Giáo án Sinh học 7 bài 23: Thực hành mổ và quan sát tôm sông (t1)

Bài 23: THỰC HÀNH MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG (T1)

I. Mục tiêu: Học xong bài này HS phải:

1. Kiến thức: Quan sát và nhận biết được các đặc điểm cấu tạo của tôm, tên vị trí các phần phụ,vỏ và cách di chuyển của tôm

2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông, so sánh, phân tích và kĩ năng họat động nhóm

3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích động vật và bảo vệ động vật thân mềm có ích, tiêu diệt những thân mềm có hại

II. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên:

- Kính lúp, Kính hiển vi, bộ đồ mỗ và khay mỗ

2. Học sinh: Mẫu vật con tôm song, chậu nước

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 3428 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học 7 bài 23: Thực hành mổ và quan sát tôm sông (t1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 Ngày soạn: 31/10/2013 Tiết 23 Ngày dạy: 04/11/2013 Bài 23: THỰC HÀNH MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG (T1) I. Mục tiêu: Học xong bài này HS phải: 1. Kiến thức: Quan sát và nhận biết được các đặc điểm cấu tạo của tôm, tên vị trí các phần phụ,vỏ và cách di chuyển của tôm 2. Kĩ năng: Hình thành kỹ năng quan sát cấu tạo ngoài và hoạt động sống của tôm sông, so sánh, phân tích và kĩ năng họat động nhóm 3. Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích động vật và bảo vệ động vật thân mềm có ích, tiêu diệt những thân mềm có hại II. Phương tiện dạy học: 1. Giáo viên: - Kính lúp, Kính hiển vi, bộ đồ mỗ và khay mỗ 2. Học sinh: Mẫu vật con tôm song, chậu nước III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra sỉ số: 7A1……..; 7A2:……..; 7A3:……….; 7A4……..; 7A5:……..; 7A6:……….; 2. Kiểm tra bài cũ: GV hỏi: - Trình bày đặc điểm chung của ngành than mềm? - Nêu vai trò cùa ngành thân mềm? 3. Hoạt động dạy hoc: * Mở bài: Vừa qua các em đã tìm hiểu những ngành động vật nào rồi? (HS kể ra). Hôm nay thầy và các em cùng tìm hiểu ngành tiếp theo đó là ngành chân khớp. Hoạt động 1: Tổ chức thực hành Họat động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS GV chia nhóm thực hành thành 4 nhóm GV phát dụng cụ mỗ cho từng nhóm HS đạt mẫu vật tôm lên bàn HS ở theo nhóm theo sự phân công của GV Đại diện các nhóm lên nhận dụng cụ Họat động 2: Quan sát hình dạng và cấu tạo ngoài của tôm sông Họat động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trước khi quan sát, cần làm chết tôm sông ở trong ete hoặc trong clorofooc. - Hình dạng ngoài: Phân biệt các bộ phận trên cơ thể: Phần đầu, ngực và phần bụng. Hãy chứng minh cơ thể tôm sông phân đốt như sau: => Đầu + ngực + bụng = 5 đốt + 8 đốt + 7 đốt - Phần đầu và phần ngực: Các đốt dính liền, không rõ ranh giới phân đốt và được một giáp đầu ngực hình thành máng trùm lên phía trên và kéo dài ra phía trước tạo thành một chủy nhọn, gọi là chủy đầu. Hai dãy mang thở nằm ở 2 bên phần đầu và ngực và ẩn dưới giáp đầu ngực. - Phần bụng: Mỗi đốt được một vòng vỏ kitin bao bọc. Vòng trước gối lên vòng sau. Nếp kitin giữa hai đốt mềm vì không thấm chất can xin. HS quan sát theo sự hướng dẫn cảu GV HS nêu được cơ thể tôm được chia thành 2 phần: Phần đầu – ngực và phần bụng Họat động 3: Quan sát hoạt động sống của tôm. Họat động của giáo viên Họat động của học sinh - Quan sát và nhận xét về các hoạt động của: 2 đôi râu, các chân ngực và các chân bụng. Dùng que chọc nhẹ vào cơ thể chúng, tôm lập tức phản ứng lại bằng cách nhảy vọt lên. Nêu vai trò của bụng và đuôi trong động tác này? - Giữ bình nước thật yên tĩnh, dùng ống nhỏ giọt nhỏ 1 giọt mực màu xanh vào cạnh mang, chỗ ranh giới giữa phần ngực và phần bụng, rồi quan sát sự di chuyển của dòng nước chảy qua mang. HS tiến hành quan sát và nhận xét về hoạt động của các bộ phận của tôm HS tự trả lời HS tiến hành thí nghiệm để quan sát cách di chuyển của tôm Tiểu kết 2: 1. Vá c¬ thÓ - C¬ thÓ gåm 2 phÇn: ®Çu – ngùc vµ bông - Vá: + Ki tin ngÊm thªm can xi cøng che chë +Vá cã chøa s¾c tè: lµm t«m cã mµu s¾c…. 2. C¸c phÇn phô t«m C¬ thÓ t«m gåm 2 phÇn chÝnh: §Çu - ngùc vµ bông * PhÇn ®Çu - ngùc gồm cã: M¾t, r©u, ch©n hµm và ch©n ngùc * Bông: Ch©n bụng và tấm l¸i 3. Di chuyÓn: Bß b¬I (tiÕn vµ lïi) và nh¶y IV. Cũng cố - Dặn dò: 1. Cũng cố: Yêu cầu HS chỉ trên mẫu vật các bộ phận của tôm 2. Dặn dò: - Mỗi nhóm chuẩn bị 2 con tôm sống - Đọc trước phần 2 của phần II bài 23 V. RÚT KINH NGHIỆM: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docSinh 7 Tuan 12 tiet 23.doc