Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 53: Bài tập (Bản đẹp)

I. Mục tiêu bài học

- Giúp học sinh nắm vững lại kiến thức cần nhớ trong chương VII: Động vật có xương sống bao gồm các lớp: Lưỡng cư, bò sát, chim, thú

- Có kĩ năng so sánh phân tích tổng hợp kết quả, phân biệt được các đặc điểm giống nhau, khác nhau về cấu tạo và đời sống

- Có thái độ yêu thích môn học, biết bảo vệ các loài động vật có giá trị

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên & Học sinh

- Hệ thống câu hỏi và bài tập của chương

- Sách bài tập sinh học

2. Phương pháp

- Sử dụng phương pháp vấn đáp, hoạt động nhóm, làm việc với sgk

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Bài cũ

? Kể tên các bộ thuộc lớp thú, nêu đặc điểm chung của lớp thú

3. Bài mới

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/07/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 53: Bài tập (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án tuần 28 Ngày soạn: 04/03/09 Ngày dạy : 11/03/09 TIẾT 53 BÀI TẬP I. Mục tiêu bài học - Giúp học sinh nắm vững lại kiến thức cần nhớ trong chương VII: Động vật có xương sống bao gồm các lớp: Lưỡng cư, bò sát, chim, thú - Có kĩ năng so sánh phân tích tổng hợp kết quả, phân biệt được các đặc điểm giống nhau, khác nhau về cấu tạo và đời sống - Có thái độ yêu thích môn học, biết bảo vệ các loài động vật có giá trị II. Chuẩn bị 1. Giáo viên & Học sinh - Hệ thống câu hỏi và bài tập của chương - Sách bài tập sinh học 2. Phương pháp - Sử dụng phương pháp vấn đáp, hoạt động nhóm, làm việc với sgk III. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp 2. Bài cũ ? Kể tên các bộ thuộc lớp thú, nêu đặc điểm chung của lớp thú 3. Bài mới * Hoạt động Giáo viên lần lượt cho những câu hỏi cho học sinh giải đáp Giải thích thí nghiệm Hình 36.6 trang 119, Câu hỏi 3 SGK trang 122 Lập bảng so sánh cấu tạo của cơ quan dinh dưỡng của thằn lằn, ếch, chim bồ câu, thỏ Cấu tạo ngoài của thằn lằn thích nghi với đời sống thế nào Trình bày đặc điểm chung của bò sát Cấu tạo ngoài, cấu tạo trong các cơ quan dinh dưỡng của chim bồ câu Đặc điểm chung và vai trò của lớp chim Đời sống, cấu tạo trong của thỏ, đa dạng và đặc điểm của thú HS lần lượt trả lời các câu hỏi. gv chỉnh sữa bổ sung 4. Củng cố - Nhắc lại kiến thức vừa nắm - Nêu lại sơ đồ tổng quát của ngành Động vật có xương sống 5. Dặn dò - Học các câu hỏi bài tập - Tìm các thông tin về đời sống và tập tính của các loài thú 6. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_53_bai_tap_ban_dep.doc