Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 21 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Trình bày về tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên.

- Kể ra những ứng dụng năng lượng mặt trời của con người.

- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.

II. CHUẨN BỊ:máy tính bỏ túi.Tranh ảnh về các phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượn mặt trời

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc11 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 21 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TUẦN 21 TỪ NGÀY 20 ĐẾN NGÀY 23 NĂM 2010 TNT Tiết Môn Buổi chiều 4 20/1 1 2 3 4 Aâm nhạc Khoa học Toán Tiếng Việt Oân tập Năng lượng mặt trời Oân tập Oân tập 6 22/1 1 2 3 4 Địa lí Toán Toán GDNGLL Các nước láng giềng của Việt Nam Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của HHCN Oân tập Thi tìm hiểu thế giới xung quanh em 7 23/1 1 2 3 4 5 Kĩ thuật Khoa học Địa lí Tiếng Việt HĐTT Chăm sóc gà Năng lượng Oân tập Oân tập Sinh hoạt lớp. Thứ tư ngày 20 tháng 01 năm 2010 ÂM NHẠC: . Cô Thuyết dạy . KHOA HỌC: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Trình bày về tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên. - Kể ra những ứng dụng năng lượng mặt trời của con người. - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học. II. CHUẨN BỊ:máy tính bỏ túi.Tranh ảnh về các phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượn mặt trời III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Năng lượng. Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Thảo luận Mặt trời cung cấp năng lượng cho Trái Đất ở những dạng nào?Nêu vai trò của năng lượng nặt trời đối với sự sống? Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với thời tiết và khí hậu? GV chốt: v H động 2: Quan sát, thảo luận Kể một số ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong cuộc sống hàng ngày. Kể tên một số công trình, máy móc sử dụng năng lượng mặt trời. Kể tên những ứng dụng của năng lượng mặt trời ở gia đình và ở địa phương. 5. Củng cố dặn dò: - GV vẽ hình mặt trời lên bảng. … Chiếu sáng … Sưởi ấm - Nhận xét tiết học . Học sinh tự đặt câu hỏi? Học sinh khác trả lời. Hoạt động nhóm, lớp. Thảo luận theo các câu hỏi. Ánh sánh và nhiệt. Học sinh trả lời. Học sinh trả lời. Các nhóm trình bày, bổ sung. Hoạt động nhóm, lớp. Quan sát các hình 2, 3, 4 trang 76/ SGK thảo luận. (chiếu sáng, phơi khô các đồ vật, lương thực, thực phẩm, làm muối …). Học sinh trả lời. Các nhóm trình bày. Hai đội tham gia (mỗi đội khoảng 5 em). Hai nhóm lên ghi những vai trò, ứng dụng của mặt trời đối với sự sống trên Trái Đất đối với con người - Hs lắng nghe – ghi nhận. To¸n : LuyƯn tËp : I. Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc c¬ b¶n cđa h×nh thang - C¸ch tÝnh chu vi ,diƯn tÝch ,®¸y ,chiỊu cao cđa h×nh thang - ¸p dơng lý thuyÕt lµm mét sè bµi tËp II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1 . Giíi thiƯu bµi . 