Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 56: Cây phát sinh giới động vật

I/ Mục tiêu

1/ Kiến thức :

-Biết được các bằng chứng về mối quan hệ về nguồn gốc giữa các loài động vật

-Hiểu :trình bày được ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh

-Vận dụng :

2/ Kĩ năng :

 Quan sát,phân tích

3/ Thái độ :

 Nghiêm túc ,yêu thích bộ môn

II/ Phương pháp :

Trực quan ,đàm thoại

III/ Phương tiện :

Tranh phóng to cây phát sinh giới động vật

I/ Kiểm tra bài cũ:

1/Thế nào là sinh sản hữu tính ,sinh sản vô tính? Cho ví dụ

2/ Giải thích sự tiến hoá của các hình thức sinh sản hữu tính ?

V/ Phát triển bài:

A- Mở bài :cây phát sinh là một phương tiện rất ttrực quan minh hoạ mối quan hệ họ hàng giữa các loài động vật

B- Tiến hành :

* hoạt động 1:

a/ Mục tiêu :Tìm hiểu bằng chứng về mối quan hệ họ hàng giữa cac` loài động vật

b/ Tiền hành :

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 56: Cây phát sinh giới động vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30 tiết 59 Ngày soạn Ngày dạy BÀI 56 CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT I/ Mục tiêu 1/ Kiến thức : -Biết được các bằng chứng về mối quan hệ về nguồn gốc giữa các loài động vật -Hiểu :trình bày được ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh -Vận dụng : 2/ Kĩ năng : Quan sát,phân tích 3/ Thái độ : Nghiêm túc ,yêu thích bộ môn II/ Phương pháp : Trực quan ,đàm thoại III/ Phương tiện : Tranh phóng to cây phát sinh giới động vật I/ Kiểm tra bài cũ: 1/Thế nào là sinh sản hữu tính ,sinh sản vô tính? Cho ví dụ 2/ Giải thích sự tiến hoá của các hình thức sinh sản hữu tính ? V/ Phát triển bài: Mở bài :cây phát sinh là một phương tiện rất ttrực quan minh hoạ mối quan hệ họ hàng giữa các loài động vật Tiến hành : * hoạt động 1: a/ Mục tiêu :Tìm hiểu bằng chứng về mối quan hệ họ hàng giữa cac` loài động vật b/ Tiền hành : -yêu cầu hs đọc thông tin ,quan sát h56.1.2 +bằng cách nào con người có thể phát hiện mối quan hệ họ hàng giữa các loài động vật ? _yêu cầu hs thảo luận trả lời 3 câu hỏi sgk -gv nhận xét ,giải thích về vai trò của các bằng chứng khoả cổ học c/ tiểu kết : -đọc ,quan sát tranh -dựa vào các di tích hoá thạch -hs thảo luạn nhóm ,trả lời câu hỏi ,bổ sung I/ Bằng chứng về mới quan hệ giữa các nhòm động vật: Căn cứ vào các di tích hoá thạch người ta đã chứng minh rằng tất cả các loài động vật đều có quan hệ họ hàng với nhau Cá vây chân cổ –lưỡng cư cổ –bò sát cổ chim cổ Thú cổ * hoạt động 2: a/ mục tiêu :tìm hiểu đặc điểm của cây phát sinh giới động vật b/ tiến hành : -yêu cầu hs đọc thông tin ,quan sát h56.3 +cây phát sinh giới động vật biểu hiện điều gì ? +mối quan hệ giữa các loài động vật trên cây? -gv nhận xét.kết luận c/ tiểu kết -đọc,quan sát tranh -các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc -nhánh càng gần nhau –mối qun hệ càng gần -nhánh càng to –càng nhiều cá thể --nhánh càng cao –động vật càng tiến hoá II/ Cây phát sinh giới động vật . Là sơ đồ qua đó thể hiện nguồn gốc chung của các loài động vật -mổi nhánh đại diện cho một ngành hay một lớp động vật -nhánh càng cao –động vật càng tiến hoá -nhánh càng to –động vật thuốc nhánh càng nhiều VI/ Củng cố ,đánh giá : -Tổ tiên của chim cổ,và bò sát cổ ? -Yù nghĩa của cây phát sinh giới động vật ? VII/ Dặn dò : Học bài ,trả lời câu hỏi Đọc phần em có biết

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_56_cay_phat_sinh_gioi_dong_vat.doc