Giáo án nghề Công nghệ Lớp 9 - Phần: Trồng cây ăn quả - Tiết 14, Bài 7: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi - Trương Thị Ánh Loan

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức: Biết được giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.

1.2. Kĩ năng: Hiểu được các biện pháp kĩ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc cây, thu hoạch, bào quản quả cây có múi.

1.3. Thái độ: Có hứng thú học tập, yêu thích nghề trồng cây ăn quả, ý thức bảo vệ mơi trường trong sản xuất.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

 Giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.

3. CHUẨN BỊ

3.1. GV: - Tranh vẽ: Hình 16 SGK.

3.2. HS: - Nghin cứu trước bi 7, chuẩn bị mẫu vật hoa cam, quýt , chanh, bưởi v một số loại quả của cy cĩ mi.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

4.2. Kiểm tra miệng:

HS1: Em hy giới thiệu về một vi loại cy ăn quả cĩ mi m em biết ? Gi trị của cây ăn quả cĩ mi ?

Trả lời: * Cam, quýt , chanh, bưởi (2đ)

* Gi trị của cây ăn quả cĩ mi: (8đ)

 - Giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi: Cây có múi chứa nhiều nước, đường, axit hữu cơ, vitamin và chất khống. Cụ thể trong 100 g thịt quả tươi có chứa:

- Kinh tế : Nguyn liệu cho nh my chế biến nước hoa quả, đóng hộp.

- Y học : Lm thuốc vỏ cam bưởi.