2 . LuyƯn tËp : Bµi 1 : ¤n l¹i lý thuyÕt Yªu cÇu hs nh¾c l¹i lý thuyÕt ? muèn tÝnh diƯn tÝch h×nh thang ta lµm nh thÕ nµo ? -C¸ch tÝnh chiỊu cao ? - C¸ch tÝnh ®¸y lín ? - C¸ch tÝnh ®¸y bÐ ? - C¸ch tÝnh chu vi ? Bµi 2:TÝnh diƯn tÝch h×nh thang biÕt ®¸y lín ,®¸y bÐ ,chiỊu cao lÇn lỵt lµ : a. 15,5cm ; 9,5; 7,4 b. 1 ; 3 ; 1 2 4 4 c . 5,2m; 3,6m ; 0.5m Bµi 3: §iỊn sè thÝch hỵp vµo « trèng : ®¸y lín ®¸y bÐ chiỊu cao dt 3,2 m 1,8m 2,3m 5,2dm 4,5 20,475 Bµi4 : Bµi to¸n Mét h×nh thang cã chiỊu cao lµ 1,25m ,®¸y lín lµ 21,2 dm ,®¸y nhá lµ 135cm . H·y tÝnh diƯn tÝch h×nh thang ? bµi to¸n cho biÕt g× ? ? bµi to¸n hái g× ? Muèn t×m diƯn tÝch h×nh thang ta lµm thÕ nµo ? . Cđng cè dỈn dß . - NhËn xÐt giê häc. HS nªu quy t¾c vµ viÕt c«ng thøc H=2xS : (a+b) A=(Sx2 :h)- b B =(sx2 :h ) –a P=a+b+c+d HS lµm bµi ¸p dơng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch ®Ĩ lµm Hs lªn b¶ng lµm bµi Nªu c«ng thøc råi tÝnh Hs ®äc ®Ị Hs ®äc ®Ị vµ lµm bµi gi¶i 1hs lªn b¶ng lµm - Hs lắng nghe – ghi nhận. LUYỆN VIẾT: THỰC HÀNH VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP BÀI 21, BÀI 22 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: -Viết đúng kích thước ,kiểu chữ , cở chữ nhỏ , chữ hoa đúng qui định. -Rèn kĩ năng viết đúng , viết đẹp cho Hs. -Biết cách trình bày các đoạn viết và viết đúng. II.CHUẨN BỊ: -Mẫu chữ của bộ qui định.Vở thực hành viết đúng, viết đẹp III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ1:Bài cũ. Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs. Gv nhận xét KL-giới thiệu bài. HĐ2:Hướng dẫn luyện viết. *Gv yêu cầu Hs đọc các câu , đoạn trong vở cần luyện viết . * Gv nêu câu hỏi yêu cầu Hs trả lời để tìm hiểu nội dung câu , bài viết, viết hoa tên riêng, tên các tổ chức ,.... *Gv yêu cầu Hs trả lời cách trình bài thơ , các chữ viết hoa , kích thước các con chữ , khoảng cách chữ ... -Gv nhận xét kết luận . HĐ3:Thực hành viết. Gv nhắc nhở Hs trước khi viết. Gv theo dõi giúp đỡ Hs yếu. Gv thu một số chấm và nhận xét các lỗi thường mắc của Hs. HĐ4:Củng cố dặn dò: Gv nhận xét giờ học . -Hs chuẩn bị kiểm tra chéo của nhau, báo cáo kết quả. -Hs đọc nối tiếp bài ở vở -Hs trả lời câu hỏi theo yêu cầu của Gv. -Lớp nhận xét bổ sung. - Hs lắng nghe-ghi nhớ. -Hs lắng nghe - Thực hành viết bài vào vở. -Hs lắng nghe chữa lỗi của mình. -Hs chuẩn bị bài ở nhà. - Hs lắng nghe – ghi nhận. Thứ sáu ngày 22 tháng 01 năm 2010 ĐỊA LÍ: CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG CỦA VIỆT NAM. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Trung Quốc có số dân lớn nhất thế giới, nổi tiếng với 1 số mặt hàng công nghiệp và thủ công truyền thống.