Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 5: Trùng biến hình và trùng giày - Võ Văn Chi

I/MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

Hs phân biệt được đặc điểm cấu tạo và lối sống của trùng biến hình và trùng giày.

Hiểu được cách di chuyển,dinh dưỡng,và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày.

2.Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.

Kỹ năng hoạt động nhóm.

3.Thái độ:

Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn.

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.GV:tranh phóng to hình 5-1,5-2,5-3 sgk.

Bảng phụ kẻ phiếu học tập.

2.HS:phiếu học tập đã kẻ trong vở.vở bài tập sinh 7.

III/HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

*Kiểm tra:

1.Có thể gặp trùng roi ở đâu?cơ thể trùng roi có gì khác,giống với thực vật?

2.Qua tập đoàn trùng roi cho ta suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa động vật đa bào và động vật đơn bào?

*Bài Mới:

Mở bài:Trùng biến hình là đại diện có cấu tạo và lối sống đơn giản nhất trong ngành ĐVNS nói riêng và giới động vật nói chung.Trong khi đó trùng giày được xem là 1 trong những ĐVNS có cấu tạo và lối sống phức tạp hơn cả nhưng dễ quan sát và dễ gặp trong thiên nhiênđó là nội dung của bài học mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong tiết hôm nay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 5: Trùng biến hình và trùng giày - Võ Văn Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3(từ 07/09à12/09/2009) GV: võ văn chi Tiết 5(ngày soạn:o7/09/2009) TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hs phân biệt được đặc điểm cấu tạo và lối sống của trùng biến hình và trùng giày. Hiểu được cách di chuyển,dinh dưỡng,và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình. Kỹ năng hoạt động nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập yêu thích bộ môn. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 1.GV:tranh phóng to hình 5-1,5-2,5-3 sgk. Bảng phụ kẻ phiếu học tập. 2.HS:phiếu học tập đã kẻ trong vở.vở bài tập sinh 7. III/HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: *Kiểm tra: 1.Có thể gặp trùng roi ở đâu?cơ thể trùng roi có gì khác,giống với thực vật? 2.Qua tập đoàn trùng roi cho ta suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa động vật đa bào và động vật đơn bào? *Bài Mới: Mở bài:Trùng biến hình là đại diện có cấu tạo và lối sống đơn giản nhất trong ngành ĐVNS nói riêng và giới động vật nói chung.Trong khi đó trùng giày được xem là 1 trong những ĐVNS có cấu tạo và lối sống phức tạp hơn cả nhưng dễ quan sát và dễ gặp trong thiên nhiênàđó là nội dung của bài học mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong tiết hôm nay. HOẠT ĐỘNG 1:TÌM HIỂU TRÙNG BIẾN HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘG CỦA TRÒ KẾT LUẬN Yêu cầu hs nghiên cứu sgk. Trao đổi nhóm-hoàn thành phiếu học tập(Phần trùng biến hình) Cho biết đời sống,cấu tạo,di chuyển,dinh dưỡng,vá cách sinh sản của trùng biến hình? Gv treo bảng kẻ sẵn phiếu học tập-gọi hs lên bảng điền nội dung vào bảng. Gv phân tích câu trả lời đúng và câu chưa đúng để hs lựa chọn kiến thức chuẩn. Em hãy mô tả cách bắt mồi của trùng biến hình? Yêu cầu hs rút ra kết luận. Cá nhân tự đọc thông tin sgk-quan sát hình 5-1,5-2. Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời. Đại diện nhóm lên bảng điền câu trả lời vào phiếu học tập. Các nhóm theo dõi-nhận xét-bổ sung. Hs phát biểu ý kiến của mình-hs nhận xét câu phát biểu sửa sai. Rút ra kết luận. Kết luận 1 Đời sống sống ở mặt bùn các ao tù,lớp váng trên mặt hồ. Cấu tạo: cơ thể đơn bào,gồm chất nguyên sinh lỏng và nhân. Di chuyển bằng chân giả. Dinh dưỡng bằng không bào tiêu hoá. Bài tiết bằng không bào co bóp. Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi tế bào. HOẠT ĐỘNG 2:TÌM HIỂU TRÙN GIÀY Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk. Quan sát hình 5-3.Trao đổi nhóm hoàn thành phiếu học tập. Gv treo bảng kẻ sẵn phiếu học tập lên bảng. Gọi đại diện nhóm lên bảng ghi kết quả của nhóm. Gọi các nhóm bổ sung. Thông báo đáp án đúng. Gv hỏi thêm: Trùng giày bắt mồi và tiêu hoá mồi bằng cách nào? So sánh cách tiêu hoá của trùng giày và trùng biến hình? So sánh nhân của trùng biến hình và nhân của trùng giày? Cách sinh sản của trùng biến hình khác với trùng giày như thế nào? Yêu cầu hs rút ra kết luận. Cá nhân đọc thông tin sgk quan sát hình 5-3.ghi nhớ kiến thức. Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời. Đại diện nhóm lên bảng ghi câu trả lời. Các nhóm theo dõi-bổ sung. Hs suy nghĩ trả lời câu hỏi . Một vài em phát biểu.các em khác nhận xét-bổ sung. Rút ra kết luận đúng Các nhóm tự sửa sai. Kết luận 2 +Cấu tạo: Gồm 1 tế bào có chất nguyên sinh và 2 nhân. Hai không bào co bóp có hình hoa thị. +Di chuyển nhờ lông bơi. +Dinh dưỡng:thức ăn vào miệng,qua hầu, đến không bào tiêu hoá.En zim tiêu hoá thức ăn.chất bã ra ngoài bằng lỗ thoát. +Sinh sản: Vô tính bằng cách phân đôi tế bào. Hữu tính bằng cách tiếp hợp. Kết luận chung:gọi 1 vài hs đọc kết luận sgk. IV/KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ: 1.Không bào co bóp của trùng biến hình khác với trùng giày như thế nào? 2.Quá trình tiêu hoá của trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào? 3.Khoanh tròn đầu các câu có nội dung đúng sau đây: a.Trùng giày có không bào co bóp luôn ở vị trí ổn định. b.Cơ thể trùng giày đã phân hoá thành nhiều bộ phận. c.Trùng biến hình di chuyển bằng chân giả. d.Không bào tiêu hoá của trùng giày cố định 1 chổ trong cơ thể. e.Trùng biến hình di chuyển bằng lông bơi. f.Trùng biến hình sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang. V/DẶN DÒ: Học thuộc nội dung bài ghi.Vẽ hình 5-1,5-2,5-3 trang 20,21sgk. Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập sinh 7 tập 1 trang 11 và12. Nghiên cứu bài(TRÙNG KIẾT LỴ-TRÙNG SỐT RÉT) Điền nội dung yêu cầu trang 14 vở bài tập sinh 7 tập 1 Kẻ phiếu học tập vào vở.(bảng.so sánh trùng kiết lỵ và trùng sốt rét) CÁC ĐẶC ĐIỂM CẦN SO SÁNH ĐỐI TƯỢNG SO SÁNH KÍCH THƯỚC(So với hồng cầu) CON ĐƯỜNG TRUYỀN DỊCH BỆNH NƠI KÝ SINH TÁC HẠI TÊN BỆNH Trùng kiết lỵ Trùng sốt rét

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_5_trung_bien_hinh_va_trung_giay.doc