Giáo án nghề Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 11: Thực hành nối dây dẫn điện (Tiếp theo) - Diệp Hoàng Đệ

I. Mục tiêu:

 * Kiến thức:

- Biết được các yêu cầu của nối day dẫn điện.

- Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện.

- Nối dây dẫn điện có tính thẩm mỹ, vệ sinh nơi làm việc.

 * Kĩ năng:

- Nối được một số nối dây dẫn điện.

 * Thái độ:

- Trung thực trong thí nghiệm, cẩn thận, thảo luận nhóm.

II. Chuẩn bị.

- GV: ( cho mỗi nhóm học sinh)

+ Kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, kìm mỏ nhọn, dao nhỏ, mỏ hàn.

+ Dây dẫn lõi một sợi, nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện.

+ Tranh vẽ các cách nối dây dẫn điện (nếu có).

- Học sinh: Xem và soạn bài trước ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số học sinh.

 2. Kiểm tra bài củ:

- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của các nhóm học sinh.

 3. Dạy bài mới.

* Hoạt động 1. Nối phân nhánh dây dẫn lõi một sợi

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 02/07/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án nghề Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 11: Thực hành nối dây dẫn điện (Tiếp theo) - Diệp Hoàng Đệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 11 Ngày soạn: 22 – 10 - 2008 Tiết 11 Ngày dạy: BÀI 5. THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN (TIẾP THEO) I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Biết được các yêu cầu của nối day dẫn điện. - Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện. - Nối dây dẫn điện có tính thẩm mỹ, vệ sinh nơi làm việc. * Kĩ năng: - Nối được một số nối dây dẫn điện. * Thái độ: - Trung thực trong thí nghiệm, cẩn thận, thảo luận nhóm. II. Chuẩn bị. - GV: ( cho mỗi nhóm học sinh) + Kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, kìm mỏ nhọn, dao nhỏ, mỏ hàn. + Dây dẫn lõi một sợi, nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện. + Tranh vẽ các cách nối dây dẫn điện (nếu có). - Học sinh: Xem và soạn bài trước ở nhà. III. Tổ chức hoạt động dạy học. 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số học sinh. 2. Kiểm tra bài củ: - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của các nhóm học sinh. 3. Dạy bài mới. * Hoạt động 1. Nối phân nhánh dây dẫn lõi một sợi Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm để tiến hành thí nghiệm. - Gv giao dụng cụ và vật liệu cho các nhóm và yêu cầu các nhóm đọc kĩ các bước tiến hành thí nghiệm trong sgk. - Gv làm các thao tác mẫu cho hs làm theo. - Theo dõi các nhóm tiến hành thí nghiệm để có hướng giúp đỡ các nhóm gặo khó khăn trong quá trình tiến hành nối phân nhánh dây dẫn lõi một sợi. - Hoạt động theo nhóm để hoàn thành các yêu cầu của gv. - Đại diện nhóm lên nhận dụng cụ thí nghiệm và tiến hành nối dây dẫn một lõi theo các thao tác của gv. II. Thực hành nối dây dẫn điện 1. Nối phân nhánh dây dẫn điện lõi một sợi * Hoạt động 2. Nối phân nhánh dây dẫn lõi nhiều sợi - Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm để tiến hành thí nghiệm. - Gv giao dụng cụ và vật liệu cho các nhóm và yêu cầu các nhóm đọc kĩ các bước tiến hành thí nghiệm trong sgk. - Gv làm các thao tác mẫu cho hs làm theo. - Theo dõi các nhóm tiến hành thí nghiệm để có hướng giúp đỡ các nhóm gặo khó khăn trong quá trình tiến hành nối dây dẫn lõi một sợi. - Yêu cầu cách nhóm hs nộp sản phẩm cho gv sau cuối tiết học. - Hoạt động theo nhóm để hoàn thành các yêu cầu của gv. - Đại diện nhóm lên nhạn dụng cụ thí nghiệm và tiến hành nối dây dẫn một lõi theo các thao tác của gv. - Hoàn thành các sản phẩm và nộp cho gv sau cuối tiết học. 2. Nối phân nhánh dây dẫn lõi nhiều sợi. * Hoạt động 3. Nối dây dẫn dùng phụ kiện - Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm để tiến hành thí nghiệm. - Gv giao dụng cụ và vật liệu cho các nhóm và yêu cầu các nhóm đọc kĩ các bước tiến hành thí nghiệm trong sgk. - Gv làm các thao tác mẫu cho hs làm theo. - Theo dõi các nhóm tiến hành thí nghiệm để có hướng giúp đỡ các nhóm gặo khó khăn trong quá trình tiến hành nối dây dẫn lõi một sợi. - Yêu cầu cách nhóm hs nộp sản phẩm cho gv sau cuối tiết học. - Hoạt động theo nhóm để hoàn thành các yêu cầu của gv. - Đại diện nhóm lên nhạn dụng cụ thí nghiệm và tiến hành nối dây dẫn một lõi theo các thao tác của gv. - Hoàn thành các sản phẩm và nộp cho gv sau cuối tiết học. 3. Nối dây dẫn dùng phụ kiện. - Làm đầu nối - Làm khuyên kín - Làm khuyên hở - Nối dây * Nối bằng đai ốc - Lamg đầu nối thẳng - Nối đay dẫn - Kiểm tra mối nối 4. cũng cố. - Gv nhắc lại các loại mối nối day dẫn điện và các yêu cầu của nối một mối nối sây dẫn điện. - Gv nhắc lại các quy trình chung cho nối dây dẫn điện. 5. Hướng dẫn – bài tập về nhà - Xem lại và ôn tập toàn bộ chương trình đã học từ đầu năm để tiết sau kiểm tra một tiết Duyệt của tổ chuyên môn IV. Rút kinh nghiệm.

File đính kèm:

  • docgiao_an_nghe_cong_nghe_lop_9_phan_dien_dan_dung_tiet_11_thuc.doc
Giáo án liên quan