- - Dựa vào lược đồ, bản đồ, nêu được vị trí của Trung Quốc, Lµo . cam pu chia. - Khâm phục sự phát triển của Trung Quốc và có ý thức cố gắng học tập để xây dựng đất nước. II. CHUẨN BỊ: Bản đồ các nước châu Á.Tranh dân cư, hoạt động kinh tế của Trung Quốc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Khu vực Đông Nam Á”. Nêu vị trí, giới hạn khu vực Đông Nam Á? Giới thiệu sơ nét về Lào, Cam-pu-chia? Đánh giá, nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Tìm hiểu về Trung Quốc. a/ Nghe, hướng dẫn. Bổ sung: Trung Quốc có diện tích lớn thứ ba trên thế giới, dân đông nhất thế giới. Bổ sung: Đó là 1 công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc được xây dựng nhằm bảo vệ đất nước. Nay là địa điểm du lịch nổi tiếng. Bổ sung: Phần lớn các ngành sản xuất tập trung ở miền Đông. Vì sao? ® Hiện nay, Trung Quốc có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Hoạt động 2: - Tìm hiểu về Lµo , cam – pu - chia c¸ch tỉ chøc t­¬ng tù Giáo viên chốt ý. 5. Củng cố dặn dò. Chuẩn bị: “Châu Âu”. Nhận xét tiết học. Học sinh bốc thăm, trả lời. Nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. Học sinh quan sát hình 2, đọc gợi ý. Thảo luận nhóm để nhận xét số dân, diện tích Trung Quốc. Trình bày. Quan sát hình 1, giới thiệu hiểu biết của bản thân về Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc. Nêu một số thông tin về một số ngành sản xuất nổi tiếng của Trung Quốc từ xưa đến nay. Thảo luận nhóm đôi và trình bày (như SGK). Hoạt động nhóm, lớp. Quan sát và nhận xét hình 2. Trao đổi nhóm nhỏ để trả lời các câu hỏi gợi ý trong SGK. Trình bày kết quả (ghi vào mẫu bảng) trên bảng lớp. - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: DIỆN TÍCH XUNG QUANH – DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Học sinh tự hình thành được biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.- Học sinh tự hình thành được cách tính và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. - Vận dụng được các quy tắc và tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần để giải các bài tập có liên quan.. II. CHUẨN BỊ: Hình hộp chữ nhật, phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Hình hộp chữ nhật Hình lập phương. 3. Giới thiệu bài mới: ® Ghi tựa bài lên bảng. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng cách tính, công thức tính diện tích xung quan, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Với hình hộp chữ nhật có chiều dài là8cm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 4cm. Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật này? Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là gì? Giáo viên chốt: diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích của 4 mặt bên. 5) Vậy với chiều dài là 8cm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 4cm. Hãy tìm diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật này? 6) Giáo viên chốt lại: Tìm diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, bạn tìm chu vi đáy, sau đó lấy chu vi đáy nhân với cao ta làm thế nào? Giáo viên gắn quy tắc lên bảng. 7) Vận dụng qui tắc tìm diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, em hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, rộng là 5cm và chiều cao là 3cm 8) Chúng ta vừa thực hiện xong cách tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật? Thế diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là gì? Giáo viên chốt lại: Vậy muốn tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm sao? v Hoạt động 2: Luyện tập. Vận dụng quy tắc. Cả lớp đọc kỹ bài tập 1 và làm bài. Bµi 2 :(Hướng dẫn học sinh khá giỏi làm) Bµi to¸n yªu cÇu tÝnh g× ? Lµm thÕ nµo dĨ t×m ®­ỵc diƯn tÝch t«n cÇn dïng ®Ĩ gß thïng ? ChÊm vµ ch÷a bµi . Nêu quy tắc, công thức. 5. Tổng kết - dặn dò: Nhận xét tiết học 1 học sinh: … là hình hộp chữ nhật. 1 học sinh: có 6 mặt, dùng tay chỉ từng mặt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 học sinh: mặt 1, 2 ® mặt đáy; mặt 3, 4, 5, 6 ® mặt xung quanh. Hoạt động cá nhân, lớp. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là diện tích của 4 mặt bên… (2 học sinh) Các nhóm thực hiện. Cắt rời 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật (đính 4 mặt bên rời nhau lên bảng.   Tính tổng diện tích của 4 mặt Vậy diện tích xung quanh 2 – 3 học sinh nêu quy tắc. Từng học sinh làm bài. Gọi 2 em sửa bài. Chu vi đáy: (8 + 5) ´ 2 = 26 (cm) Diện tích xung quanh: 26 ´ 4 = 104 (cm2) Đáp số: 104 cm2 … là diện tích của tất cả các mặt. … là diện tích xung quanh và diện tích 2 mặt đáy. 2 – 3 học sinh nêu quy tắc. Học sinh làm bài – học sinh sửa bài 1 em học sinh đọc đề. Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. Chu vi đáy (8 + 5) ´ 2 = 26 (dm) Diện tích xung quanh 26 ´ 4 = 104 (dm2) Diện tích 2 đáy: 8 ´ 5 ´ 2 = 80 (dm2) Diện tích toàn phần 104 + 80 = 184 (dm2) Đáp số:184 dm2 Chu vi đáy (5 + 4) ´ 2 = 18 (cm) Diện tích xung quanh 18 ´ 3 = 54 (cm2) Diện tích 2 đáy: 5 ´ 4 ´ 2 = 40 (cm2) Diện tích toàn phần 54+ 40 = 94 (cm2) Đáp số: 94 cm2 To¸n : LuyƯn tËp I . Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc vỊ h×nh trßn , h×nh thang .. - BiÕt vËn dơng c¸c quy t¾c mét c¸ch linh ho¹t - Êp dơng lµm mét sè bµi tËp . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giíi thiƯu bµi . LuyƯn tËp . Bµi 1; Nªu lý thuyÕt c¶ h×nh trßn. ? Muèn tÝnh chu vi cđa h×nh trßn ta lµm nh thÕ nµo ? -TÝnh ®êng kÝnh ? - TÝnh b¸n kÝnh ? - TÝnh diƯn tÝch ? Bµi 2 : TÝnh diƯn tÝch h×nh trßn r =42,4m r =30 cm c. r =3 9 D . r =54,6m Yªu cÇu hs lµm bµi Nh¾c l¹i c¸ch lµm Bµi 3 : TÝnh chu vi h×nh trßn A, r =46,6m B, r = 20m C, r =42,6m D, r =26 54dm GV vµ HS ch÷a bµi Bµi 4: TÝnh b¸n kÝnh h×nh trßn C = 34,56m C =642dm C 21,32m ChÊm bµi vµ ch÷a bµi 3 . Cđng cè dỈn dß : NHËn xÐt tiÕt häc HS nªu quy t¾c vµ viÕt c«ng thøc C = d x 3,14 C = r x 2 x 3,14 S= r xr x3,14 ; d =C : 3,14 d=r x2 r=d :2 ; r =C :3,14 :2 HS yÕu lµm bµi a , b Gỵi ý cho hs yÕu ¸p dơng quy t¾c tÝnh ®Ĩ lµm HS nh¾c l¹i quy t¾c tÝnh chu vi ®Ĩ lµm Gäi 4 hs lªn b¶ng lµm HS lµm bµi 3 hs lªn b¶ng lµm Hs lắng nghe – ghi nhận. HĐTT: THI TÌM HIỂU THẾ GIỚI QUANH EM (Theo hệ thống câu hỏi sau) Nêu tên các nước láng giềng của Việt Nam ? Lào, Cam-…, TQ Khu vực Đông Nam Á gồm mấy nước ? 