- Bảo vệ môi trường: Cy cĩ mi cũng l cy xanh nn cĩ tc dụng chống lũ lụt, xĩi mịn, điều hoà, làm sạch môi trường không khí.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 04/07/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án nghề Công nghệ Lớp 9 - Phần: Trồng cây ăn quả - Tiết 14, Bài 7: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi - Trương Thị Ánh Loan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: Tuần dạy:14 Bài 7 ; Tiết 14. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (cam, chanh, quýt, bưởi) 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: Biết được giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi. 1.2. Kĩ năng: Hiểu được các biện pháp kĩ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc cây, thu hoạch, bào quản quả cây có múi. 1.3. Thái độ: Có hứng thú học tập, yêu thích nghề trồng cây ăn quả, ý thức bảo vệ mơi trường trong sản xuất. 2. NỢI DUNG HỌC TẬP: Giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi. 3. CHUẨN BỊ 3.1. GV: - Tranh vẽ: Hình 16 SGK. 3.2. HS: - Nghiên cứu trước bài 7, chuẩn bị mẫu vật hoa cam, quýt , chanh, bưởi và một số loại quả của cây cĩ múi. 4. TỞ CHỨC CÁC HOẠT ĐỢNG HỌC TẬP 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng: HS1: Em hãy giới thiệu về một vài loại cây ăn quả cĩ múi mà em biết ? Giá trị của cây ăn quả cĩ múi ? Trả lời: * Cam, quýt , chanh, bưởi (2đ) * Giá trị của cây ăn quả cĩ múi: (8đ) - Giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi: Cây cĩ múi chứa nhiều nước, đường, axit hữu cơ, vitamin và chất khống. Cụ thể trong 100 g thịt quả tươi có chứa: - Kinh tế : Nguyên liệu cho nhà máy chế biến nước hoa quả, đĩng hộp. - Y học : Làm thuốc vỏ cam bưởi. - Bảo vệ mơi trường: Cây cĩ múi cũng là cây xanh nên cĩ tác dụng chống lũ lụt, xĩi mịn, điều hồ, làm sạch mơi trường khơng khí. 4.3. Tiến trình bài học Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học HOẠT ĐỢNG 1: (2’) GV giới thiệu bài: Cây ăn quả cĩ nhiều giá trị trong đời sống chúng ta, để tìm hiểu về các giá trị đĩ cũng như tìm hiểu về đặc điểm và kĩ thuật trồng, chăm sĩc cây cĩ múi, chúng ta cùng nghiên cứu bài 7” Kỹ thuật trồng cây ăn quả cĩ múi “. * HOẠT ĐỢNG 2 (10’) Tìm hiểu giá trị của cây ăn quả có múi. Mục tiêu:Biết được giá trị dinh dưỡng của cây ăn quả có múi - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK. - GV gọi HS lên bảng điền vào chỗ trống. Trong 100 g thịt quả tươi có chứa: -đường. -. vitamin. -.axit hữu cơ. - chất khoáng. Em hãy cho biết cây cĩ múi cĩ những giá trị dinh dưỡng nào? Kể tên một số loại cây cĩ múi bán cĩ giá cao? Ví dụ về một vài cơng dụng làm thuốc của cây cĩ múi? Cây cĩ múi cĩ khả năng bảo vệ mơi trường như thế nào? Qua các câu trả lời của HS, giáo dục cho HS ý thức bảo vệ mơi trường sinh thái bằng cách trồng những loại cây xanh thích hợp. * HOẠT ĐỢNG 3 (10’): Tìm hiểu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh. Mục tiêu: đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi. - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK. Hoa cây cĩ múi cĩ đặc điểm gì? - GV gọi HS lên bảng điền vào chỗ trống. Đặc điểm TV: + Rễ: + Hoa:. Treo sơ đồ sau Cây ăn qủa cĩ múi Nhiệt độ Ánh sáng Đất pH Độ ẩm Lượng mưa Cây cĩ múi cần những yêu cầu ngoại cảnh nào? Điều kiện ngoại cảnh thích hợp: - Nhiệt độ: .. - Aùnh sáng: . - Độ ẩm không khí: . - Đất: - Độ pH: .. I. Giá trị của cây ăn quả cĩ múi - Giá trị dinh dưỡng của quả cây có múi: Cây cĩ múi chứa nhiều nước, đường, axit hữu cơ, vitamin và chất khống. Cụ thể trong 100 g thịt quả tươi có chứa: + 6-12% đường. + 40-90 mg vitamin. + 0.4-1.2% axit hữu cơ. + Nhiều chất khoáng. - Kinh tế : Nguyên liệu cho nhà máy chế biến nước hoa quả, đĩng hộp. - Y học : Làm thuốc vỏ cam bưởi. - Bảo vệ mơi trường: Cây cĩ múi cũng là cây xanh nên cĩ tác dụng chống lũ lụt, xĩi mịn, điều hồ, làm sạch mơi trường khơng khí. II/- Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh 1- Đặc điểm thực vật - Rễ cọc ăn sâu xuống đất, rễ tơ phân bố nhiều ở lớp đất từ 10-30 cm. - Hoa ra nhiều cùng lá non. 2- Yêu cầu ngoại cảnh - Nhiệt độ: 25-270C. - Aùnh sáng: đủ. - Độ ẩm không khí: 70-80%. - Đất: phù sa, bazan. - Độ pH: 5,5-6,5%. 5.TỞNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 5.1 Tởng kết: Câu hỏi: Cây ăn quả có múi có các yêu cầu ngoại cảnh nào? Trả lời: Cây ăn quả có múi có các yêu cầu ngoại cảnh: - Nhiệt độ: 25-270C. - Aùnh sáng: đủ. - Độ ẩm không khí: 70-80%. - Đất: phù sa, bazan. - Độ pH: 5,5-6,5%. 5.2 Hướng dẫn học tập: * Đới với bài học ở tiết học này: - Trả lời câu hỏi 1 trang 37 SGK. * Đới với bài học ở tiết học tiếp theo: - Xem tiếp phần còn lại. Nắm các biện pháp kĩ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc cây, thu hoạch, bảo quản quả . Nêu tên một số sâu bệnh hại cây ăn quả có múi mà em biết ? 6. PHỤ LỤC

File đính kèm:

  • docgiao_an_nghe_cong_nghe_lop_9_phan_trong_cay_an_qua_tiet_14_b.doc
Giáo án liên quan