Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 22: Tôm sông - Nguyễn Phi Sang

I > MỤC TIÊU

1 > Kiến thức :

- Hoc sinh nắm được vì sao tóm được xếp vào ngành chàn khóp, lóp giáp xác.

- Giải thích được các đặc điểm dinh dường, sinh sản của tóm.

2 > Kĩ nặ ng :

- Rèn kĩ năng quan sát ưanh và mẫu vật.

- Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.

3 > Thái độj

- Giáo dục ý thức yêu thích món học.

II > CHUẨN BỊ

GV: - Tranh cấu tạo ngoài của tòm.

- Mẫu vật: tòm sóng

- Bảng phụ nội dung bâng 1, các mảnh giấy ròi ghi tên, chức nàng phần phụ.

HS :Xem bài trước , Mỏi nhóm mang 1 tòm sống, 1 tóm chín,

III > PHƯƠNG PHẤP

- Đàm thoai, trực quan , thảo luận nhóm

IV > TIẾN TRÌNH

1 > Ổn định lớp: Ts :.

2 > Kiểm tra bài CU :

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 22: Tôm sông - Nguyễn Phi Sang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_22_tom_song_nguyen_phi_sang.doc