Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày - Đinh Thị Thu Huyền

( I ). Mục tiêu

 1 . Kiến thức

 -HS biết được đặc điểm cấu tạo , di chuyển , dinh dưỡng , sinh sản của trùng chân giả và trùng giày

 -HS biết được ngoài ss vô tính ra trùng đế giày còn ss hữu tính nữa

 2 . Kĩ năng

 -Rèn kĩ năng so sánh giữa trùng giày và trùng roi

 -Phân tích hình vẽ về cấu tạo của trùng giày va trùng chân giả

 3 .Thái độ

 -Bảo vệ thiên nhiên

( II ). Phương tiện

 1 . Chuẩn bị của GV : Sơ đồ H 21 ; 5.3 ;5.1 Phiếu bài tập , phiếu trắc nghiệm

 2 . Chuẩn bị của HS : Vẽ hình 5.1 và 5.2

( III ) . Phương pháp

 1 . Quan sát óitic

 2 . Nêu và giải quyết vấn đề

 3 . Hợp tác nhóm nhỏ

( IV ). Hoạt động dạy và học

 1 . Ổn định lớp ( 1' )

 2 . Kiểm tra bài cũ ( 4 ' )

 ( ? ) Trùng roi giống và khác với thực vật ở chỗ nào

 ( ? ) Tại sao trùng roi di chưyển theo kiểu vừa tiến vừa xoay.

 3 . Nội dung bài mới : Vào đề : ( . )

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/07/2022 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày - Đinh Thị Thu Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bài 5 : Trùng biến hình và trùng giày tiết 5 ( I ). Mục tiêu 1 . Kiến thức -HS biết được đặc điểm cấu tạo , di chuyển , dinh dưỡng , sinh sản của trùng chân giả và trùng giày -HS biết được ngoài ss vô tính ra trùng đế giày còn ss hữu tính nữa 2 . Kĩ năng -Rèn kĩ năng so sánh giữa trùng giày và trùng roi -Phân tích hình vẽ về cấu tạo của trùng giày va trùng chân giả 3 .Thái độ -Bảo vệ thiên nhiên ( II ). Phương tiện 1 . Chuẩn bị của GV : Sơ đồ H 21 ; 5.3 ;5.1 Phiếu bài tập , phiếu trắc nghiệm 2 . Chuẩn bị của HS : Vẽ hình 5.1 và 5.2 ( III ) . Phương pháp 1 . Quan sát óitic 2 . Nêu và giải quyết vấn đề 3 . Hợp tác nhóm nhỏ ( IV ). Hoạt động dạy và học 1 . ổn định lớp ( 1' ) 2 . Kiểm tra bài cũ ( 4 ' ) ( ? ) Trùng roi giống và khác với thực vật ở chỗ nào ( ? ) Tại sao trùng roi di chưyển theo kiểu vừa tiến vừa xoay. 3 . Nội dung bài mới : Vào đề : ( .............. ) Hoạt động 1 : Tìm hiểu trùng biến hình Hoạt động dạy và học TG Nội dung GV : Thông tin -Trùng biến hình còn được gọi là trùng amip ( Theo latinh ) -Trùng biến hình có cấu tạo và lối sống đơn giản nhất trong đv nguyên sinh nói riêng và đv nói chung có 1000 loài 80% sống ở biển GV : Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và quan sát H5.1 GV : Yêu cầu HS tiến hành thảo luận nhóm trả lời những câu hỏi sau (?) Cấu tạo gồm những phần nào (?) Di chuyển HS : Tiến hành thảo luận nhóm cử đai diện trình bày kết quả nhóm mình HS : Nhóm khác nhận xét bổ xung GV : Nhận xét bổ xung chỉnh sửa GV : Thông tin -Hinh dạng cơ thể không ổn định -Chân giả hình thành ở bất kể chỗ nào trên cơ thể HS : Rút ra kết luận 9' 1. Cấu tạo và di chuyển -Cơ thể đơn bào * Gồm - Khối chất nguyên sinh Nhân Màng tế bào + Khối chất nguyên sinh lỏng gồm chân giả , không bào co bóp và khong bào tiêu hoá * Di chuyển : Nhờ dòng có chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành chân giả . GV : Yêu cầu HS đọc thông tin SGK quan sát H5.2 HS : Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi trong mục tam giác SGK (?) Đánh số thứ tự hợp lí đối với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình HS : Trình bày theo thứ tự 2, 1 ,3 ,4 HS : Nhóm khác nhận xét bổ xung GV : Giiải thích hình 5.1 theo thứ tự 2, 1 , 3 , 4 GV : Các chất được thải ra ở vị trí bất kì trên cơ thể GV : Yêu cầu HS đọ TT_SGK GV : Trùng biến hình có hình thức sinh sản giống trùng roi (?) Đó là hình thức sinh sản nào GV : Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức chung về trùng biến hình HS : Kết luận 5' 4' 2 . Dinh dưỡng -Hoạt động bắt mồi -Thức ăn : Vi khuẩn , vụn hữu cơ - Thức ăn : Được tiêu hoá trong nội bào -Trao đổi không khi qua màng tế bào -Không bào co bóp tập trung nước thừa và thải ra ngoài 3. Sinh sản -Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi cơ thể Hoạt động 2 : Tìm hiểu trùng giày ( 17' ) GV : Thông tin : Trùng giày là đại diện của trùng cơ , t/b phân hoá thành nhiều bộ phận , mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định . HS : Nghiên cứu thông tin SGK và quan sát hình 3.1 HS : Cấu tạo gồm (...) GV : Nhận xét và bổ xung . GV : Yêu cầu HS quan sát H5.3_ SGK trả lời câu hỏi (?) Nhân trùng giày có đặc điểm gì khác với nhân trùng biến hình ( Số lượng và hình dạng ) (?) Không bào co bóp của trung giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào ( cấu tao, số lượng , vị trí ) (?) Tiêu hoá ở trùng giày khác trùng biến hình như thế nào HS : Tiến hành thảo luận nhóm thông báo kết quả HS : Nhận xét bổ xung GV : Nhận xét GV : Yêu cầu HS đọc TT_SGK -Ngoài hình thức ss vô tính ở trùng giày còn có hinh thức ss hữu tính ( Sự tiếp hợp giữa cơ thể đực và cơ thể cái ) 8' 5' 4' (II). Trùng giày 1.Cấu tạo Gồm : - Màng t/b , chất t/b, nhân -Chất t/b : Miệng , hầu không bào co bóp , không bào tiêu hoá lỗ thoát -Nhân : + Nhân lớn + Nhân nhỏ + Nhân nằm giữa cơ thể Nửa trước và nửa sau luôn có 1 không bào co bóp cố định -Rãnh miệng phần cuối là lỗ miệng và hầu 2. Dinh dưỡng -Quá trình tiêu hoá -Thức ăn qua miệng và hầu vo thành viên trong không bào tiêu hoá . Sau đó không bào tiêu hoá dời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo. Enzim biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh - Chất bã thải qua lỗ thoát 3. Sinh sản : -Theo 2 cách + Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang +Hữu tính ( ss tiếp hợp ) * Kết luận chung 4. Củng cố (4') Hãy đánh dấu ( x ) vào câu đúng nhất Trùng biến hình di chuyển nhờ Roi Lông bơi Chân giả Cả 3 ý trên đều đúng 5. Dặn dò (1') - Học bài Học kết luận Nghiên cứu bài 6 . vẽ hình 6.1 SGK

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_5_trung_bien_hinh_va_trung_giay_d.doc