Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 24: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (Tiếp theo)

I. Mục tiêu:

 1- Kiến thức: Sau bài này GV phải làm cho HS:

Hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

 2- Kỹ năng

 Lắp được mạnh điện đèn cầu thang đúng qui trình và yêu cầu kĩ thuật.

 3- Thái độ:

 Làm việc nghiêm túc và đảm bảo an toàn.

 4-GDMT : Thực hiện vệ sinh sau thực hành

II. Chuẩn bị của thầy và trò:

 + GV : Đồ dùng dạy học:

 - Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

 - Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan.

 + HS: Đồ dùng mỗi nhóm: 1 bảng gỗ, 1 bảng điện, 2công tắc ba cực, 1 đui đèn, 1 bóng đèn, 1 cầu chì, 4 m dây dẫn, 16 đinh vít, 1 kìm, 1 tua vít, 0,6m ống nhựa.

III. Kiểm tra bài cũ:5’

 HS1: - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

 HS2 : - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang.

 HS 3 : Các bước lắp đặt mạch điện

IV. Tiến trình tiết dạy :

 1.Ổn định tổ chức :

 2.Các hoạt động dạy học :

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ Lớp 9 - Tiết 24: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 24 Tiết: 24 Ngày soạn : Bài dạy THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (tt) I. Mục tiêu: 1- Kiến thức: Sau bài này GV phải làm cho HS: Hiểu được qui trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 2- Kỹ năng Lắp được mạnh điện đèn cầu thang đúng qui trình và yêu cầu kĩ thuật. 3- Thái độ: Làm việc nghiêm túc và đảm bảo an toàn. 4-GDMT : Thực hiện vệ sinh sau thực hành II. Chuẩn bị của thầy và trò: + GV : Đồ dùng dạy học: - Mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. - Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan. + HS: Đồ dùng mỗi nhóm: 1 bảng gỗ, 1 bảng điện, 2công tắc ba cực, 1 đui đèn, 1 bóng đèn, 1 cầu chì, 4 m dây dẫn, 16 đinh vít, 1 kìm, 1 tua vít, 0,6m ống nhựa. III. Kiểm tra bài cũ:5’ HS1: - Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. HS2 : - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn cầu thang. HS 3 : Các bước lắp đặt mạch điện IV. Tiến trình tiết dạy : 1.Ổn định tổ chức : 2.Các hoạt động dạy học : TG HĐGV HĐHS Nội dung 20 Hoạt động 1: Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang (tt) - Để lắp hoàn thành mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn ta làm như thế nào? - Nhóm các em nhận dụng cụ và thực hiện lắp mạch điện đèn cầu thang. - Giáo viên quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành. - Giáo viên quan sát mạch điện các nhóm đã lắp ráp để đánh giá kết quả thực hành. - Dùng dây dẫn nối với cầu chì, dùng dây dẫn nối đầu cầu chì còn lại với cực chung của công tắc ba cực 1. Dùng dây dẫn nối vào cực chung của công tắc ba cực 2, đầu còn lại để nối với đèn. Lắp thiết bị điện lên bảng điện. Dùng 2 dây dẫn nối vào hai cực còn lại của công tắc ba cực 1 đưa vào ống nhựa nối với hai cực còn lại của công tắc ba cực 2. Luồn dây dẫn nối với cực của công tắc ba cực 2 vào ống nhựa nối với đèn. Dùng dây dẫn nối đèn luồn vào ống nhựa đưa ra ngoài. Lắp bảng điện lên bảng gỗ. Kiểm tra mạch điện theo sơ đồ. - Nhóm nhận dụng cụ và thực hiện lắp đặt mạch điện. - Làm theo hướng dẫn. 4- Lắp đặt mạch điện (tt): - Dùng dây dẫn nối với cầu chì, dùng dây dẫn nối đầu cầu chì còn lại với cực chung của công tắc ba cực 1. Dùng dây dẫn nối vào cực chung của công tắc ba cực 2, đầu còn lại để nối với đèn. Lắp thiết bị điện lên bảng điện. - Dùng 2 dây dẫn nối vào hai cực còn lại của công tắc ba cực 1 đưa vào ống nhựa nối với hai cực còn lại của công tắc ba cực 2. Luồn dây dẫn nối với cực của công tắc ba cực 2 vào ống nhựa nối với đèn. Dùng dây dẫn nối đèn luồn vào ống nhựa đưa ra ngoài. - Lắp bảng điện lên bảng gỗ. - Kiểm tra mạch điện theo sơ đồ. 10 Hoạt động 2: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện - Cho các nhóm dừng thực hành. - Các nhóm kiểm tra lại mạch điện đã lắp đặt theo tiêu chuẩn: Lắp đúng theo sơ đồ lắp đặt. Các mối nối chắc chắn. Bố trí các thiết bị hợp lí. - Giáo viên kiểm tra sản phẩm các nhóm, nối nguồn vận hành thử mạch điện. - Dừng thực hành. - Kiểm tra mạch điện. - Quan sát. 5 Hoạt động 3: Tổng kết, đánh giá giờ thực hành - Các em lấy giấy ghi tự đánh giá kết quả thực hành theo tiêu chí: Thực hiện theo qui trình. Sản phẩm thực hành. Ý thức chấp hành nội qui. - Nộp giấy đánh giá theo nhóm. - Giáo viên nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia thực hành và kết quả các nhóm. - Các nhóm tháo rời các dụng cụ. - Cho các nhóm làm vệ sinh lớp học. - Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành. - Nộp giấy đánh giá. - Chú ý nghe. - Tháo rời các dụng cụ. - Vệ sinh lớp học. V. Củng cố :5' - Chú ý cực chung của công tắc ba cực. VI. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : - Về ôn lại cả bài đã học. - Đọc bài 10: thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_cong_nghe_lop_9_tiet_24_thuc_hanh_lap_mach_dien.doc
Giáo án liên quan