Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 41: Cấu tạo trong của thằn lằn - Võ Văn Chi

I/MỤC TIÊU:

1.Kiến Thức:Trình bày được các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn phù hợp với đời sống ở cạn.So sánh với lưỡng cư để thấy được sự hoàn thiện của các cơ quan.

2.Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh-kỹ năng so sánh-kỹ năng hoạt động nhóm.

3.Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Hình 39.1,39.2,39.3,39.4.sgk phóng to.

Bộ xương ếch,bộ xương thằn lằn.

Mô hình bộ não thằn lằn,vở bài tập sinh 7 tập 2.

III/HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC.

*Kiểm tra:

1.Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn?

2.Mô tả những động tác của thân và đuôi thằn lằn khi di chuyển?

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 41: Cấu tạo trong của thằn lằn - Võ Văn Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21.Từ:18/01à23/01/2010. võ văn chi Tiết:41.Ngày soạn:18/01/2010. CẤU TẠO TRONG CỦA THẰN LẰN I/MỤC TIÊU: 1.Kiến Thức:Trình bày được các đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn phù hợp với đời sống ở cạn.So sánh với lưỡng cư để thấy được sự hoàn thiện của các cơ quan. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh-kỹ năng so sánh-kỹ năng hoạt động nhóm. 3.Thái độ:Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Hình 39.1,39.2,39.3,39.4.sgk phóng to. Bộ xương ếch,bộ xương thằn lằn. Mô hình bộ não thằn lằn,vở bài tập sinh 7 tập 2. III/HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC. *Kiểm tra: 1.Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn? 2.Mô tả những động tác của thân và đuôi thằn lằn khi di chuyển? *Bài mới: HOẠT ĐỘNG 1:BỘ XƯƠNG. Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Kết Luận Yêu cầu hs nghiên cứu bộ xương thằn lằn đối chiếu hình 39.1sgk. Xác định vị trí các xương? Gọi hs lên bảng chỉ mô hình. Gv phân tích:ở thằn lằn xuất hiện xương sườn,xương mỏ ác,lồng ngực:hô hấp ở cạn. Phân biệt sự sai khác giữa bộ xương ếch với bộ xương thằn lằn? Hs quan sát hình 39.1sgk đọc kỹ chú thíchàghi nhớ tên các xương. Đối chiếu với mô hình xác định xương đầu, xương cột sống,xương sườn,các xương đai,xương chi. So sánh-nêu đặc điểm sai khác cơ bản. Kết Luận 1 +Xương đầu: +Cộât sống có các xương sườn. +Xương chi: xương đai, các xương chi. HOẠT ĐỘNG 2:CÁC CƠ QUAN DINH DƯỠNG. Yêu cầu hs quan sát hình 39.2 sgk. Đọc chú thích: Xác định vị trí các cơ quan:Tuần hoàn?Hô hấp?Tiêu hoá?Bài tiết?Sinh sản? Hệ tiêu hoá của thằn lằn cấu tạo như thế nào?những điểm nào khác với ếch? Khả năng hấp thụ lại nước của thằn lằn có ý nghĩa gì đối với đời sống ở cạn? Quan sát hình 39.3 sgk thảo luận nhóm: Cấu tạo hệ tuần hoàn của thằn lằn?so với ếch? Hệ hô hấp của thằn lằn?so sánh với ếch? Hệ bài tiết của thằn lằn?nước tiểu đặc có ý nghĩa gì? Hs xác đinh các hệ cơ quan trên hình 39.2. Lần lượt 1 vài em lên bảng chỉ các cơ quan trên tranh. Lớp theo dõi-nhận xét-bổ sung:Rút ra kết luận. Kết Luận 2 Oáng tiêu hoá phân hoá rõ rệt.Ruột già có khả năng hấp thụ lại nước. Tim 3 ngăn,xuất hiện vách hụt tâm thất. 2 vòng tuần hoàn.Máu pha đi nuôi cơ thể. Phổi có nhiều vách ngăn. Xoang huyệt hấp thụ lại nướcànước tiểu đặc. HOẠT ĐỘNG 3:THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN. Quan sát mô hình bộ não thằn lằn: Xác định các bộ phận của não? Bộ não thằn lằn khác với não ếch ở điểm nào? Hs quan sát so sánh àthu thập kiến thứcàxác định các bộ phận của não trên mô hình. Thảo luận nhóm rút ra kết luận. Kết luận 3 Bộ não: có 5 phần: Não trước,tiểu não phát triểnàcó đời sống hoạt động phức tạp. Giác quan: Tai:có màng nhĩ,có ống tai ngoài. Mắt:cử động linh hoạt,có mi mắt và tuyến lệ.xuất hiện mí thứ 3. Kết luận chung:hs đọc kết luận sgk. IV/KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 1.Nêu những đặc điểm thích nghi đời sống ở cạn của thằn lằn? 2.những đặc điểm nào của thằn lằn tiến hoá hơn ếch? Khoanh tròn đầu những câu có nội dung đúng: 1.Bộ xương thằn lằn gồm các phần: a.xương đầu , xương chi. b.xương đầu,xương cột sống,xương chi. c.xương đầu,xương thân,xương chi. d.xương đầu,xương lồng ngực,xương chi. 2.Điểm giống nhau của hệ tuần hoàn thằn lằn và hệ tuần hoàn ếch là: a.Tim 3 ngăn,2 vòng tuần hoàn máu nuôi cơ thể là máu pha. b.Tim 3 ngăn,2 vòng tuần hoàn,máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. c.Tim 2 ngăn,1 vòng tuàn hoàn,máu nuôi cơ thể là máu đỏ thẩm. d.Cả a,b,c đều sai. V/DẶN DÒ: Học thuộc bài theo nội dung đã ghi. Vẽ hình:39.1,39.23,39.4 sgk trang 127,128,129. Sưu tầm các tranh về các loài bò sát. Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập sinh tập 2 trang 18 và19. Nghiên cứu bài (ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BÒ SÁT) Kẻ phiếu học tập vào vở. PHIẾU HỌC TẬP. ĐẶC ĐIỂM TÊN BỘ MAI VÀ YẾM HÀM VÀ RĂNG VỎ CỨNG

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_41_cau_tao_trong_cua_than_lan_vo.doc