11 Bãi tắm Sầm Sơn thuộc tỉnh nào ? Thanh Hoá Thái Lan là nước có cùng biên giới với nước ta đúng hay sai ? Sai Hãy viết công thức tính chu vi hình tròn? C = d x 3.14 Nước Lào có thủ đô tên là gì? Viêng chăn Vườn quốc gia cúc phương thuộc tỉnh nào ? Ninh Bình Tên con chia cắt hai miền Nam Bắc sau hiệp định - giơ -ne - vơ ? Bến Hải Ngày kỉ niệm cách mạng tháng tám là ngày nào ? 19-8 Hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn . S = r x r x 3.14 Gạo trộn với thóc ta được một hỗn hợp đúng hay sai ? Sai Đáy và chiều cao hình tam giác tăng 3 lần thì diện tích tăng lên bao nhiêu lần ? 9 lần Mật hoà tan trong nước ta được 1 hỗn hợp đúng hay sai ? Sai Phía Đông huyện Đô Lương Giáp với huyện nào ? Nghi Lộc Thứ bảy ngày 23 tháng 01 năm 2010 Kû thuËt : VƯ sinh phßng bƯnh cho gµ . I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - HS cÇn ph¶i : - Nªu ®ỵc mơc ®Ých ,t¸c dơng cđa viƯc vƯ sinh cho gµ . - BiÕt c¸ch vƯ sinh gµ - Cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vƯ gµ II. CHUẨN BỊ: Mét sè tranh ¶nh III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®«ng häc Giíi thiƯu bµi : C¸c ho¹t ®éng : Ho¹t ®éng 1 T×m hiĨu mơc ®Ých cđa viƯc vƯ sinh phßng bƯnh cho gµ . ,vµ t¸c dơng cđa nã . ? Ch¨m sãc gµ chĩng ta ph¶i lµm g× ? ? Phßng bƯnh cho nã b»ng c¸ch nµo .? GV chèt l¹i H§1 Ho¹t ®éng 2 : T×m hiĨu c¸ch ch¨m sãc gµ Híng dÉn hs ®äc mơc 2 sgk ? Ch¨m sãc gµ chĩng ta ph¶i lµm g× ? ? Nªu c¸ch lµm ? Ho¹t ®éng 3 :Cđng cè dỈn dß NhËn xÐt tiÕt häc DỈn dß bµi sau . HS ®äc mơc 1 sgk vµ tr¶ lêi Ngoµi viƯc cho gµ ¨n uèng ra chĩng ta ph¶i sëi Êm cho gµ míi në ,che n¾ng ch¾n giã cho nã vµ phßng bƯnh cho gµ Sëi Êm cho nã Chèng n¾ng chèng rÐt vµ phßng Èm cho gµ Phßng ngé ®éc thøc ¨n cho gµ Hs nªu KHOA HỌC: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA CHẤT ĐỐT. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Kể tên và nêu công dụng cảu một số loại chất đốt. - Thảo luận về việc sử dụng an toàn và tiết kiệm các loại chất đốt. - Giáo dục Hs ham thích tìm hiểu khoa học.Liên hệ giáo dục Hs bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ: Tranh SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Sử dụng năng lượng của mặt trời. ® Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Kể tên một số loại chất đốt. Nêu tên các loại chất đốt trong hình 1, 2, 3 trang 78 SGK, trong đó loại chất đốt nào ở thể rắn, chất đốt nào ở thể khí hay thể lỏng? Hãy kể tên một số chất đốt thường dùng. Những loại nào ở rắn, lỏng, khí? v Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận. Kể tên các chất đốt rắn thường được dùng ở các vùng nông thôn và miền núi. Than đá được sử dụng trong những công việc gì? Ở nước ta, than đá được khai thác chủ yếu ở đâu? Ngoài than đá, bạn còn biết tên loại than nào khác? Kể tên các loại chất đốt lỏng mà em biết, chúng thường được dùng để làm gì? Ở nước ta, dầu mỏ được khai thác ở đâu? Dầu mỏ được lấy ra từ đâu? Từ dầu mỏ thể tách ra những chất đốt nào? 5. Củng cố dặn dò: GV chốt: Để sử dụng được khí tự nhiên, khí được nén vào các bình chứa bằng thép để dùng cho các bếp ga. Xem lại bài + học ghi nhớ. Nhận xét tiết học. Học sinh tự đặt câu hỏi + mời bạn khác trả lời. Hoạt động cá nhân, lớp. Học sinh trả lời. Hoạt động nhóm , lớp. Mỗi nhóm chủan bị một loại chất đốt. 1. Sử dụng chất đốt rắn. (củi, tre, rơm, rạ …). Sử dụng để chạy máy, nhiệt điện, dùng trong sinh hoạt. Khai thác chủ yếu ở các mỏ than ở Quảng Ninh. Than bùn, than củi. 2. Sử dụng các chất đốt lỏng. Học sinh trả lời. Dầu mỏ ở nước ta được khai thác ở Vũng Tàu. Xăng, dầu hoả, dầu-đi-ê-den. 3. Sử dụng các chất đốt khí. Khí tự nhiên , khí sinh học. Ủ chất thải, mùn, rác, phân gia súc theo đường ống dẫn vào bếp. ảnh đã chuẩn bị để minh hoạ. Khoa häc : LuyƯn tËp tuÇn 21. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Giĩp hs hiĨu râ vỊ n¨ng lỵng vÌ MỈt trêi vµ n¨ng lỵng chÊt ®èt . - N¨ng lỵng MỈt trêi dïng ®Ĩ lµm g× ? - N¨ng lỵng chÊt ®èt ®Ĩ lµm g× ? - Giĩp häc sinh lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: GV HS ỉn ®Þnh tỉ chøc LuyƯn tËp Bµi 1: §¸nh dÊu x vµo ý ®ĩng Nguån n¨ng lỵng chđ yÕu cđa sù sèng trªn tr¸i ®Êt lµ : Vai trß cđa mỈt trêi ®èi víi cuéc sèng con ngêi lµ : Bµi 2: Nªu vÝ dơ vỊ vai trß cđa n¨ng lỵng mỈt trêi ®ãi víi thêi tiÕt, vỊ viƯc sư dơng n¨ng lỵng mỈt trêi trong cuéc s«ng h¨ng ngµy Bµi 3: KĨ mét sè n¨ng lỵng chÊt ®èt ë thĨ r¾n , thĨ láng , thĨ khÝ Bµi 4: Nªu nguyªn nh©n dÉn ®Õn nhu cÇu sư dơng chÊt ®èt t¨ng : Cđng cè dỈn dß : NhËn xÐt tiÕt häc MỈt trêi MỈt tr¨ng Giã C©y xanh Sëi Êm Lµm Êm níc T¹o ra than ®¸ Giĩp con ngêi lµm kh« thøc ¨n nh c¸ ; rau; qu¶ ®Ĩ b¶o qu¶n . HS lÊy 4 VD HS tù kĨ HS tù nªu - Hs lắng nghe – ghi nhận. LuyƯn tõ vµ c©u: Nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hƯ tõ I/ Mơc tiªu: -HiĨu thÕ nµo lµ mét c©u ghÐp thĨ hiƯn quan hƯ nguyªn nh©n – kÕt qu¶. -BiÕt ®iỊn QHT thÝch hỵp vµo chç trèng, thªm vÕ c©u thÝch hỵp vµo chç trèng, thay ®ỉi vÞ trÝ cđa c¸c vÕ c©u ®Ĩ t¹o nh÷ng c©u ghÐp cã quan hƯ nguyªn nh©n – kÕt qu¶. II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1-KiĨm tra bµi cị: Cho HS lµm BT 3 tiÕt tr­íc. 2- D¹y bµi míi: 2.1-Giíi thiƯu bµi: GV nªu mơc ®Ých yªu cÇu cđa tiÕt häc. 2.2.PhÇn nhËn xÐt: Bµi tËp 1:-Mêi 2 HS ®äc nèi tiÕp toµn bé néi dung c¸c bµi tËp. C¶ líp theo dâi. -GV h­íng dÉn HS: +§¸nh dÊu ph©n c¸ch c¸c vÕ c©u trong mçi CG. +Ph¸t hiƯn c¸ch nèi c¸c vÕ c©u gi÷a 2 c©u ghÐp cã g× kh¸c nhau. +Ph¸t hiƯn c¸ch s¾p xÕp c¸c vÕ c©u trong 2 c©u ghÐp cã g× kh¸c nhau. -Cho c¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n, lµm bµi Cho häc sinh nèi tiÕp tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Chèt lêi gi¶i ®ĩng. Bµi tËp 2: -Cho HS ®äc yªu cÇu. -Yªu cÇu HS lµm bµi c¸ nh©n, -Mêi 3 HS tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®ĩng. 2.3.Ghi nhí: -Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn ghi nhí. -Cho HS nh¾c l¹i néi dung ghi nhí. 2.4. LuyƯn t©p: Bµi tËp 1:-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu. -Cho HS trao ®ỉi nhãm 2. -Mêi mét sè häc sinh tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®ĩng. Bµi