Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh - Nguyễn Phi Sang

1. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm về ngành đọng vạt nguyên sinh . Thông qua quan sát nhận biết được những đặc điểm chung nhất của các ĐVNS

- Mổ tả hình dạng, cấu tạo và hoạt động của mọt sô'loài DỊVNS điển hình( có hình vẽ)

- Trình bày tính đa dạng VC hỉnh thái, cấu tao , hoạt đọng sống và đa dạng VC về mỏi trường sống của ĐVNS

- Nâu được vai trò của ĐVNS với dời sống con người và với thiên nhiên.

2. Kỹ nàng:

- Quan sát dưới kính hiển vi một sô' đại diQii^ngqnh ĐVNS

I> MỤC TIÊU

1 >

- Học sinh thấy được ít nhất 2 đại diện điển hình cho ngành động vạt nguyên sinh là: trùng roi và trùng đế giày.

- Phân biệt được hình dạng, cách di chuyên của 2 đại diện này.

2 >

- Rèn kĩ năng sử dụng và quan sát mẫu bằng kính hiên vi.

3 > - Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận.

II > CHUẨN BỊ

GV : - Kính hiên vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau.

- Tranh trung đế giày, trùng roi, trùng biến hình.

HS :Xem bài trước , váng nước ao, hổ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khỏ ngâm nước trong 5 ngày, in > PHƯƠNG PHÁP

- Đàm thoại trực quan , thảo luận nhóm

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 3: Thực hành quan sát một số động vật nguyên sinh - Nguyễn Phi Sang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_3_thuc_hanh_quan_sat_mot_so_dong.doc