Giáo án Thể dục lớp 4

 I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh

 -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác

 -Trò chơi:Chạy theo hình tam giác.Yêu cầu biết cách chơi,và tham gia chơi chủ động,tích cực.

 II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm : Sân trường; Còi

 III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc42 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 4111 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục lớp 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày21Tháng 01.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 37 : *Đi vượt chướng ngại vật thấp *Trò chơi : Chạy theo hình tam giác I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác -Trò chơi:Chạy theo hình tam giác.Yêu cầu biết cách chơi,và tham gia chơi chủ động,tích cực. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Trò chơi : Bịt mắt bắt dê Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản: Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét b.Trò chơi : Chạy theo hình tam giác Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Thành vòng tròn,đi thường……bước Thôi HS vừa đi vừa hít thở sâu Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB 5p 25p 17 p 2-3lần 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày21.Tháng 01.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 38 : *Đi vượt chướng ngại vật thấp *Trò chơi : Thăng bằng I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp.Yêu cầu thực hiện thuần thục kỹ năng này ở mức tương đối chủ động . -Trò chơi:Thăng bằng.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Trò chơi : Nhóm ba nhóm bảy Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản: Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Các tổ thi đua đi vượt chướng ngại vật thấp Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Thăng bằng Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Thành vòng tròn,đi thường……bước Thôi HS vừa đi vừa hít thở sâu Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB 5p 25p 17 p 2-3lần 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày28.Tháng 01.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 39 : *Đi chuyển hướng phải,trái *Trò chơi : Thăng bằng I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn đi chuyển hướng phải,trái.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. -Trò chơi:Thăng bằng.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Tập bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp Trò chơi : Có chúng em Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản: Ôn đi chuyển hướng phải,trái Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Các tổ thi đua đi chuyển hướng phải,trái Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Thăng bằng Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi thường……bước Đứng lại…….đứng HS vừa đi vừa hát theo nhịp Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB 5p 25p 17 p 2-3lần 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày28.Tháng 01.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 40 : *Đi chuyển hướng phải,trái *Trò chơi : Lăn bóng bằng tay I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn đi chuyển hướng phải,trái.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác. -Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Giậm chân……giậm . Đứng lại………đứng HS vừa giậm chân vừa hát theo nhịp HS chạy một vòng trên sân tập Trò chơi : Quả gì ăn được Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Đội hình đội ngủ và Bài tập RLTTCB: *Ôn đi đều: Thành 4 hàng dọc….. tập hợp Nhìn trước…….thẳng Nghiêm Đi đều….. bước. Đứng lại…….đứng Nhận xét * Ôn đi chuyển hướng phải,trái Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Các tổ thi đua đi chuyển hướng phải,trái Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi thường……bước Đứng lại…….đứng HS vừa đi vừa hát theo nhịp Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện bài thể dục RLTTCB 5p 25p 17 p 2-3lần 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày04.Tháng 02.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 41 : *Nhảy dây kiểu chụm hai chân *Trò chơi : Lăn bóng bằng tay I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. -Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Đi đều….bước . Đứng lại…..đứng Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Khở động Giáo viên mô phỏng lại động tác: So dây , trao dây , quay dây -Hướng dẫn HS bật nhảy không có dây -Hướng dẫn HS nhảy có dây b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường….bước Thôi HS vừa đi vừa thả lỏng…. Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện nhảy dây 5p 25p 17 p 2-3lần 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày04.Tháng 02.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 42 : *Nhảy dây *Trò chơi : Lăn bóng bằng tay I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác. -Trò chơi:Lăn bóng bằng tay.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát Khởi động Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân -Hướng dẫn và tổ chức HS nhảy dây Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS Nhận xét *Thi nhảy dây cá nhân Nhận xét - Tuyên dương b.Trò chơi : Lăn bóng bằng tay Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Giậm chân….giậm Đứng lại…..dứng Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện nhảy dây 5p 25p 17 p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày18.Tháng 02.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 43 : *Nhảy dây *Trò chơi : Đi qua cầu I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng. -Trò chơi:Đi qua cầu.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Khởi động Tập bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân -Hướng dẫn và tổ chức HS nhảy dây Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS Nhận xét *Thi nhảy dây cá nhân Nhận xét - Tuyên dương b.Trò chơi : Đi qua cầu Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS chạy nhẹ nhàng tại chỗ Hồi tỉnh Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện nhảy dây 5p 1lần 25p 17 p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày18.Tháng 02.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 44 : *Ôn tập nhảy dây *Trò chơi : Đi qua cầu I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn tập nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Yêu cầu thực hiện được động tác cơ bản đúng. -Trò chơi:Đi qua cầu.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Bóng , Mỗi HS 1 dây nhảy III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Khởi động Tập bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Kết bạn Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Ôn tập nhảy dây kiểu chụm hai chân -Hướng dẫn và tổ chức HS ôn tập nhảy dây Giáo viên theo dõi sửa sai cho HS Nhận xét *Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm 2 chân -Hoàn thành tốt:Nhảy cơ bản đúng động tác,liên tục từ 6 lần trở lên,có ý thức luyện tập. -Hoàn thành:Nhảy cơ bản đúng động tác liên tục từ 3-5 lần trở lên. -Chưa hoàn thành:Nhảy sai động tác hoặc chỉ nhảy được dưới 2 lần,chưa có ý thức luyện tập Nhận xét b.Trò chơi : Đi qua cầu Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: HS chạy nhẹ nhàng tại chỗ Hồi tỉnh Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện nhảy dây 5p 1lần 25p 17p 5p 12p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày25.Tháng 02.