Giáo án Thể dục 4 tuần 11

TÊN BÀI DẠY : TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC ”

ÔN 05 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I/ Mục tiêu :

 - Ôn 05 động tác : vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được 5 động tác và biết phối hợp giữa các động tác của bài thể dục phát triển chung .

 - Tiếp tục chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 4 tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuaàn : 11 Số : 21 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 30/10/2013 TÊN BÀI DẠY : TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC ” ÔN 05 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn 05 động tác : vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được 5 động tác và biết phối hợp giữa các động tác của bài thể dục phát triển chung . - Tiếp tục chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp: cổ,tay, vai, chân... - Trò chơi mà HS ưa thích. 3p-5p €€€€€€€ €€€€€€€€ rGv chuyển lớp thành vòng tròn 2/ Phần cơ bản : a/Ôn 5 ĐT Bài thể dục phát triển chung : - giáo viên hoặc cán sự điều khiển cho cả lớp tập - GV chia tổ tập luyện, mỗi tổ do tổ trưởng điều khiển, GV giúp đỡ, sửa động tác sai. - trình diễn của các tổ, gv cùng học sinh quan sát sủa sai, tuyên dương b/ Trò chơi : “ chạy tiếp sức” 22p-25p 2L-5L 2L-8N 4t 1L-2L 2L-8N 1L-2L -Giữ đội hình hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ € rGv -chia lớp thành 2-4 nhóm tập luyện (T1) (T2) (T3) (T4) -tập hợp trình diễn €€€€€€ € rGv €€€€ - chia lớp thành 2 đội P P XP GVCB € € €) 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên đánh giá kết quả bài học và giao bài tập 3p-5p €€€€€€€ €€€€€€€€ rGv BÀI SOẠN Tuaàn : 11 Số : 22 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 01/11/2013 TÊN BÀI DẠY :KIỂM TRA 05 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PTC TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn 05 động tác : vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được 5 động tác và biết phối hợp giữa các động tác của bài thể dục phát triển chung . - Chơi trò chơi “Kết bạn ”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chuẩn bị kiểm tra. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập. - Khởi động các khớp: cổ,tay, vai, chân... - Trò chơi mà HS ưa thích. 3p-5p €€€€€€€ €€€€€€€€ rGv chuyển lớp thành vòng tròn 2/ Phần cơ bản : a/Ôn 5 ĐT Bài thể dục phát triển chung : - giáo viên hoặc cán sự điều khiển cho cả lớp tập - GV chia tổ tập luyện, mỗi tổ do tổ trưởng điều khiển, GV giúp đỡ, sửa động tác sai. - trình diễn của các tổ, gv cùng học sinh quan sát sủa sai, tuyên dương b/ Trò chơi : “ Kết bạn “ GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi sau đó cho HS chơi. - Kết hợp cho học sinh đọc vần điệu. - Giáo viên quan sát cho học sinh chơi và làm trọng tài. 22p-25p 1L-2L 2L-8N 4 tổ 1 tổ/ 1 lần 2L-3L -Giữ y đội hình hàng ngang €€€€€€ €€€€€€ € rGv -chia lớp thành 2-4 nhóm tập luyện (T1) (T2) (T3) (T4) -tập hợp trình diễn €€€€€€ € rGv €€€€ -chuyển lớp thành vòng tròn 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà 3p-5p €€€€€€€ €€€€€€€€ rGv

File đính kèm:

  • docgiao an TD khối 4 tuần 11.doc
Giáo án liên quan