tËp 2:-Mêi 1 HS ®äc yªu cÇu. -Cho HS lµm bµi theo nhãm4 vµo b¶ng nhãm. -Mêi ®¹i diƯn mét sè nhãm HS tr×nh bµy. -C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. Bµi tËp 3: -Cho HS lµm vµo nh¸p. -Ch÷a bµi. Bµi tËp 4:-Cho HS lµm vµo vë råi ch÷a bµi. 3-Cđng cè dỈn dß: - Cho HS nh¾c l¹i néi dung ghi nhí. GV nhËn xÐt giê häc. - Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bỉ sung. -C©u 1: V× con khØ nµy rÊt nghÞch / nªn c¸c anh b¶o vƯ th­êng ph¶i cét d©y. +v× … nªn chØ quan hƯ nguyªn nh©n – KQ. +VÕ 1 chØ nguyªn nh©n, vÕ 2 chØ kÕt qu¶. -C©u 2: ThÇy ph¶i kinh ng¹c / v× chĩ häc ®Õn ®©u hiĨu ngay ®Õn ®ã vµ cã trÝ nhí l¹ th­êng. +V×, thĨ hiƯn quan hƯ nguyªn nh©n – KQ. +VÕ 1 chØ kÕt qu¶, vÕ 2 chØ nguyªn nh©n. -C¸c QHT: v×, bëi v×, nhê, nªn, cho nªn, … -CỈp QHT: v× … nªn ; bëi v× … cho nªn ; t¹i v× … cho nªn ; nhê … mµ ;… HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn ghi nhí. a) Bëi ch­ng b¸c mĐ t«i nghÌo Cho nªn t«i ph¶i b¨m bÌo, th¸i khoai. a) T«i ph¶i b¨m bÌo, th¸i khoai bëi ch­ng (bëi v×) b¸c mĐ t«i nghÌo. a) Nhê thêi tiÕt thuËn lỵi nªn lĩa tèt. b) T¹i thêi tiÕt kh«ng thuËn lỵi nªn lĩa xÊu. - Hs lắng nghe – ghi nhận. SINH HOẠT LỚP – TUẦN 21 I.MỤC TIÊU: -Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề ra kế hoạch tuần đến. -Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể. -GDHS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể. II.NỘI DUNG SINH HOẠT: - Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt. - Các tổ trưởng báo cáo tình hình trong tổ. Các thành viên có ý kiến. - Giáo viên tổng kết chung : * Hạnh kiểm : - Ngoan, lễ phép, duy trì tốt các nề nếp. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè. - Nghiêm túc thực hiện giữ vệ sinh. - Tham gia tốt các buổi trực cờ đỏ. - Trong lớp không còn trường hợp ăn quà vặt. Không có hiện tượng nói tục chửi thề. * Học tập : - Có tinh thần thi đua giành hoa điểm mười chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2, chào mừng 77năm ngày thành lập Đoàn. - Học tập chăm chỉ. Tích cực phát biểu xây dựng bài, học bài làm bài khá đầy đủ. - Một số em đã có cố gắng: . * Vẫn còn học sinh quên sách vở, chuẩn bị bài chưa chu đáo: * Hoạt động ngoài giờ: - Thực hiện hoạt động Đội – Sao nghiêm túc có chất lượng. - Tham gia khá tốt các hoạt động của trường. - Thực hiện thể dục giữa giờ nghiêm túc. III. NÊU PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 22: - Duy trì những kết quả đạt được trong tuần 21, khắc phục khuyết điểm. - Tiếp tục thực hiện hoạt động Đội, Sao nghiêm túc, chất lượng. IV. SINH HOẠT TẬP THỂ: Sinh hoạt theo chủ điểm 4: Giữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc. Tổ chức cho hs trình bày những hiểu biết của mình về phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của quê hương. Sinh hoạt văn nghệ : Mừng Đảng- mừng xuân. V.Củng cố dặn dò: -Chuẩn bị bài vở tuần sau. - Thực hiện tốt các phương hướng đã đề ra.

File đính kèm:

  • docTUAN 21 CHIEU L5.doc
Giáo án liên quan