Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 45: Cấu tạo trong của chim bồ câu

I/ Mục tiêu bài:

1/ kiến thức:

-biết được các hệ cơ quan và thành phấn của các hệ

-hiểu :trình bày đuợc cấu tạo ,hoạt động của các hệ cơ quan

 Phân tích được đặc điểm thích nghi với đời sống

- Vận dụng:

2/ kỹ năng:

Phân tích ,so sánh

3/ thái độ:

 Nghiêm túc,yêu thích bộ môn

II/ Phương pháp:

Trực quan ,đàm thoại

III/ P hương tiện:

Tranh phóng to h43.1.2.3.4

IV/ Kiểm tra bài cũ: không

V/ Phát triển bài:

A/ Mở bài:

Bài này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu kỉ hơn về cấu tạo trong của chim bồ câu

B/ Tiến hành:

* hoạt động 1:

a/ mục tiêu:

tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của hệ tiêu hoá

b/ tiến hành:

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 45: Cấu tạo trong của chim bồ câu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23 tiết 45 Ngày soạn: Ngày dạy: CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU I/ Mục tiêu bài: 1/ kiến thức: -biết được các hệ cơ quan và thành phấn của các hệ -hiểu :trình bày đuợc cấu tạo ,hoạt động của các hệ cơ quan Phân tích được đặc điểm thích nghi với đời sống - Vận dụng: 2/ kỹ năng: Phân tích ,so sánh 3/ thái độ: Nghiêm túc,yêu thích bộ môn II/ Phương pháp: Trực quan ,đàm thoại III/ P hương tiện: Tranh phóng to h43.1.2.3.4 IV/ Kiểm tra bài cũ: không V/ Phát triển bài: A/ Mở bài: Bài này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu kỉ hơn về cấu tạo trong của chim bồ câu B/ Tiến hành: * hoạt động 1: a/ mục tiêu: tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của hệ tiêu hoá b/ tiến hành: -yêu cầu hs nhắc lại các thành phần của hệ tiêu hoá ?so sánh với bò sát -gv nhận xét ,bổ sung c/ tiểu kết: -diều- dạ dày tuyến-dạ dày cở-ruột non –ruột già –huyệt +có thêm diều,dạ dày tuyến,ruột non I/ Hệ tiêu hoá: Có thêm diều,dạ dày tuyến ,ruột non-tốc độ tiêu hoá cao * hoạt động 2: a/ Mục tiêu:tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của hệ tuàn hoàn b/ tiến hành: -yêu cầu hs đọc thông tin ,quan sát h43.1 +tim của chim bồ câu có gì khác với bò sát?giả thích ý nghĩa? -gv nhận xét ,bổ sung c/ tiểu kết : Tim 4 ngăn hoàn chỉnh, máu không còn pha trộn-tốc độ trao đổi chất cao II/ Hệ tuần hoàn. Tim 4 ngăn hoàn chỉnh.Máu không còn pha trộn-tốc độ trao đổi chất cao * hoạt động 3: a/ mục tiêu :so sành hệ hô hấp của chim với thằn lằn b/ tiến hành: -yêu cầu hs đọc thông tin ,quan sát h43.2 so sánh điểm khác về hệ hô hấp của chim bồ câu với thằn lằn? -gv nhân xét bổ sung về hoạt động hô hấp kép của chim c/ tiểu kết: Giống đều hô hấp bằng phổi ,nhưng phổi của chim là hệ thóng các túi khí (có 9 túi khí) III/ Hệ hô hấp. Hô hấp bằng phổi vói nhiều túi khí len lỏi giữa các cơ quan.Ở chim có hiện tượng hô hấp kép * hoạt động 4: a/ mục tiêu:tìm hiểu hệ thần kinh và giác quan b/ tiến hành: -yêu cầu hs đọc thông tin,quan sát h43.4 so sành bộ não chim với thằn lằn? -gv nhận xét ,bổ sung (nhờ tiểu não phát triển nên chim có các hoạt động đa dạng và phức tạp hơn +giác quan nào của chim phát triển? -gv nhận xét,kết luận c/ tiểu kết. -não phát triển nhất là đại não,não trung gian và tiểu não -thị giác và thình giác IV/ Hệ thần kinh và giác quan. Bộ não phát triển nhất là đại não,noã giữa và tieêủ não Mắt tinh có mi mắt thứ ba Tai có ống tai ngoài nhưng chưa có vành tai VI/ Kiểm tra ,đánh giá: Các nội quan của chim bồ câu thích nghi với đới sống bay lượn? Trả lời câu hỏi cuối bài VII/ Dặn dò: Học bài ,trả lời câu hỏi Tìm hiểu về chim cánh cụt,đà điểu

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_45_cau_tao_trong_cua_chim_bo_cau.doc