Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 59: Cây phát sinh giới động vật (Bản hay)

I/MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

Hs nêu được bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa các nhóm động vật là các di tích hoá thạch.

Hs đọc được vị trí họ hàng của cac nhóm động vật trên cây phát sinh.

2.Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng quan sát-so sánh-kỹ năng hoạt động nhóm.

3.Thái độ:

Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Tranh phóng to sơ đồ hình 56.1 ,56.2 ,56.3 .sgk.

Vở bài tập sinh 7 tập 2.

III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

*Kiểm tra:

Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó?giải thích?cho ví dụ?

*Bài mới:

 Các ngành động vật có quan hệ với nhau như thế nào?-->nội dung bài học hôm nay.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 14/07/2022 | Lượt xem: 171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 59: Cây phát sinh giới động vật (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30.từ:30/03à04/04/2009. Tiết: 59ngày soạn:01/04/2009 CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Hs nêu được bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa các nhóm động vật là các di tích hoá thạch. Hs đọc được vị trí họ hàng của cacù nhóm động vật trên cây phát sinh. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát-so sánh-kỹ năng hoạt động nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Tranh phóng to sơ đồ hình 56.1 ,56.2 ,56.3 .sgk. Vở bài tập sinh 7 tập 2. III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC *Kiểm tra: Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó?giải thích?cho ví dụ? *Bài mới: Các ngành động vật có quan hệ với nhau như thế nào?-->nội dung bài học hôm nay. Hoạt Động 1:Tìm Hiểu Bằng Chứng Về Mối Quan Hệ Giữa Các Nhóm Động Vật Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin ■ sgk.quan sát hình 56.1 trang 182.trả lời câu hỏi: Làm thế nào để biết các nhóm động vật có mối quan hệ với nhau? Đánh dấu các đặc điểm của lưỡng cư giống cá vây chân cổ và đặc điểm của lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay? Đánh dấu đặc điểm của chim cổ giống bò sát và chim ngày nay? Cá nhân tự đọc thông tin ■ sgk quan sát hình 56.1,56.2 trang 182,183. thảo luận các câu hỏi-thống nhất câu trả lời. Đại diện nhóm trình bày đáp án-lớp bổ sung. Rút ra kết luận. Kết luận 1 Di tích hoá thạch của các động vật cổ có nhiều đặc điểm giống động vật ngày nay. Những loài động vật mới được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng. Hoạt Động 2:Cây Phát Sinh Giớ Động Vật Gv giảng giải: Những cơ thể có tổ chức gần giống nhau phản ảnh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau. Yêu cầu hs quan sát hình 56.3-đọc thông tin sgk trao đổi nhóm trả lời câu hỏi: Cây phát sinh động vật biểu thị gì? Mức độquan hệ họ hàng thể hiện trên cây phát sinh như thế nào? Tại sao khi quan sát cây phát sinh lại biết được số lượng loài của nhóm động vật đó? Ngành chân khớp có quan hệ họ hàng với ngành nào? Chim và thú có quan hệ họ hàng với nhóm nào? Yêu cầu hs rút ra kết luận. Cá nhân đọc thông tin Sgk-quan sát hình 56.3 trang183. Thảo luận nhóm thống nhất câu trả lời. Đại diện nhóm trình bày đáp án của nhóm. Các nhóm khác nhận xét-bổ sung. Rút ra kết luận. Kết luận 2 Cây phát sinh động vật phản ảnh mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. IV/KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ 1.GV dùng tranh cây phát sinh động vậtàyêu cầu hs trình bày mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm động vật. 2.Điền từ thích hợp vào chổ trống bảng sau: CÂY PHÁT SINH GIỚI ĐỘNG VẬT Ý NGHĨA TÁC DỤNG ....... .. .. . . . . V/DẶN DÒ: Học thuộc nội dung bài ghi. Vẽ hình:56.1,56.2,56.3 sgk trang 182,183. Nghiên cứu bài (ĐA DẠNG SINH HỌC) Điền các nội dung đúng vào bảng trang 49 vở bài tập sinh 7 tập 2. Kẻ phiếu học tập vào vở học. MÔI TRƯỜNG KHÍ HẬU ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỘNG VẬT VAI TRÒ CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM THÍCH NGHI ĐỚI LẠNH CẤU TẠO TẬP TÍNH HOANG MẠC ĐỚI NÓNG CẤU TẠO TẬP TÍNH

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_59_cay_phat_sinh_gioi_dong_vat_b.doc