Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 30, Bài: Hơn một nghìn vòng quanh Trái Đất - Năm học 2018-2019

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm đó dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử.

2. Kỹ năng:

- Đọc đúng: Xê-vi-la, Ma-gien-lăng, biển lặng, nước.

- Đọc trôi chảy toàn bài.

- Đọc diễn cảm toàn bài với giọng rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ngợi ca.

3. Thái độ

- Giáo dục học sinh lòng dũng cảm.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh minh hoạ bài đọc. Bảng phụ chép đoạn văn luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

docx2 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tập đọc Lớp 4 - Tuần 30, Bài: Hơn một nghìn vòng quanh Trái Đất - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn : Tập đọc Thứ ngày tháng năm 2019 Tuần: 30 Tiết : HƠN MỘT NGHÌN NGÀY VÒNG QUANH TRÁI ĐẤT Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Ma-gien-lăng và đoàn thám hiểm đó dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử. Kỹ năng: Đọc đúng: Xê-vi-la, Ma-gien-lăng, biển lặng, nước. Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc diễn cảm toàn bài với giọng rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ngợi ca. Thái độ Giáo dục học sinh lòng dũng cảm. Đồ dùng dạy học: GV: Tranh minh hoạ bài đọc. Bảng phụ chép đoạn văn luyện đọc. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung HĐ dạy học Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 1. Bài cũ: - Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ "Trăng ơi...từ đầu đến?" - Trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Giáo viên nhận xét - 2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi 2. Bài mới: 2’ a) Giới thiệu bài: - GV giới thiệu & ghi bài - HS ghi vở b) Dạy bài mới: 12’ Luyện đọc: - Đọc nối tiếp đoạn - Đọc chú giải - Luyện đọc theo cặp - Đọc toàn bài - Đọc mẫu và nêu cách đọc - 6 học sinh đọc bài. - 1 học sinh đọc... - Học sinh đọc theo cặp - 2 học sinh đọc - HSLN 8’ Tìm hiểu bài Hỏi: - Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm nhằm mục đích gì? - Đoàn thám hiểm đó gặp những khú khăn gì? - Đoàn thám hiểm đó bị thiệt hại như thế nào? - Nêu kết quả mà đoàn thám hiểm đó đạt được? (khẳng định, trái đất là hình cầu, phát hiện ra...) - Giáo viên nêu câu hỏi (Khám phá con đường biển dẫn đến những vùng....) - Giáo viên nêu câu hỏi (hết thức ăn, nước uống,...Ma-gien-lăng chết) - Giáo viên nêu câu hỏi, ( gần 200 người bỏ mạng dọc đường, chỉ huy Ma-gien-lăng...) - Giáo viên nêu câu hỏi -> Nêu ý chính của bài: giáo viên nhận xét - 1 học sinh đọc đoạn 1 - Học sinh thảo luận trả lời - 1 học sinh đọc đoạn 2 - Học sinh thảo luận trả lời - 1 học sinh đọc đoạn 3 - Học sinh trả lời - 1 HS đọc đoạn 4 - 1 HS đọc đoạn 5 - 1 HS đọc đoạn 6, học sinh thảo luận TLCH - 2 học sinh nêu nội dung bài. 10’ Luyện đọc diễn cảm Bài ca ngợi Ma-gien-lăng và đó dũng cảm vượt bao khó khăn - Đọc nối tiếp đoạn - Giáo viên Đưa đoạn 2, 3 -> Hướng dẫn đọc diễn cảm - Thi đọc diễn cảm - Gọi 3 học sinh đọc nối tiếp - 1 số học sinh thi đọc diễn cảm 3’ 3. Củng cố - Dặn dò: - GV chốt nội dung chính của bài học - GV n/x giờ học - Dặn dò bài sau - Lắng nghe

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_doc_lop_4_tuan_30_bai_hon_mot_nghinc_vong_quanh.docx