Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 57: Tiến hoá về tổ chức cơ thể - Võ Văn Chi

I/MỤC TIÊU:

1Kiến thức:

Hs nêu được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của các lớp động vât thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng.

2.Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh-so sánh-Kỹ năng phân tích –tư duy

3.Thái độ:

Giáo dục ý thức học tập-yêu thích bộ môn.

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Tranh phóng to hình:54.1 sgk trang177.

Bảng trang 176 sgk.vở bài tập sinh 7 tập 2.

Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 176 sgk.

III/HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC

*Kiểm tra:

-Sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật như thế nào?các hình thức di chuyển đó là gì?kể ra?

*Bài mới:

Trong quá trình tiến hoá của động vật các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hoá-nghĩa là ở các hệ cơ quan đó có sự hình thành các bộ phận mới các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lý phức tạp thích nghi với những điều kiện sống đặt trưng ở mỗi nhóm động vật.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 57: Tiến hoá về tổ chức cơ thể - Võ Văn Chi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:29 từ00/03à/04/2010. Võ Văn Chi Tiết:57.ngày soạn:/03/2010. TIẾN HOÁ VỀ TỔ CHỨC CƠ THỂ I/MỤC TIÊU: 1Kiến thức: Hs nêu được mức độ phức tạp dần trong tổ chức cơ thể của các lớp động vâït thể hiện ở sự phân hoá về cấu tạo và chuyên hoá về chức năng. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát tranh-so sánh-Kỹ năng phân tích –tư duy 3.Thái độ: Giáo dục ý thức học tập-yêu thích bộ môn. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh phóng to hình:54.1 sgk trang177. Bảng trang 176 sgk.vở bài tập sinh 7 tập 2. Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 176 sgk. III/HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC *Kiểm tra: -Sự phức tạp hoá và phân hoá cơ quan di chuyển ở động vật như thế nào?các hình thức di chuyển đó là gì?kể ra? *Bài mới: Trong quá trình tiến hoá của động vật các hệ cơ quan được hình thành và hoàn chỉnh dần thông qua quá trình phức tạp hoá-nghĩa là ở các hệ cơ quan đó có sự hình thành các bộ phận mới các bộ phận này được hoàn thiện dần đảm bảo chức năng sinh lý phức tạp thích nghi với những điều kiện sống đặt trưng ở mỗi nhóm động vật. Hoạt Động 1:So Sánh Một Số Hệ Cơ Quan Của Động Vật: Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Yêu cầu hs quan sát tranh 54.1.đọc thông tin của tranh.sử dụng (những câu trả lời lựa chọn) trong bảng trang 176 sgk. Hoàn thành bảng trong vở bài tập. Gv treo bảng phụ gọi hs lên chữa bài. Chú ý:gọi nhiều nhóm để có thông tin phong phú của hs. Gv công bố nội dung bảng kiến thức chuẩn. Cá nhân đọc nội dung bảng 54.1.Quan sát tranh ghi nhận kiến thức. Trao đổi nhóm lựa chọn câu trả lời à hoàn thành bảng. Yêu cầu xác định được các ngành. Nêu cấu tạo từ đơn giảnàphức tạp dần. Đại diện nhóm lên ghi kết quả vào bảng. Các nhóm chú ý.bổ sung. Hs tự sửa sai Bảng Kiến Thức Chuẩn:SO SÁNH MỘT SỐ HỆ CƠ QUAN CỦA ĐỘNG VẬT TÊN ĐỘNG VẬT NGÀNH HÔ HẤP TUẦN HOÀN THẦN KINH SINH DỤC TRÙNG BIẾN HÌNH ĐVNS Chưa phân hoá Chưa có Chưa phân hoá Chưa phân hóa THUỶ TỨC Ruột khoang Hình mạng lưới Chưa có ống dẫn GIUN ĐẤT Giun đốt Da Tim đơn giản-tuần hoàn kín Hình chuỗi hạch Tuyến sinh dục có ống dẫn TÔM SÔNG Chân khớp Mang:đơn giản Tim đơn giản-hệ tuần hoàn hở Chuỗi hạch có hạch não CHÂU CHẤU Hệ ống khí Chuỗi hạch có hạch não lớn CÁ CHÉP Động Vật có Xương Sống Mang Tim 1 tâm nhĩ. 1tâm thất Tuần hoàn kín-máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể Hình ống,bán cầu não nhỏ,tiểu não hình khối trơn ẾCH ĐỒNG TRỬỞNG THÀNH Da, phổi Tim 2tâm nhĩ,1tâm thất.tuần hoàn kín-máu pha đi nuôi cơ thể Hình ống,bán cầu não nhỏ,tiểu não nhỏ-dẹp THẰN LẰN BÓNG Phổi Tim 2tâm nhĩ-1 tâm thất có vách hụt.tuần hoàn kín-máu pha đi nuôi cơ thể Hình ống,bán cầu não nhỏ,tiểu não phát triển hơn ếch CHIM BỒ CÂU Phổi túi khí ống khí Tim 2tâm nhĩ,2 tâm thất. tuần hoàn kín-máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể Hình ống-bán cầu não lớn,tiểu não lớn-có 2 mấu bên nhỏ THỎ Phổi Chất xám dày,có khe và rãnh.tiểu não có 2 mấu bên lớn Hoạt Động 2:Sự Phức Tạp Hóa Tổ Chức Cơ Thể Yêu cầu hs quan sát nội dung bảng-trả lời câu hỏi: Sự phức tạp hoá các hệ cơ quan hô hấp,tuần hoàn,thần kinh,sinh dục thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học? Gv ghi tóm tắt ý kiến các nhóm và phần bổ sung lên bảng GV nhận xét đánh giá. Yêu cầu hs rút ra kết luận về: Sự phức tạp hoá về tổ chức cơ thể? Ýnghĩa của sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể của động vật? Cá nhân theo dõi thông tin ở bảng-ghi nhớ kiến thức. Trao đổi nhóm thống nhất câu trả lời Đại diện nhóm trình bày đáp án-các nhóm nhận xét-bổ sung. Học sinh tự sửa sai. Kết luận 2 Sự phức tạp hoá tổ chức cơ thể của các lớp động vật thể hiện sự phân hoávề cấu tạo chuyên hoá về chức năng. Sự hoàn chỉnh của hệ thần kinh liên quan đến tập tính phức tạp dần giúp các cơ quan hoạt động có hiệu quả hơn.giúp cơ thể thích nghi vớ môi trường sống. Kết luận chung:gọi hs đọc kết luận sgk IV/KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ: Cho hs trả lời câu hỏi: 1.Hãy chứng minh sự phân hoá và chuyên hoá của hệ tuần hoàn và hệ thần kinh của động vật? 2.Điền từ thích hợp vàp ô trống: Sự tiến hoá của các hệ cơ quan như:..thể hiện ở sự phức tạp hoá(sự phân hoá)trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hoá một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy(sự chuyuên hoá)có tác dụng nâng cao chất lượng ..thích nghi với điều kiện sống thay đổi trong quá trình tiến hoá của động vật. 3.Nêu sự phân hoá và chuyên hoá một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hoá của các nghành động vật: a.Hôhấp b.Tuầnhoàn c.Thầnkinh d.Sinhdục V/DẶN DÒ: Học thuộc nội dung bài ghi. Làm các bài tập trang 43 vở bài tập sinh 7 tập 2. Nghiên cứu bài tiến hoá về sinh sản qua bảng 2,4 vở bài tập sinh trang 44,45.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_57_tien_hoa_ve_to_chuc_co_the_vo.doc