Giáo án môn Hóa học Lớp 11 - Tiết 59: Luyện tâp dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

I Mục tiêu :

1. Kiến thức: củng cố, hệ thống lại tính chất hóa học của dẫn xuất halogen và một số phương pháp điều chế. Mối quan hệ chuyển hóa giữa hidrocacbon, ancol và phenol qua hợp chất trung gian là dẫn xuất halogen.

2. Kĩ năng : viết ptpứ minh họa tính chất hóa học của ancol, phenol, dẫn xuất halogen. Các pt chuyển hóa từ hidrocacbon thành các dẫn xuất.

3. Thái độ : nghiêm túc, tích cực.

4. Trọng tâm : tính chất hóa học, phương pháp điều chế.

II. Phương pháp : đàm thoại, bài tập.

III. Chuẩn bị:

1. GV : câu hỏi hệ thống kiến thức. Bài tập phù hợp.

2. HS : chuẩn bị trước phần nội dung và bài tập.

IV. Các hoạt động dạy học :

1.Ổn định:

2. Kiểm tra:

3.Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 08/07/2022 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hóa học Lớp 11 - Tiết 59: Luyện tâp dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL, PHENOL Môn Hóa 11 cơ bản Tuần: 12 Ns: 05/4/08 Tiết PPCT: 59 Lớp: 11B3 Nd: 07/4/08 I Mục tiêu : 1. Kiến thức: củng cố, hệ thống lại tính chất hóa học của dẫn xuất halogen và một số phương pháp điều chế. Mối quan hệ chuyển hóa giữa hidrocacbon, ancol và phenol qua hợp chất trung gian là dẫn xuất halogen. 2. Kĩ năng : viết ptpứ minh họa tính chất hóa học của ancol, phenol, dẫn xuất halogen. Các pt chuyển hóa từ hidrocacbon thành các dẫn xuất. 3. Thái độ : nghiêm túc, tích cực. 4. Trọng tâm : tính chất hóa học, phương pháp điều chế. II. Phương pháp : đàm thoại, bài tập. III. Chuẩn bị: 1. GV : câu hỏi hệ thống kiến thức. Bài tập phù hợp. 2. HS : chuẩn bị trước phần nội dung và bài tập. IV. Các hoạt động dạy học : 1.Ổn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Hoạt động của thầy và trò: Nội dung : Hoạt động 1: hệ thống kiến thức. -GV chuẩn bị bảng để trống nội dung theo SGK. Đặt câu hỏi hệ thống, cho thời gian HS ôn lại kiến thức. -HS: hoàn chỉnh phần nội dung. -GV: thông qua nội dung hướng dẫn HS so sánh phản ứng thế, tách của dẫn xuất và ancol no, đơn chức. Hoạt động 2: đồng phân, danh pháp: bài 1/ 195. Hoạt động 3: luyện tập về tính chất của ancol, phenol Bài 2,3,4,5/195 SGK. Hoạt động 4: hướng dẫn làm dạng toán tìm CTPT: 5/162; 9/ 187 A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG: Dẫn xuất halogen CxHyX Ancol no, đơn chức CnH2n+1OH Phenol C6H5OH Bậc của nhóm chức Bậc của dẫn xuất halogen bằng bậc của nguyên tử C liên kết với X. Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm –OH. Thế X hay -OH CxHyX + NaOHloang ® CxHyOH + NaX CnH2n+1OH + HX ® CnH2n+1X + H2O 2CnH2n+1OH ® CnH2n+1OCnH2n+1 + H2O Thế H của -OH 2R-OH + 2Na ® 2R-ONa + H2 R: CnH2n+1 hay C6H5 Tách HX hay H2O CnH2n+1X + KOH CnH2n+1OH ® CnH2n + H2O Thế H ở vòng benzen C6H5OH + Br2(dd)® C6H5OH + HNO3 ® Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn RCH2OH + CuO ® RCH=O+ Cu + H2O RCH(OH)R’ + CuO® RCOR’+ Cu + H2O Điều chế -Thế H của hidrocacbon bằng X. -Cộng HX hay X2 vào anken, ankin -Cộng H2O vào anken. -Thế X của dẫn xuất halogen. -Từ tinh bột ® etanol. -Thế H của benzen. -Oxi hóa cumen. B. BÀI TẬP: 1/195 2/195 3/195 4/195: a. Đ; b. Đ; c. Đ; d. Đ; e. Đ; g. S; h. S 5/195 a/ b/ 7/195: A 9/187 4. Dặn dò: củng cố:chốt lại nội dung, hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết. Chuẩn bị bài thực hành số 5. V. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_hoa_hoc_lop_11_tiet_59_luyen_tap_dan_xuat_haloge.doc