Giáo án môn Vật lý 10 - Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Chọn hệ toạ độ

Ta chọn hệ toạ độ Đề-các có gốc tại O, trục hoành Ox hướng theo vectow vận tốc v0, trục tung Oy hướng theo vectơ trọng lực P

 

ppt16 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 10 - Bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài củPhát biểu và viết công thức của lực hướng tâm?Nêu một vài ứng dụng của lực li tâm.BÀI 15BÀI TOÁN VỀ I. Khảo sát chuyển động ném ngangTa chọn hệ toạ độ Đề-các có gốc tại O, trục hoành Ox hướng theo vectow vận tốc v0, trục tung Oy hướng theo vectơ trọng lực PY (m)X (m)o1. Chọn hệ toạ độI. Khảo sát chuyển động ném ngang2. Phân tích chuyển động ném ngangY (m)X (m)ohMyMxV0PMChuyển động của các hình chiếu Mx và My gọi là các chuyển động thành phần của vật M.Phương pháp toạ độ: thay vì nghiên cứu chuyển động phức tạp thì phân tích chúng thành các chuyển động thành phần đơn giản hơn.Gồm các bước sau:I. Khảo sát chuyển động ném ngangChọn hệ toạ độ thích hợp, phân tích chuyển động cần xét thành các chuyển động thành phần trên hệ toạ độ đó nghĩa là dùng phép chiếu chuyển động xuống các trục toạ độ đã chọn.Nghiên cứu các chuyển động thành phần.Phối hợp các lời giải riêng lẻ thành lời giải đầy đủ cho chuyển động thựcI. Khảo sát chuyển động ném ngangY (m)X (m)ohMyMxV0PM3. Xác định các chuyển động thành phầnBan đầu cho vật vận tốc v0 theo phương ngang, chiếu vectơ vận tốc lên các trục toạ độÁp dụng định luật II Niu-ton chúng ta phải chiếu trọng lực lên các trục.Theo trục Ox của Mx là: ax=0vx=vox=v0tI. Khảo sát chuyển động ném ngang3. Xác định các chuyển động thành phầnTheo trục Oy của Mx là: ay=gvy= gty=1/2gtII. Xác định chuyển động của vậtTừ hai phương trình chuyển động theo trục Ox và Oy ta rút ra được phương trình quỹ đạo của vật:1. Dạng của quỹ đạoY (m)X (m)oMXYII. Xác định chuyển động của vật2. Thời gian chuyển độngII. Xác định chuyển động của vật3. Tầm ném xaIII. Thí nghiệm kiểm chứngCủng cốCủng cố

File đính kèm:

  • pptBAI TOAN CHUYEN DONG NEM NGANG.ppt