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 45 : *Bật xa *Trò chơi : Con sâu đo I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Học kỹ thuật bật xa.Yêu cầu biết được cách thực hiện động tác tương đối đúng. -Trò chơi:Con sâu đo.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Dụng cụ cho bật xa III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Khởi động Tập bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Đứng ngồi theo lệnh Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Học kỹ thuật bật xa: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét b.Trò chơi : Con sâu đo. Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Chạy chậm thả lỏng Hồi tỉnh Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện bật xa 5p 1lần 25p 15p 10p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày25.Tháng 02.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 46 : *Bật xa và tập phối hợp chạy nhảy *Trò chơi : Con sâu đo I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn bật xa và học phối hợp chạy nhảy.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng đúng. -Trò chơi:Con sâu đo.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Dụng cụ cho bật xa III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Tập bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Kéo cưa lừa xẻ Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Ôn kỹ thuật bật xa: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập ôn tập Nhận xét -Tổ chức thi đua bật xa tại chỗ Nhận xét Tuyên dương *Học phối hợp chạy,nhảy: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét b.Trò chơi : Con sâu đo. Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Giậm chân…giậm Đứng lại…..đứng Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện bật xa 5p 1lần 25p 7p 10p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày03.Tháng 03.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 47 : *Phối hợp chạy ,nhảy và chạy,mang ,vác *Trò chơi : Kiệu người I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn phối hợp chạy,nhảy và học chạy,mang,vác.Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng đúng. -Trò chơi:Kiệu người.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Dụng cụ cho bật xa III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Trò chơi : Kết bạn Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Ôn kỹ thuật bật xa: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập ôn tập Nhận xét *Tập phối hợp chạy,nhảy: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét b.Trò chơi : Kiệu người Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi thường…bước Đứng lại…đứng HS vừa đi vừa hát Thả lỏng Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện bật xa 5p 25p 17p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày03.Tháng 03.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 48 : *Ôn tập bật xa - Tập phối hợp cgạy,mang,vác *Trò chơi : Kiệu người I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn tập bật xa.Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác và nâng cao thành tích. -Trò chơi:Kiệu người.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Dụng cụ cho bật xa III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Tập bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Trò chơi : Làm theo hiệu lệnh Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Ôn kỹ thuật bật xa: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập ôn tập Nhận xét *Tập phối hợp chạy,nhảy,mang,vác: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét b.Trò chơi : Kiệu người Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường…bước Thôi HS vừa đi vừa hít thở sâu Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện nhảy dây kiểu chụm 2 chân 5p 1lần 25p 17p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày10.Tháng 03.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 49 : *Phối hợp chạy,nhảy,mang,vác *Trò chơi : Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Tập phối hợp chạy,nhảy,mang,vác.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối đúng. -Trò chơi:Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ.Yêu cầu biết được cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Dụng cụ trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Tập bài thể dục phát triển chung Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Trò chơi : Chim bay cò bay Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Tập phối hợp chạy,nhảy,mang,vác: Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Thi đua tập phối hợp chay,nhảy,mang,vác Nhận xét Tuyên dương b.Trò chơi : Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường…bước Thôi HS vừa đi vừa hít thở sâu Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện nhảy dây kiểu chụm 2 chân 5p 1lần 25p 17p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày10.Tháng 03.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 50 : *Nhảy dây chân trước chân sau *Trò chơi : Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Nhảy dây chân trước chân sau.Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng. -Trò chơi:Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chủ động. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , Dụng cụ trò chơi,mỗi HS một dây nhảy III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS chạy một vòng trên sân tập Thành vòng tròn,đi thường….bước Thôi Trò chơi : Bịt mắt bắt dê Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập Rèn luyện tư thế cơ bản *Nhảy dây kiểu chụm chân,chân trước chân sau G viên hướng dẫn và tổ chức học sinh nhảy dây Nhận xét b.Trò chơi : Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Thành vòng tròn,đi thường…bước Thôi HS vừa đi vừa hít thở sâu Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học - Về nhà tập luyện nhảy dây kiểu chụm 2 chân 5p 25p 17p 8p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC GIÁO ÁN TRƯỜNG TH NGÔ QUANG TÁM GV : NGUYỄN ĐĂNG TRUẬT Ngày17.Tháng 03.năm 2008 Môn: Thể dục. Lớp : 4 Bài 51 : *Một số bài tập RLTTCB *Trò chơi : Trao tín gậy I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh -Ôn tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay;Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người;Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích -Trò chơi:Trao tín gậy.Yêu cầu biết cách chơi,bước đầu tham gia được vào trò chơi để rèn luyện sự nhanh nhẹn,khéo léo. II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi , bóng , dụng cụ cho trò chơi,mỗi HS một dây nhảy III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I/ MỞ ĐẦU GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học Khởi động Ôn các động tác tay,chân,lườn,bụng và phối hợp của bài thể dục phát triển chung Trò chơi : Diệt các con vật có hại Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét II/ CƠ BẢN: a.Bài tập RLTTCB *Ôn tung bóng bằng 1 tay,bắt bóng bằng 2 tay G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người Hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét *Ôn nhảy dây kiểu chân trước,chân sau G.viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập Nhận xét b.Trò chơi : Trao tín gậy Hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi Nhận xét III/ KẾT THÚC: Đi đều….bước Đứng lại….đứng Thả lỏng Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học Về nhà tập luyện nhảy dây 5p 1lần 25p 18p 7p 5p Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV PHÒNG GD & ĐT

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD LOP 4.doc