aên hoï ñaäu baèng nhieät. Trần Phán, ngày.thángnăm. Ký Duyệt

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_7_tuan_18.doc
Giáo án liên quan